อุโมงค์เวลา

All posts tagged อุโมงค์เวลา

Title: อุโมงค์เวลา / Oomohng Welah (Time Tunnel)
Artist: Inspirative
Album: Mysteriously Awake
Year: 2015

ฉันพบเธอที่ตรงอุโมงค์เวลา
Chun pob tur tee dtrong oomohng welah
I met you in a time tunnel
เธอกลับมาจากวันข้างหน้า
Tur glup mah jahkw un kahng nah
You came back from the future
เธอบอกว่าอย่าเสียเวลา ข้ามเวลาไป
Tur bauk wah yah sia welah kahm welah bpai
You told me not to waste time, to cross time
เธอบอกว่าอย่าเสียเวลา ข้ามเวลาไป
Tur bauk wah yah sia welah kahm welah bpai
You told me not to waste time, to cross time
เธอบอกว่าอย่าเสียเวลา ข้ามเวลาไป
Tur bauk wah yah sia welah kahm welah bpai
You told me not to waste time, to cross time
เธอบอกว่าอย่าเสียเวลา ข้ามเวลาไป
Tur bauk wah yah sia welah kahm welah bpai
You told me not to waste time, to cross time