สัญญาลอยลอย

All posts tagged สัญญาลอยลอย

Title: สัญญาลอยลอย / Sunyah Loy Loy (Floating Promise)
Artist: Kordyim (โคตรยิ้ม)
Album: [Single]
Year: 2020

คำสัญญาลอยลอย
Kum sunyah loy loy
A floating promise
ฉันคนเดียวที่ทรมาน
Chun kon diao tee toramahn
I’m the only one who’s tortured

สัญญาแค่เพียงคำสัญญา
Sunyah kae piang kum sunyah
A promise, just a promise
ที่พาตัวฉันมาตรงนี้ที่เดิม
Tee pah dtua chun mah dtrong nee tee derm
Led me here to the same place
รักกันแค่คำว่ารักกัน
Ruk gun kae kum wah ruk gun
“I love you,” just an “I love you”
ที่เธอเคยใช้มันจำได้หรือเปล่า
Tee tur koey chai mun jum dai reu bplao
That you once sad, do you remember?

(*) กลับกลายเป็นฉันคนเดียวที่งมงาย
Glup glai bpen chun kon diao tee ngom ngai
I ended up the only one who was foolish
ในคำรักที่ไร้ความหมาย
Nai kum ruk tee rai kwahm mai
In your meaningless words of love

(**) อยู่ในคำสัญญาลอยๆ ของเมื่อวาน
Yoo nai kum sunayh loy loy kaung meua wahn
In the floating promise of yesterday
คงเป็นฉันคนเดียวที่ทรมาน
Kong bpen chun kon diao tee toramahn
I’m the only one who’s tortured
รักของเธอคงเป็นเพียงนิทาน
Ruk kaung tur kong bpen piang nitahn
Your love was just a fairytale
มันก็แค่เรื่องที่เธอสร้างขึ้นมา
Mun gor kae reuang tee tur sahng keun mah
It’s just something you made up

หนทางไม่มีเลยหนทาง
Hon tahng mai mee loey hon tahng
A way, there’s no way
ภาพเธอค่อยๆ จางแต่ฉันยังอยู่
Pahp tur koy koy jahng dtae chun yung yoo
Your image is gradually fading, but I’m still here
สัญญาไหนล่ะคำสัญญา
Sunyah nai la kum sunyah
Your promise, what happened to your promise?
จบกันที่แล้วมามันไม่มีจริง
Jop gun tee laeo mah mun mai mee jing
It’s over, the past wasn’t real

(*,**,**,**)

สัญญา แค่เพียงคำสัญญา
Sunyah kae piang kum sunyah
A promise, just a promise
ที่พาตัวฉันมาตรงนี้ที่เดิม
Tee pah dtua chun mah dtrong nee tee derm
Led me here to the same place

   

Lyric : Piyawat Mekruea (ปิยวัฒน์ มีเครือ)
Arrange : Piyawat Mekruea (ปิยวัฒน์ มีเครือ) , KORDYIM (โคตรยิ้ม)
Producer : Piyawat Mekruea (ปิยวัฒน์ มีเครือ)
Recorded at Grand’s Studio
Engineer : Tanadon Rujinatham (ธนดล รุจินธรรม)
Assistant Engineer : Pakpoom Harthong (ภาคภูมิ แหทอง) , Ingkarat Keawma (อิงครัต แก้วมา) , Tanaphon Chansorn (ธนพนธ์ จันทร์ศร)
Backing Vocals : Pattarawadee Munjai (ภัทรวดี มั่นใจ) , Daonapa liamthaisong (ดาวนภา เลียมไธสง) , Chanoknan chansawang (ชนกนันท์ จันทร์สว่าง)
Mixed & Mastered : Voravat Vivatvanich (วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์)