เจ้าหญิง

All posts tagged เจ้าหญิง

Title: เจ้าหญิง / Jao Ying (Princess)
Artist: BoydPod
Album: Thanks
Year: 1997

ในคืนที่ฟ้านี้มีแต่ความมืดของดาว รู้สึกเหน็บหนาวเมื่อไม่มีใครเคียงข้างกาย
Nai keun tee fah nee mee dtae kwahm meut kaung dao roo seuk nep nao meua
During the nights when this sky has only the dimness of stars, I feel cold when I don’t have anyone beside me
อยากให้ท้องฟ้านี้ มีแต่ดาวอันพร่างพราย
Yahk hai taung fah nee mee dtae dao un prahng prai
I want this sky to have only twinkling stars
เติมชีวิตให้มีความหมาย ด้วยใจใครสักคน
Dterm cheewit hai mee kwahm mai duay jai krai suk kon
Filling my life with meaning from someone’s heart
แล้วเธอก็เข้ามา เปลี่ยนหัวใจที่เคยอ่อนล้าให้มีหวัง
Laeo tur gor kao mah bplian hua jai tee koey aun lah hai mee wung
Then you came and changed my heart that was once weak and gave it hope

(*) ขอให้ค่ำคืนนี้มีแต่เรา อยู่เคียงใต้แสงดาว และมีความรักให้กันและกัน
Kor hai kum keun nee mee dtae rao yoo kiang dtai saeng dao lae mee kwahm ruk hai gun lae gun
I want this night to have only us, under the starlight, and have the love we give each other
ให้เธอเป็นดังเจ้าหญิงในใจฉัน และจะมีเธอเท่านั้น
Hai tur bpen dung jao ying nai jai chun lae ja mee tur tao nun
I want you to be like the princess in my heart, and I’ll have only you

เธอคือนางฟ้าที่เดินเข้ามากลางหัวใจ เติมความสดใสให้กับชีวิตที่มืดมน
Tur keu nahng fah tee dern kao mah glahng hua jai dterm kwahm sot sai hai gup cheewit tee meut mon
You’re the angel who walked into the center of my heart and added a brightness to my dark life
เปลี่ยนแปลงความรักที่มีแต่ความหมองหม่น
Bplian bplaeng kwahm ruk tee mee dtae kwahm maung mon
Changing the love that had only melancholy
เปลี่ยนชีวิตที่เคยสับสน ของคนที่ร้าวราน
Bplian cheewit tee koey sup son kaung kon tee rao rahn
Changing the once mixed-up life of a regretful person
เพราะเธอได้เข้ามาเปลี่ยนหัวใจ ที่เคยอ่อนล้าให้มีหวัง
Pror tur dai kao mah bplian hua jai tee koey aun lah hai mee wung
Because you showed up and changed my heart that was once weak and gave it hope

(*)

ที่มีค่า สูงเกินกว่า จะหาคำมาอธิบาย
Tee mee kah soong gern gwah ja hah kum mah attibai
You’re worth far more than words can explain

(*)

ให้เธอเป็นดังเจ้าหญิงในใจฉัน
Hai tur bpen dung jao ying nai jai chun
I want you to be like the princess in my heart

(*)

Title: เจ้าหญิง / Jao Ying (Princess)
Artist: August band
Album: Light in the Dark
Year: 2011

เคยสงสัย ว่าโลกนี้มีคนมากมาย
Koey song sai wah lohk nee mee kon mahk mai
I once wondered, this world has so many people
กี่หมื่นล้านที่เดินรอบกาย ไม่เคยพบไม่เคยเจอใครเลย
Gee meun lahn tee dern raup gai mai koey pob mai koey jur krai loey
How many millions have walked by me, yet I’ve never met, never found mysomeone?
จนวันนี้เธอเปลี่ยนโลกที่ฉันคุ้นเคย ให้เป็นโลกที่ไม่คุ้นเลย
Jon wun nee tur plian lohk tee chun koon koey hai pen lohk tee mai koon loey
Until today, you’ve changed the world I was used to into an unfamiliar one
ให้มีแต่รอยยิ้ม สดใส
Hai mee dtae roy yim sot sai
Giving me a bright smile

แม้ว่าการรอคอยมันจะแสนยาวไกล
Mae wah gahn ror koy mun ja saen yao glai
Though waiting has been so long
ผ่านมานั้นทุกวันมีแต่เหงาใจ
Pahn mah nun took wun mee dtae ngao jai
Spending every day with only loneliness
แต่วันนี้มีเธอที่เคียงข้างกาย อยู่ด้วยกันอยู่ตรงนี้แค่เท่านี้
Dtae wun nee mee tur tee kiang kahng gai yoo duay gun yoo dtrong nee kae tao nee
But today I have you at my side, together with me right here, just that
ก็เพียงพอแล้ว
Gor piang por laeo
Is perfect

(*) ดวงดาวบนฟ้าพร่างพราวแค่ไหน
Duang dao bon fah prahng prao kae nai
However much the stars in the sky sparkle
ผุ้คนบนโลกมากมายเท่าไหร่ แต่ฉันไม่เคยสนใจ
Poo kon bon lohk mahk mai tao rai dtae chun mai koey son jai
However many people there are on this world, I’m never interested
จนได้มาพบมาเจอเทอคนนี้
Jon dai mah pob mah jur tur kon nee
I’ve finally found you
เธอเป็นเจ้าหญิงที่ฉันตามหา แล้วเป็นนางฟ้าที่ช่างแสนดี
tur pen jao ying tee chun dtahm hah laeo pen nahng fah tee chahng saen dee
You’re the princes I’ve been searching for, you’re a wonderful angel
และเป็นทุกอย่างที่มี
Lae pen took yahng tee mee
And you’re everything I have
แค่อยุ่ด้วยกันไปเท่าก็อุ่นใจ
Kae yoo duay gun pai tao gor oon jai
Just being with you is warmth

เก็บคำว่ารักที่มีให้กัน ให้เป็นคืนและวันที่สวยงาม
Gep kum wah ruk tee mee hai gun hai pen keun lae wun tee suay ngahm
Keeping the love we’ve given each other has made the nights and days beautiful
หากพรุ่งนี้ไม่ว่าฉันจะไปที่ใด ต่อให้ตรงนั้นจะไกลแสนไกล
Hahk proong nee mai wah chun ja pai tee dai dtor hai dtrong nun ja glai saen glai
No matter where I’ll go tomorrow, even if it’s so very far away
ขอให้เธอจำไว้ ว่าใจจะมีแค่เธอตลอดไป
Kor hai tur jum wai wah jai ja mee kae tur dtalaut pai
I want you to remember that my heart has only you forever

(*)