อีกครั้ง

All posts tagged อีกครั้ง

Title: อีกครั้ง / Eek Krung (Again)
Artist: Silly Fools
Album: The One
Year: 2008

เห็นเธอเดินมองเหม่อ อยู่เพียงผู้เดียว เปียกปอนไปด้วยน้ำตา
Hen tur dern maung mur yoo piang poo diao bpiak bpaun bpai duay num dtah
I see you walking along looking distracted, all alone, soaked with tears
เหมือนดังคนไร้ค่า ได้แต่เสียใจ กับเพียงคนแค่คนเดียว
Meuan dung kon rai kah dai dtae sia jai gup piang kon kae kon diao
Like a worthless person, all you can be is sad over just one person

(*) อย่าเลย เก็บความช้ำใจที่มัน ยังคงเฝ้าคอยทำร้าย
Yah loey gep kwahm chum jai tee mun yung kong fao koy tum rai
Don’t hang on to the pain that’s still waiting to hurt you
ปล่อยความเสียใจให้ผ่าน และลุกขึ้นสู้อีก
Bploy kwahm sia jai hai pahn lae look keun soo eek
Leave your sadness behind, stand up, and fight again

(**) (อีก) ครั้ง.. ให้มันรู้ไป อย่าให้ชีวิตผ่านไปเหมือนวันเก่า
(eek) krung hai mun roo bpai yah hai cheewit pahn bpai meuan wun gao
Again, let it be known, don’t let life pass by like the old days
แค่ลองอีกครั้ง ให้มันเห็นไป อยากให้เธอก้าวต่อไปกับฉัน
Kae laung eek krung hai mun hen bpai yahk hai tur gao dtor bpai gup chun
Just try again, let it be seen, I want you to move on with me

ฟ้ายังคงสว่าง อีกตั้งหลายทาง ที่ยังรอให้ก้าวไป
Fah yung kong sawahng eek dtung lai tahng tee yung ror hai gao bpai
The sky is still bright, there’s many more paths still waiting for you to step forward
แล้วจะรอเมื่อไหร่ ที่ได้เห็นเธอ เลือกทางเดินของตัวเอง
Laeo ja ror meua rai tee dai hen tur leuak tahng dern kaung dtua eng
So how long will I wait to be able to see you choose a path for yourself?

(*,**,**)

อย่าไปจม อย่าไปจำ อยู่กับความเสียใจ
Yah bpai jom yah bpai jum yoo gup kwahm sia jai
Don’t go sinking, don’t go remembering, living with the sadness
อย่าทำชีวิตให้มันไร้ค่า
Yah tum cheewit hai mun rai kah
Don’t make life worthless
บอกตัวเอง บอกกับใจ ว่าให้แข็งแกร่ง
Bauk dtua eng bauk gup jai wah hai kaeng graeng
Tell yourself, tell your heart to be strong
และยืนขึ้นมา สุดท้ายเพื่อตัวเราเอง
Lae yeun keun mah soot tai peua dtua rao eng
And stand up, finally, for yourself

ต่อจากนี้เธอจะมีฉันอยู่ จะยืนอยู่ข้างๆกาย
Dtor jahk nee tur ja mee chun yoo ja yeun yoo kahng kahng gai
From now on, you’ll have me, I’ll stand beside you
ให้เธอได้รู้ ให้ลุกขึ้นสู้อีก
Hai tur dai roo hai look keun soo eek
I want you to know, I want you to stand up and fight again

(**,**,**)