สายตาหลอกกันไม่ได้

All posts tagged สายตาหลอกกันไม่ได้

Title: สายตาหลอกกันไม่ได้ / Sai Dtah Lauk Gun Mai Dai (Eyes don’t lie)
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2021

ไม่ค่อยเเน่ใจ กับท่าทาง การกระทำ สีหน้าเธอที่เเสดงออก
Mai koy nae jai gup tah tahng gahn gratum see nah tur tee sadaeng auk
I’m not really certain about your attitude, actions, or the color your face turns
บางที่ก็คิดว่าใช่ เเต่บางทีก็ยังไม่ชัวร์
Bahng tee gor kit wah chai dtae bahng tee gor yung mai sure
Sometimes I think it’s true, but others I’m still not sure

ไม่ค่อยมั่นใจ เหมือนจะรู้ เเต่ไม่รู้ เหมือนจะชัด เเต่ก็มัว
Mai koy mun jai meuan ja roo dtae mai roo meuan ja chut dtae gor mua
I’m not really certain, it’s like I know, but I don’t, it’s like it’s clear, but it’s not
ไม่รู้ คำตอบมันอยู่ที่ไหน
Mai roo kum dtaup mun yoo tee nai
I don’t know, where is the answer?

(*) เคยได้ยินที่ใครเขาพูดมา
Koey dai yin tee krai kao poot mah
I’ve heard everyone say
อยากรู้ความจริงต้องจ้องมองที่ตา
Yahk roo kwahm jing dtaung jaung maung tee dtah
If you want to know the truth, you have to look in the eyes

(**) เขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้
Kao wah sai dtah mun lauk gun mai dai
They say the eyes don’t lie
เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พูดเเทนหัวใจ
Kao poot gun wah sai dtah mun bpen sing diao tee poot taen hua jai
They say the eyes are the only thing that can speak for the heart
ฉันว่าสายตาเธอหลอกฉันไม่ได้
Chun wah sai dtah tur lauk gun mai dai
I don’t think your eyes can lie
เธอจะอยากหลอกใครก็ตามใจ
Tur ja yahk lauk krai gor dtahm jai
If you want to deceive anyone else, go ahead
เเต่อย่ามาหลอกฉันเลย
Dtae yah mah lauk chun loey
But don’t deceive me

ถามคำตอบคำ ทุกๆครั้งที่ฉันนั้นอยู่กับเธอฉันพูดไม่ออก
Tahm kum dtaup kum took took krung tee chun nun yoo gup tur chun poot mai auk
Questions, answers, every time I’m with you, I can’t speak
ยิ่งเธอเข้ามาอยู่ใกล้ๆหัวใจฉันเต้นตลอด
Ying tur kao mah yoo glai glai hua jai chun dten dtalaut
The more you come close to me, my heart always pounds
ก็เหมือนว่าเธอนั้นคิดอะไร
Gor meuan wah tur nun kit arai
It’s like you’re thinking something
เเต่เธอไม่เคยบอกเลยอ่ะ
Dtae tur mai koey bauk loey a
But you never tell me

(*,**,**)

(อย่ามาหลอกฉันเลยเธอ)
(Yah mah lauk chun loey tur)
(Don’t deceive me)
เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่พูดเเทนหัวใจ
Kao poot gun wah sai dtah mun bpen sing diao tee poot taen hua jai
They say the eyes are the only thing that can speak for the heart

(อย่ามาหลอกฉันเลยเธอ)
(Yah mah lauk chun loey tur)
(Don’t deceive me)
เธอจะอยากหลอกใครก็ตามใจ
Tur ja yahk lauk krai gor dtahm jai
If you want to deceive anyone else, go ahead
เเต่อย่ามาหลอกฉันเลย
Dtae yah mah lauk chun loey
But don’t deceive me

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged by : Pokpong Jitdee
Mixed and edited : Pete Tanskul