สมองสั่งการช้า

All posts tagged สมองสั่งการช้า

Title: สมองสั่งการช้า / Samaung Sung Gahn Chah (My Brain Ordered a Delay)
Artist: Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: Heartbreaker
Year: 2019

เธอคงอาจยังไม่รู้ว่านานสักแค่ไหน
Tur kong aht yung mai roo wah nahn suk kae nai
You might still not know how long
ว่ามีหนึ่งคนที่คอยเฝ้ามองและห่วงใย
Wah mee neung kon tee koy fao maung lae huang yai
You’ve had someone watching you and worrying about you
คนที่รู้ว่าเธอชอบอะไร
Kon tee roo wah tur chaup arai
The person who knows what you like
คนที่พร้อมจะให้เธอได้ทุกอย่าง
Kon tee praum ja hai tur dai took yahng
The person ready to give you everything

เพราะฉันก็ไม่รีบร้อนที่จะพูดออกไป
Pror chun gor mai reepr aun tee ja poot auk bpai
Because I was in no hurry to say it
เพราะมีเธอในชีวิตก็ดีสักแค่ไหน
Pror mee tur nai cheewit gor dee suk kae nai
Because having you in my life is pretty good
ฉันคิดว่าค่อยเป็นค่อยไป
Chun kit wah koy bpen koy bpai
I figured I’d just let things gradually happen
ไม่จำเป็นต้องรีบเฉลยความจริง
Mai jum bpen dtaung reep chaloey kwahm jing
There’s no need to rush and reveal the truth
แต่สุดท้ายคิดผิด
Dtae soot tai kit pit
But in the end, I thought wrong

(*) สมองฉันมันดันสั่งการช้า
Samaung chun mun dun sung gahn chah
My brain ordered a delay
ไม่ยอมพูดไปว่ารักเธอ ตั้งนานแล้ว
Mai yaum poot bpai wah ruk tur dtung nahn laeo
It has refused to say that I love you for a long time
บอกตอนนี้แล้วได้อะไร วันนี้เธอนั้นไปมีใคร
Bauk dtaun nee laeo dai arai wun nee tur nun bpai mee krai
What would I get from telling you now? Today you’ve got someone else
มาก่อนตั้งนาน เพิ่งคิดได้ตอนที่สาย
Mah gaun dtung nahn perng kit dai dtaun tee sai
After so long, I just was able to realize it too late
ก็ไม่มีค่าเลย
Gor mai mee kah loey
It’s worthless

(เสียดายว่ะ ทำไมเราช้าวะ)
(Sia dai wa tummai rao chah wa)
(What a pity, why did I hesitate?)

ก็ได้ยินคนพูดเอาไว้ ว่าคิดอะไรก็ไม่ต้องพูดหมด
Gor dai yin kon poot ao wai wah kit arai gor mai dtaung poot mot
I’ve heard people say that there’s no need to say everything you’re thinking
ก็ได้แต่จดบันทึกในใจ ว่ารักแค่ไหน ต้องเก็บกดมันไว้
Gor dai dtae jot bunteuk nai jai wah ruk kae nai dtaung gep got mun wai
So I just remembered that in my heart and had to keep in how much I loved you
เพลงเขาบอก พรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกัน
Pleng kao bauk proon gnee mai sai tee ja ruk gun
The songs said that tomorrow wouldn’t be too late for us to love each other
แต่ถ้าไม่บอกออกไปให้เธอได้ยินสักทีล่ะ
Dtae tah mai bauk auk bpai hai tur dai yin suk tee la
But if I don’t tell you so you can finally hear
ถ้าไม่บอกออกไปให้เธอได้ยินสักที
Tah mai bauk auk bpai hai tur dia yin suk tee
If I don’t tell you so you can finally hear
วันไหน ก็ไม่ได้รักกัน
Wun nai gor mai dai ruk gun
Then no matter the day, we can’t love each other

เพราะคนๆ หนึ่งที่ดูเหมือนไม่สนิท แต่เธอจะรู้ไหม
Pror kon kon neung tee doo meuan mai sanit dtae tur ja roo mai
Because one person doesn’t seem like they’re close, but do you know?
ก็รู้ว่าเธอมีผลต่อหัวใจมาเนิ่นนานสักแค่ไหน
Gor roo wah tur mee pon dtor hua jai mah nern nahn suk kae nai
Do you know how much of an effect you have on my heart?
ก็ดันแต่เก็บเอาไว้ในใจทุกวัน
Gor dun dtae gep ao wai nai jai took wun
But I’ve just kept it in my heart every day
ความรักกำลังก่อตัว แต่เธอกำลังจากไป
Kwahm ruk gumlung gor dtua dtae tur gumlung jahk bpai
Love was developing, but you were leaving
เพราะแค่ไม่ยอมพูดมันสักที
Pror kae mai yaum poot mun suk tee
Because I just refused to finally say it

(*,*)

มันไม่มีค่า
Mun mai mee kah
It’s worthless

   

Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Composed : Nont Tanont, Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged : Tabeazy (Tab Thanapol)
Mixed and Mastered : Pete Tanskul