เกลียดตัวเอง

All posts tagged เกลียดตัวเอง

Title: เกลียดตัวเอง / Gliet Dtua Eng (I Hate Myself)
Artist: Megabyte
Album: [Single]
Year: 2019

ยังรู้สึกอะไรบ้างไหมที่เจ็บจากความเสียใจ
Yung roo seuk arai bahng mai tee jep jahk kwahm sia jai
Do you still feel anything that hurts from the sadness?
หรือมันช้ำเกินใจจะทนไหว กับรักที่เธอทิ้ง
Reu mun chum gern jai ja ton wai gup ruk tee tur ting
Or does it hurt too much for the heart to endure with the love that you abandoned?

(*) มันตอบตัวเองไม่ได้ เหตุผลที่เธอทิ้ง
Mun dtaup dtua eng mai dai het pon tee tur ting
I can’t answer myself as to the reason that you abandoned me
ยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจ
Ying kit ying mai kao jai
The more I think about it, the more I don’t understand

(**) เกลียดตัวเองทำไมถึงมันโง่อย่างนี้
Gliet dtua eng tummai teung mun ngoh yahng nee
I hate myself, why am I this stupid?
แค่คนที่เข้ามา แหละทิ้งกันไปไม่หวังอะไร
Kae kon tee kao mah lae ting gun bpai mai wung arai
Someone just showed up, then dumped me, not expecting anything
แต่ใจก็ยังให้เขาไปหมดใจ หมดทั้งหัวใจ
Dtae jai gor yung hai kao bpai mot jai mot tung hua jai
But I still gave my whole heart to her, my entire heart
สุดท้ายลงเอยด้วยทิ้งกันไป
Soot tai long oey duay ting gun bpai
In the end, it ended with her abandoning me
มันโง่ที่ทำให้มันไม่เหลืออะไรอีกเลย
Mun ngoh tee tum hai mun mai leua arai eek loey
It’s stupid that I didn’t save any of it

(*, **)

สุดท้ายลงเอยด้วยทิ้งกันไป
Soot tai long oey duay ting gun bpai
In the end, it ended with her abandoning me
มันโง่ที่ทำให้มันไม่เหลืออะไรอีกเลย
Mun ngoh tee tum hai mun mai leua arai eek loey
It’s stupid that I didn’t save any of it

   

ทำนอง : ธนานันท์ บุญสิน
เนื้อร้อง : กิตติคุณ ตรีนาวงษ์
เรียบเรียง : MEGABYTE

   

For a debut song, this isn’t bad, but this just sounds like every rock song that came out in the mid 2000s, so I feel like they’re going to have to do a little more to stand themselves out. But, like I said, for a debut (it is a debut, right?), it’s not bad, I’ve definitely heard far worse haha.

Title: เกลียดตัวเอง / Gliet Dtua Eng (Hate Myself)
Artist: Twenty Town
Album: [Single]
Year: 2018

ตื่นขึ้นมาสับสนและวังเวง
Dteun keun mah sup son lae wung wen
I woke up confused and lonely
ดึงสติกลับมารับความจริง
Deung sadti glup mah rup kwahm jing
Pulling my consciousness back to reality
วันนี้ไม่มีเธออยู่
Wun nee mai mee tur yoo
Today I don’t have you here
อยากกู้ตัวเธอกลับมาหา
Yahk goo dtua tur glup mah hah
I want to borrow you back

เริ่มทบทวนความผิดของตัวเอง
Rerm top tuan kwahm pit kaung dtua eng
I’m starting to reconsider my own faults
ว่าสิ่งไหนที่เราพลั้งพลาดไป
Wah sing nai tee rao plung plaht bpai
Of the things that I screwed up
จึงไล่ให้เธอไม่อยู่
Jeung lai hai tur mai yoo
And drove you away
จนทำให้เธอต้องจากไป
Jon tum hai tur dtaung jahk bpai
Until I made you leave

(*) ยิ่งค้นลงไปกับสิ่งที่ฉันเป็น
Ying kon long bpai gup sing tee chun bpen
The more I search deep down in the things that I am
ยิ่งเห็นความผิดก็ยิ่งเสียใจ
Ying hen kwahm pit gor ying sia jai
The more I see my mistakes, the more I’m sad
อยากจะขอโอกาสเธออีกสักครั้ง
Yahk ja kor ohgaht tur eek suk krung
I want to ask for one more chance
แต่ยิ่งเห็นตัวเองยิ่งโคตรเข้าใจ
Dtae ying hen dtua eng ying koht kao jai
But the more I see myself, the more I freaking understand

(**) ขนาดเรายังเกลียดตัวเองขนาดนี้
Kanaht rao yung gliet dtua eng kanaht nee
So much so that I still hate myself this much
สิ่งที่เราได้ทำความผิดพลาดออกไป
Sing tee rao dai tum kwahm pit plaht auk bpai
Over the things that I screwed up
แต่อยากบอกเธอว่าตัวฉันเองก็เสียใจ
Dtae yahk bauk tur wah dtua chun eng gor sia jai
But I want to tell you that I’m sorry
ไม่กล้าขอโอกาสเธอ
Mai glah kor ohgaht tur
I don’t dare ask for another chance with you
เพราะฉันยังรับตัวเองไม่ได้เลย
Pror chun yung rup dtua eng mai dai loey
Because I still can’t accept myself

เวลามีเธอนั้นฉันก็ไม่เคย
Welah mee tur nun chun gor mai koey
When I had you, I never
จะใส่ใจดูแลแม้ว่าง่ายดาย
Ja sai jai doo lae mae wah ngai dai
Paid attention or took care of you, even though it was simple
กลับเห็นเธอเป็นตัวถ่วง
Glup hen tur bpen dtua tuang
I ended up seeing you as a hindrance
กลับเธอเป็นแค่ของตาย
Glup tur bpen kae kaung dtai
I ended up taking you for granted

(*,**,*)

ไม่กล้าขอโอกาสเธอ
Mai glah kor ohgaht tur
I don’t dare ask for another chance with you
เพราะฉันยังทนตัวเองไม่ไหวเลย
Pror chun yung ton dtua eng mai wai loey
Because I just can’t stand myself

   

Producer : สุธี แสงเสรีชน
เนื้อร้อง : พิทักษ์ ฟังปัญญาโรจน์ (Wei20Town)
เนื้อร้องเพิ่มเติม : บอย โกสิยพงษ์
ทำนอง : พิทักษ์ ฟังปัญญาโรจน์ (Wei20Town)
ร้องนำ : วัสพร สิงหเสนี (Bell20Town)
คีย์บอร์ด : พิทักษ์ ฟังปัญญาโรจน์ (Wei20Town)
กีต้าร์ : กีรติ ประชากูล (Mix20Town)
เบส : นายศรายุธ กมลจรัสเกษม (Jame20Town)
กลอง : นนท์บดินทร์ ยาหมื่นไวย์ (Dew20Town)
Programming / Additional instrument : สุขุม อิ่มเอิบสิน (Mekk Machina)
Guitar Assistant : พนาย อิ่มใจ (Pop Postbox)
Mixed & Mastered : สุธี แสงเสรีชน

   

A nice song for those who have understood that they’ve screwed up and rather than begging for forgiveness or a second chance, are instead using it as a chance to reflect, learn, and better themselves.