เจอแต่คนใจร้าย

All posts tagged เจอแต่คนใจร้าย

Title: เจอแต่คนใจร้าย / Jur Dtae Kon Jai Rai (I Only Meet Cruel People)
Artist: Lipta ft. Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ไม่เอาอีกเเล้วคนใจร้าย
Mai ao eek laeo kon jai rai
I don’t want cruel people anymore
ไม่เอาอีกเเล้วคนใจร้าย
Mai ao eek laeo kon jai rai
I don’t want cruel people anymore
ที่ผ่านมาทุกที
Tee pahn mah took tee
The show up every time
ต้องเจ็บปวดทุกที
Dtaung jep bpuat took tee
I must hurt every time
ทำไมชีวิตต้องเจอกับคนเเบบนี้
Tummai cheewit dtaung jur gup kon baep nee
Why must my life only meet people like this?
เจอเเต่คนใจร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people

พอเราใจดี ก็มีแต่คนมาทำร้าย
Por rao jai dee gor mee dtae kon mah tum rai
As soon as I’m kind, there’s only people hurting me
ทำไมทำดี แต่กลับไม่มีความหมาย
Tummai tum dee tae glup mai mee kwahm mai
Why do I do good, but it ends up being meaningless?
ไม่รู้กี่ครั้ง ต้องเก็บใจที่แตกสลาย
Mai roo gee krung dtaung gep jai tee dtaek salai
I don’t know how many times I’ve had to pick up the pieces of my broken heart
ไม่เอาอีกแล้ว พอได้ไหม
Mai ao eek laeo por dai mai
I don’t want them anymore, that’s enough
คงไม่ใช่ทุกคนที่สมหวังในความรัก
Kong mai chai took kon tee som wung nai kwahm ruk
Not everyone is fulfilled in love
ถ้าชีวิตเป็นเกมไอดีคงฉันคงติดบั๊ค
Tah cheewit bpen game ai dee kong chun kong dtit buk
If life was a game, I’d probably be stuck with a bug
เจอแต่คนหลอกลวง เจอแต่คนคุยกั๊ก
Jur dtae kon lauk luang jur dtae kon kooey guk
I only meet deceptive people, I only meet people who only tell half-truths
เจอแต่คนเจ้าชู้ เจอแต่คนไม่รักจริง
Jur dtae kon jao choo jur dtae kon mai ruk jing
I only meet players, I only meet people who don’t really love

พอคิดจะปิดใจ ก็มีคนมาทำลายกำแพงที่ปิดไว้
Por kit ja bpit jai gor mee kon mah tum lai gumpaeng tee bpit wai
As soon as I think of closing off my heart, someone comes up and destroys the walls I’ve built
ทำดีจนใจอ่อนไหว
Tum dee jon jai aun wai
They’re good to me until my heart softens
เเต่สุดท้ายเเค่หลอกกันด้วยคำว่ารักตลอดไป
Dtae soot tai kae lauk gun duay kum wah ruk dtalaut bpai
But in the end, I’m just deceived by the words “forever love”
ฉันรักแทบตาย แต่เขาคงเห็นฉันเป็นแค่ด่านที่ท้าทาย
Chun ruk taep dtai dtae kao kong hen chun bpen kae dahn tee tah tai
I love them to death, but they only see me as a challenging boss fight
ดรอปของที่ต้องการแล้วก็ไป อยากแบนตัวเองไม่อยากจะมีแล้วหัวใจ
Draup kaung tee dtaung gahn laeo gor bpai yahk baen dtua eng mai yahk ja mee laeo hua jai
I drop the things they need, then they leave, I want to ban myself, I don’t want to have a heart anymore

(*)

(**) ไม่เอาอีกเเล้วคนใจร้าย
Mai ao eek laeo kon jai rai
I don’t want cruel people anymore
อย่าเข้ามานะคนใจร้าย
Yah kao mah na kon jai rai
Don’t come here, cruel people
ต้องเหนื่อยใจทุกที
Dtaung neuay jai took tee
I must be tired every time
พอเถอะพอเสียที
Por tur por sia tee
Enough is enough
ทำไมชีวิตต้องเจอกับคนเเบบนี้
Tummai cheewit dtaung jur gup kon baep nee
Why must my life only meet people like this?
เจอเเต่คนใจร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people

เจอแต่ความรักที่เจ็บจนไม่อยากจะรื้อฟื้น
Jur dtae kwahm ruk tee jep jon mai yahk ja reu feun
I only find love that hurts so much, I don’t want to be revived
ความรักมันคงจะเป็นแค่เรื่องดีของคนอื่น
Kwahm ruk mun kong ja bpen kae reuang dee kaung kon eun
Love is just someone else’s good thing
ให้ใจใครต่อใครแต่ก็ไม่เคยได้คืน
Hai jai krai dtor krai dtae gor mai koey dai keun
I give my heart to everyone, but I never get anything back
เหมือนที่เขาบอก คนดีไม่มีที่ยืน
Meuan tee kao bauk kon dee mai mee tee yeun
It’s like they say; nice guys finish last
เป็นคนดี แต่กลับโดนทำร้าย
Bpen kon dee dtae glup dohn tum rai
I’m a good person, but I end up getting hurt
เป็นคนดี แต่กลับไม่มีความหมาย
Bpen kon dee dtae glup mai mee kwahm mai
I’m a good person, but it ends up being meaningless
เป็นคนดี แต่ต้องนอนร้องไห้
Bpen kon dee dtae dtaung naun raung hai
I’m a good person, but I have to cry myself to sleep
แต่ให้เลวแบบเขาก็คงทำไม่ได้
Dtae hai leo baep kao gor kong tum mai dai
But I can’t be as cruel like they are

เจอเเต่คนใจร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people
เจอเเต่คนทำร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people
เจอเเต่คนทำให้ฉันต้องเสียใจ
Jur dtae kon tum hai chun dtaung sia jai
I only meet people who make me sad
เจอเเต่คนใจร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people
เจอเเต่คนทำร้าย
Jur dtae kon jai rai
I only meet cruel people
เมือไหร่จะได้เจอคนที่ดีสีกที
Meua rai ja dai jur kon tee dee suk tee
When will I finally meet someone good?

(*,**)

   

Produced by : Lipta
Lyrics and Composition : Lipta
Rap lyrics : Kob Flat Boy
Arranged : Machina
Mixed and edited : Pete Tanskul