วิดีโอคอล

All posts tagged วิดีโอคอล

Title: วิดีโอคอล (Video Call)
English Title: “Quarantine”
Artist: Johnparot
Album: [Single]
Year: 2020

เธออ่านข่าวมาแล้วใช่ไหม
Tur ahn kao mah laeo chai mai
You’ve read the news, right?
เรื่องมันใหญ่ มันไม่ค่อยดี
Reuang mun yai mun mai koy dee
It’s a big issue, it’s not very good
หวังว่าเธอจะเข้าใจดี
Wung wah tur ja kao jai dee
I hope you’ll understand
ว่าตอนนี้ ไม่ปลอดภัย
Wah dtaun nee mai bplaut pai
That we’re not safe right now

ซื้อหน้ากากใส่แล้วใช่ไหม
Seu nahgahk sai laeo chai mai
You’ve bought a mask to wear, right?
ล้างมือ 20 วินาทีหรือยัง
Lahng meu yee sip winahtee reu yung
Have you washed your hands for 20 seconds yet?
ล้างบ่อยๆ ล้างมันทั้งวัน
Lahng boy boy lahng mun tung wun
Wash them often, wash them all day
เพราะตอนนี้ฉันเริ่มกังวล
Pror dtaun nee chun rerm gung won
Because I’m starting to get worried now

(*) ถ้าเธอเป็นอะไรไปขึ้นมา
Tah tur bpen arai bpai keun mah
If anything happens to you
ตัวฉันคงจะบ้าตาย คงบ้าตาย
Dtua chun kong ja bah dtai kong bah dtai
I’ll go crazy, go crazy

(**) กลัวเธอเป็นอะไรไปขึ้นมา
Glua tur bpen arai bpai keun mah
I’m afraid something will happen to you
ไม่เอานะ ฉันขอได้ไหม
Mai ao na chun kor dai mai
I don’t want that, so I’m asking you, please

(***) ขอฉันขอได้ไหม
Kor chun kor dai mai
Can I ask
ให้เธอเก็บตัว เอาไว้ก่อน
Hai tur gep dtua ao wai gaun
For you to keep yourself
อยู่บ้านนอน อย่าเพิ่งเดินทางไปไหน
Yoo bahn naun yah perng dern tahn bpai nai
In your house? Don’t go out anywhere
ให้เธอเก็บตัว ไปพักผ่อน
Hai tur gep dtua bpai puk paun
Give yourself a rest
ให้เพียงพอ เดี๋ยวค่อยวิดิโอคอลให้หายคิดถึง
Hai piang por diao koy video call hai hai kit teung
That’s perfect, and soon I’ll video call you to alleviate our longing
แล้วค่อยวิดิโอคอลให้หายคิดถึง
Laeo koy video call hai hai kit teung
And I’ll video call you to alleviate our longing

เดี๋ยวค่อยวิดิโอคอลให้หายคิดถึง
Diao koy video call hai hai kit teung
And I’ll video call you to alleviate our longing

(*,**,***)

ขอฉันขอได้ไหม
Kor chun kor dai mai
Can I ask
ให้เธอเก็บตัว เอาไว้ก่อน
Hai tur gep dtua ao wai gaun
For you to keep yourself
อยู่บ้านนอน อย่าเพิ่งเดินทางไปไหน
Yoo bahn naun yah perng dern tahn bpai nai
In your house? Don’t go out anywhere
ให้เธอเก็บตัว ไปพักผ่อน
Hai tur gep dtua bpai puk paun
Give yourself a rest
ให้เพียงพอ
Hai piang por
That’s perfect

ขอฉันขอได้ไหม
Kor chun kor dai mai
Can I ask
ให้เธอเก็บตัว เอาไว้ก่อน
Hai tur gep dtua ao wai gaun
For you to keep yourself
อยู่บ้านนอน
Yoo bahn naun
In your house?
ให้เธอเก็บตัว ไปพักผ่อน
Hai tur gep dtua bpai puk paun
Give yourself a rest
ให้เพียงพอ เดี๋ยวค่อยวิดิโอคอลให้หายคิดถึง
Hai piang por diao koy video call hai hai kit teung
That’s perfect, and soon I’ll video call you to alleviate our longing

เป็นห่วงนะรู้ไหม
Bpen huang na roo mai
Do you know I worry about you?
อยากเข้าไปดูแลเธอ
Yahk kao bpai doo lae tur
I want to take care of you
แต่มันก็คงไม่ดี คงไม่ปลอดภัยถ้าเรานั้นได้มาเจอ
Dtae mun gor kong mai dee kong mai bplaut pai tah rao nun dai mah jur
But it’s not good, it’s not safe for us to meet
เป็นห่วงนะรู้ไหม
Bpen huang na roo mai
Do you know I worry about you?
เธอดูแลตัวเองได้ไหม
Tur doo lae dtua eng dai mai
Please take care of yourself
ห่างกันแปปเดียวคงไม่เป็นไร ยังไงตัวฉันก็ยังเหมือนเดิม
Hahng gun baep diao kong mai bpen rai yung ngai dtua chun gor yung meuan derm
It’s okay for us to be separated for a little bit, no matter what, I’m still the same

   

เนื้อร้อง/ทำนอง / Mix & Master: JOHNPAROT