วันนั้นของพี่ วันนี้ของน้อง

All posts tagged วันนั้นของพี่ วันนี้ของน้อง

Title: วันนั้นของพี่ วันนี้ของน้อง / Wun Nun Kaung Pee Wun Nee Kaung Naung (That Day of Mine, This Day of Yours)
Artist: Clash ft. Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: Clash Loudness
Year: 2020

ก็ภาวนาว่าจะมีใครให้กอด
Gor pahwanah wah ja mee krai hai gaut
I prayed for someone to hug
พอเจอทีไรก็มีแต่คนมาหลอก
Por jur tee rai gor mee dtae kon mah lauk
As soon as I met someone, there was only deception
พอมาวันนึงก็ต้องเสียใจ
Por mah wun neung gor dtaung sia jai
After one day, I was sad
และต้องเป็นผมที่โดนทิ้งไป
Lae dtaun bpen pom tee dohn ting bpai
And it had to be me who was dumped

มันเป็นเวรกรรมอะไรไม่รู้
Mun bpen wen gum arai mai roo
I don’t know if it’s karma or what
ความรักไม่เคยจะดีตลอด
Kwahm ruk mai koey ja dee dtalaut
Love never stays good
ไม่มีคนเคียงข้างกาย
Mai mee kon kiang kahng gai
I don’t have anyone beside me
มีแต่ความเหงาและเศร้าใจ เจ็บ….
Mee dtae kwahm ngao lae sao jai jep
There’s only loneliness and sadness, it hurts
ให้ผมทำอย่างไร
Hai pom tum yahng rai
What should I do?

(*) ที่ผ่านเคยเจ็บสักเท่าไร
Tee pahn koey jep suk tao rai
However much the past once hurt
ที่ผ่านเคยปวดเพราะรักใคร
Tee pahn koey bpuat pror ruk krai
Whoever you were hurt by from loving in the past
อยากให้น้องจงทำใจ
Yahk hai naung jong tum jai
I want you to come to terms
ในเรื่องราวการจากลา
Nai reuang rao gahn jahk lah
With the good-bye

(**) เพราะพี่เคยผ่านชีวิตมา
Pror pee koey pahn cheewit mah
Because in my life, I’ve gone through
ท้อและเหนื่อยจมน้ำตา
Tor lae neuay jom num dtah
Discouragement and exhaustion, sinking in tears
อย่าไปเสียเวลา
Yah bpai sia welah
Don’t waste time
ให้เรื่องราวมันผ่านไป
Hai reuang rao mun pahn bpai
Let the matters pass
อย่าลืมรักตัวเอง
Yah leum ruk dtua eng
Don’t forget to love yourself

เคยเตือนตัวเองว่าเรานะควรจะโสด
Koey dteuan dtua eng wah rao na kuan ja soht
I used to remind myself that I should be single
ในมุมใครใครเราคงไม่มีประโยชน์
Nai moom krai krai rao kong mai mee bprayoht
I’m no good to anyone
ยังคงกังวลกลัวต้องเสียใจ
Yung kong gung won glua dtaung sia jai
I’m still worried, afraid I’ll be sad
กลายเป็นมนุษย์ที่มันไร้ใจ
Glai bpen manoot tee mun rai jai
I’ve become a person without a heart

หมดแรงในการดำเนินชีวิต
Mot raeng nai gahn dum nern cheewit
I’ve lost my will to live
หนักใจก็ไม่มีใครให้บอก
Nuk jai gor mai mee krai hai bauk
It’s serious, but I have no one to tell
ไม่มีคนเคียงข้างกาย
Mai mee kon kiang kahng gai
There’s no one beside me
มีแต่ความเหงาและเศร้าใจ เจ็บ….
Mee dtae kwahm ngao lae sao jai jep
There’s only loneliness and sadness, it hurts
ให้ผมทำอย่างไร
Hai pom tum yahng rai
What should I do?

(*,**,*,**)

   

Producer : ปรีติ บารมีอนันต์,อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์,ฐาปนา ณ บางช้าง,สุกฤษ ศรีเปารยะ,คชภัค ผลธนโชติ
Melody : ปรีติ บารมีอนันต์
Lyric : ปรีติ บารมีอนันต์
Arrange : คชภัค ผลธนโชติ