สักวันเธอจะรักฉัน

All posts tagged สักวันเธอจะรักฉัน

Title: สักวันเธอจะรักฉัน / Suk Wun Tur Ja Ruk Chun (Someday You’ll Love Me)
Artist: Dome Jaruwat (โดม จารุวัฒน์)
Album: OST เมียอาชีพ / Mia Ahcheep
Year: 2020

มันมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น ที่ทำให้รัก ทำให้ไหวหวั่น
Mun mee piang tur kon diao tao nun tee tum hai ruk tum hai wai wun
Only you make me love, make me nervous
ไม่รู้เหมือนกันทำไม
Mai roo meuan gun tummai
I don’t know why either

(*) รอคอยจะมีสักวันหนึ่งไหม ได้เพียงแต่หวัง ใจที่ให้ไป
Ror koy ja mee suk wun neung mai dai piang dtae wung jai tee hai bpai
I’m waiting, will there be a day? I can only hope that the heart I gave away
จะแลกได้ใจกลับมา
Ja laek dai jai glup mah
Can be exchanged for yours

(**) สักวันเธอจะรักฉัน วันนั้นมันจะมีไหม
Suk wun tur ja ruk chun wun nun mun ja mee mai
Someday you’ll love me, will that day come?
ขอเพียงเชื่อเธอได้หมดใจ ในทุกการกระทำ
Kor piang cheua tur dai mot jai nai took gahn gratum
I just want to be able to trust you with all my heart in every action
สักวันเธอจะบอกฉัน ไม่ทำกันให้เจ็บช้ำ
Suk wun tur ja bauk chun mai tum gun hai jep chum
Someday you’ll tell me that you won’t hurt me
ขอเพียงความจริงแค่หนึ่งคำ รักที่เธอบอกกัน มันก็พอแล้ว
Kor piang kwahm jing kae neung kum ruk tee tur bauk gun mun gor por laeo
I just ask for the truth; the word love that you tell me is enough

ไม่อยากเจ็บปวดอย่างเดิมซ้ำๆ อยากจะรับรู้ ว่าทุกๆคำ
Mai yahk jep bpuat yahng derm sum sum yahk ja rup roo wah took took kum
I don’t want to keep getting hurt over and over, I want to know that every word
ที่พูดมาเธอจริงใจ
Tee poot mah tur jing jai
You say is sincere

(*,**)

   

คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล