อิจฉา

All posts tagged อิจฉา

Title: อิจฉา / Itchah (Jealous)
Artist: Sorn
Album: Sorn
Year: 2004

อยู่ดีๆ ก็เกิดรู้สึก อิจฉา เห็นเขาเดินมาเห็นเข้าตำตาอย่างนั้น
Yoo dee dee gor gert roo seuk itchah hen kao dern mah hen kao dtum dtah yahng nun
All the sudden I feel jealous, seeing him walking, seeing him burns my eyes like that
เธอที่ฉันแอบรัก กับเขาที่ฉันไม่รู้จัก เดินโอบกอดผ่านหน้าฉันไป
Tur tee chun aep ruk gup kao tee chun mai roo juk dern op gaut pahn nah chun bpai
You whom I have a crush on, and him whom I don’t know, walking hugging each other in front of me
เจ็บในใจ มันเจ็บหัวใจอย่างนี้ แอบรักคนดีมาตั้ง 1 ปี 10 วัน
Jep nai jai mun jep hua jai yahng nee aep ruk kon dee mah dtung neung bpee sip wun
It breaks my heart, it breaks my heart like this, I’ve secretly loved you for one year and ten days
วันที่ 11 เดือน 12 น้ำนองในตาฉัน เห็นเขารักกัน ตัวฉันมันบ้าเอง
Wun tee sip et deuan sip saung num naung nai dtah chun hen kao ruk gun dtua chun mun bah eng
On November twelfth, the tears flooded my eyes, seeing him love you, I’m going crazy

(*) บ้าที่ไปรักเขา โดยที่เราไม่เคยจะรู้ ว่าจะอยู่ๆ เธอจะมีเจ้าของ
Bah tee bpai ruk kao doy tee rao mai koey ja roo wah ja yoo yoo tur ja mee jao kaung
I’m crazy that you fell in love with him, and I never knew you were taken

(**) อิจฉาเขาจูงมือกัน อิจฉาเขาหอมแก้มกัน
Itchah kao joong meu gun itchah kao haum gaem gun
I’m jealous that he holds your hand, I’m jealous that he kisses your cheek
แต่ทำไมตัวฉันจึงไม่มีสิทธิ์อย่างเขา
Dtae tummai dtua chun jeung mai mee sit yahng kao
But why don’t I have the same rights as him?
อิจฉาเขาโอบกอดกัน แต่ฉันทำได้แค่เพียงมอง
Itchah kao op gaut gun dtae chun tum dai kae piang maung
I’m jealous he hugs you, but I can only watch
แค่มอง มองดูเขารักกัน
Kae maung maung doo kao ruk gun
Just watch, watch him love you

(***) ต่อไปนี้มันคงไม่มีอีกแล้ว ความหวังเพริดแพร้วคงต้องมลายจางหาย
Dtor bpai nee mun kong mai mee eek laeo kwahmw ung parert praew kong dtaung malai jahng hai
From now on, no more, my last twinkle of hope has faded
ฉันคงหมดสิทธิ์จะรักเธอ เพราะเธอเป็นของเขา เรื่องมันเศร้า แอบรักเขาข้างเดียว
Chun kong mot sit ja ruk tur pror tur bpen kaung kao reuang mun sao aep ruk kao kahng diao
I lost the right to love you because you belong to him, it’s a sad story, secretly loving her one-sidedly

(*,**,***)

Title: อิจฉา / Itcha (Jealous)
Artist: บิว กัลยาณี / Bew Kalayanee
Album: ??
Year: ??

มันเจ็บแปล๊บๆแสบในทรวง
Mun jep pblaep pblaep saep nai suang
It hurts and stings in my chest
ยบรักพี่หลวงจนหมดใจ
Yop ruk pee luang jon mot jai
I love him with all my heart
รักได้รักดี ถึงวันนี้พี่มีใคร
Ruk dai ruk dee teung wun nee pee mee krai
I’ve loved and loved him until today, when he loves someone else
มีเจ้าของหัวใจครอบครองไว้อยู่นาน
Mee jao kong hua jai krop krong wai yoo nahn
He’s been in possession of my heart for so long

ดูตาใสๆได้แต่มอง
Doo dtah sai sai dai dtae mong
Seeing the expression in his eyes, I can only look
ไม่อาจป่าวร้องว่าอิจฉา
Mai aht pbao rong wah itcha
I might not reveal that I’m jealous
หมั่นไส้นิดนึง เพราะว่าหึงเค้าควงมา
Mun sai nit neung pror wah heung kao kuang mah
I’m a little angry because I’ve gotten so possessive of him
ต้องทำหน้าทำตา เหมือนว่าไม่มีอะไร
Dtong tum nah tum dtah meuan wah mai mee arai
I have to look and act like nothing’s wrong

* มันอิจฉารู้ไหม อิจฉาทุกที
Mun itcha roo mai itcha took tee
I’m jealous, do you know? Jealous every time
อิจฉาที่พี่รักเค้าไม่รักใคร
Itcha tee pee ruk kao mai ruk krai
Jealous that he loves her and no one else
แอบตาร้อนซ่อนเร้นอยากเป็นบ้างได้ไหม
Aep dtah rong son ren yahk pben mahng dai mai
I secretly conceal my glares, I want to be her, can I?
อยากเป็นคนที่พี่ชาย รักคนเดียว
Yahk pben kon tee pee chai ruk kon diao
I want to be the only one he loves

ดูอย่างเหงาๆ สาวนั่งรอ
Doo yahng ngao ngao sao nung ror
It seems lonely sitting and waiting
วันหนึ่งแค่ขอให้แลเหลียว
Wun neung kae kor hai laeo liao
One day I just ask him to look my way
ก็รู้แก่ใจว่าแค่ได้เพ้อฝ่ายเดียว
Gor roo gae jai wah kae dai pur fai diao
I know inside I’m just thinking crazily and one-sidedly
ส่งปลายแขนให้เคียว เฉือนตัวไม่กลัวตาย
Song pblai kaen hai diao cheuan dtua mai glua dtai
Send me to the guillotine, behead me, I’m not afraid to die

(*,*)