สภาวะเดียวดายบนดาวอังคาร

All posts tagged สภาวะเดียวดายบนดาวอังคาร

Title: สภาวะเดียวดายบนดาวอังคาร / Sapahwa Diao Dai Bon Dao Ungkahn (Mars Loner)
Artist: Anatomy Rabbit
Album: [Single]
Year: 2019

อยู่ในห้องนอน ช่างแสนเปลี่ยวเคว้งคว้าง
Yoo nai haung naun chahng saen bpliao kweng kwahng
In my bedroom, it’s so empty
ช่างมืดมน ไม่มีแม้แสงใดใด ในจิตใจ
Chahng meut mon mai mee mae saeng dai dai nai jit jai
It’s so dark, there’s not even a light in my heart

มันคือความจริง ที่ฉันเป็นอยู่ ในตอนนี้
Mun keu kwahm jing tee chun bpen yoo nai dtaun nee
It’s true that I’m living here now
มันคือความทรมาน โอ้ที่รัก โปรดกลับมา
Mun keu kwahm toramahn oh tee ruk bproht glup mah
It’s torture, oh, darling, please come back

(*) ล่องลอย ไร้ทิศทางไร้กำลัง เปรียบดังโลกที่ไร้แรงดึงดูด
Laung loy rai tit tahng rai gumlung bpriap dung lohk tee rai raeng deung doot
Floating, without any direction, without any energy, it’s like a world without the power of attraction
ล่องลอย ไร้วิญญาณ ในจิตใจ เหตุใดโลกช่างอ้างว้าง เหลือเกิน
Laung loy rai winyahn nai jit jai het dai lohk chahng ahng wahng leua gern
Floating, without a spirit in my heart, why is this world so lonely?

(**) เปรียบดังดวงดาวอังคาร คงจะมีแต่ฉัน ที่อยู่อย่างอ้างว้าง
Bpriap dung duang dao ungkahn kong ja mee dtae chun tee yoo yahng ahng wahng
Like Mars, it’s only me who’s living alone
เปรียบโลกดังดาวอังคาร ดวงใจฉันจากไป ไม่ย้อนมา
Bpriap lohk dung dao ungkahn duang jai chun jahk bpai mai yaun mah
It’s like this world is Mars, my heart has left and it’s not coming back

ล่องลอย ไร้ทิศทางไร้กำลัง เปรียบดังโลกที่ไร้แรงดึงดูด
Laung loy rai tit tahng rai gumlung bpriap dung lohk tee rai raeng deung doot
Floating, without any direction, without any energy, it’s like a world without the power of attraction

(*,**)

ไม่มีเธอ ไม่มีใคร ไม่มีคนแม้จะมาเข้าใจ
Mai mee tur mai mee krai mai mee kon mae ja mah kao jai
Without you, without anyone, there’s no one who even understands me
ไม่มีเธอ ไม่มีใคร ไม่มีคนแม้จะมาเข้าใจ
Mai mee tur mai mee krai mai mee kon mae ja mah kao jai
Without you, without anyone, there’s no one who even understands me

   

เนื้อร้อง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
ทำนอง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
เรียบร้อง สุพัฒน์กิจ ถวิลการ , ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Guitar record | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
Bass record | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Drum record | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Recorded | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Mixed & Mastered | ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร