อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ

All posts tagged อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ

Title: อยากให้เธอเจอคนแบบเธอ / Yahk Hai Tur Jur Kon Baep Tur (I Want You to Meet Someone Like You)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

อยากให้ทรมานเจ็บปวด จนลึกซึ้ง จนเข้าใจ
Yahk hai toramahn jep bpuat jon leuk seung jon kao jai
I want you to be painfully tortured deep down until you understand
ว่าเสียใจแทบเสียคนเป็นไง
Wah sia jai taep sia kon bpen ngai
What sadness over losing someone is like
ให้เธอไม่กินไม่นอน คิดถึงจนแทบขาดใจ
Hai tur mai gin mai naun kit teung jon taep kaht jai
For you to be unable to eat or sleep, missing someone to death
ให้เหมือนฉันที่ทำยังไงก็ไม่เคย ลืมเธอสักที
Hai meuan chun tee tum yung ngai gor mai koey leum tur suk tee
For you to be like me, who no matter what I do, has never forgotten you

ฉันเคยมีชีวิตที่มีความหวัง มีเธอที่เหมือนเป็นทุกทุกอย่าง
Chun koey mee cheewit tee mee kwahm wung mee tur tee meuan bpen took took yahng
I once had a life full of hope, having you, you were like my everything
จนคิดในบางครั้งว่าฉันไม่มีเธอ ขาดเธอ..ไม่ได้
Jon kit nai bahng krung wah chun mai mee tur kaht tur mai dai
Until I think sometimes of not having you, I can’t be without you

ฉันทุ่มเทความรักให้เธอเสมอ และให้เธอทั้งตัวและหัวใจ
Chun toom tay kwahm ruk hai tur samur lae hai tur tung dtua lae hua jai
I’ve always devoted my love to you, and given you both my body and heart
ไม่เคยมีคำถามว่าฉันทำทำไม ทำไปก็เพราะคำเดียว คำว่ารัก
Mai koey mee kum tahm wah chun tum tummai tum bpai gor pror kum diao kum wah ruk
There has never been a question as to why I did it, I did because of one word; love

(*) แต่เธอก็ทำกับฉันด้วยการมีใคร แอบไว้ในใจ
Dtae tur gor tum gup chun duay gahn mee krai aep wai nai jai
But you had to have someone else hidden in your heart
แอบคบใคร แอบซ่อนใคร ไว้มากมาย
Aep kop krai aep saun krai wai mahk mai
Secretly dating and hiding so many others
ต้องเสียใจที่เธอเป็นคนหลอกลวง
Dtaung sia jai tee tur bpen kon lauk luang
You should regret being deceptive
และเสียใจที่เธอเป็นคนไม่แคร์
Lae sia jai tee tur bpen kon mai care
And regret that you didn’t care
ว่าฉันนั้นมันจะทรมานสักแค่ไหน
Wah chun nun mun ja toramahn suk kae nai
How much I’ve been tortured

(**) อยากให้เธอ เจอคนที่เธอ…นั้นรัก จนหมดใจ
Yahk hai tur jur kon tee tur nun ruk jon mot jai
I want you to meet someone whom you love with all your heart
ให้เขาเท ให้ทิ้งเธอ ให้เสียใจ
Hai kao tay hai ting tur hai sia jai
And for him to dump you and abandon you and make you sad
ให้เขาเดินไปจากเธอ ให้เธอหัวใจสลาย
Hai kao dern bpai jahk tur hai tur hua jai salai
For him to leave you, for your heart to be broken
ให้เหมือนฉันที่ใจจะขาด เมื่อเสียเธอไป
Hai meuan chun tee jai ja kaht meua sia tur bpai
For you to be like me whose heart was destroyed when I lost you
อยากให้ทรมานเจ็บปวด จนลึกซึ้ง จนเข้าใจ
Yahk hai toramahn jep bpuat jon leuk seung jon kao jai
I want you to be painfully tortured deep down until you understand
ว่าเสียใจแทบเสียคนเป็นไง
Wah sia jai taep sia kon bpen ngai
What sadness over losing someone is like
ให้เธอไม่กินไม่นอน คิดถึงจนแทบขาดใจ
Hai tur mai gin mai naun kit teung jon taep kaht jai
For you to be unable to eat or sleep, missing someone to death
ให้เหมือนฉันที่ทำยังไงก็ไม่เคย ลืมเธอสักที
Hai meuan chun tee tum yung ngai gor mai koey leum tur suk tee
For you to be like me, who no matter what I do, has never forgotten you

ฉันรักเธอและรักคนเดียวเท่านั้น ดูแลและให้ทั้งความไว้ใจ
Chun ruk tur lae ruk kon diao tao nun doo lae laeo hai tung kwahm wai jai
I loved you and only you, I took care of you and gave you all my trust
แต่ฉันเพิ่งจะรู้ ความรักที่มากมาย มันซื้อความจริงใจเธอไม่ได้
Dtae chun perng ja roo kwahm ruk tee mahk mai mun seu kwahm jing jai tur mai dai
But I just realized that all that love couldn’t buy your sincerity

(*,**)

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง/เรียบเรียง: ธนา ลวสุต
โปรดิวเซอร์ : ธนา ลวสุต