วันที่ฟ้าเป็นใจ

All posts tagged วันที่ฟ้าเป็นใจ

Title: วันที่ฟ้าเป็นใจ / Wun Tee Fah Bpen Jai (The Day Heaven is On My Side)
Artist: Mariam Grey (มาเรียม เกรย์)
Album: OST ทะเลแปร / Talay Bprae
Year: 2020

หนึ่งชีวิตที่เคยสวยงาม ดั่งทะเลยามตะวันส่องมา
Neung cheewit tee koey suay ngahm dung talay yaum dtawun saung mah
One life that was once beautiful was like the sea when the sun shined
แต่เหมือนโชคชะตาช่างใจร้าย
Dtae meuan chohk chadtah chahng jai rai
But it’s like destiny is so cruel

(*) ไม่เคยคิดว่าชีวิตหนึ่ง จะต้องเจอเรื่องราวตั้งมากมาย
Mai koey kit wah cheewit neung ja dtaung jur reuang rao dtung mahk mai
I never imagined how much one life would have to face
มากเกินหัวใจคนหนึ่งจะรับมัน
Mahk gern hua jai kon neung ja rup mun
So much more than the human heart can accept

(**) ท่ามกลางคลื่นลมที่ผันแปร บอกตัวเองเอาไว้ จะไม่แพ้ให้โชคชะตา
Tahm glahng kleun lom tee pun bprae bauk dtua eng ao wai ja mai pae hai chohk chadtah
In the middle of the changing wind, I tell myself I won’t lose to destiny

(***) กี่รอยนํ้าตาที่รินและไหล กี่พายุร้ายที่พัดเข้ามา
Gee roy num dtah tee rin lae lai gee pahyoo rai tee put kao mah
However many hundreds of tear streaks flow, however many harsh storms blow in
ช่วงชีวิตนึงที่มันอ่อนล้า ไม่นานคงผ่านพ้นไป
Chuang cheewit neung tee mun aun lah mai nahn kong pahn pon bpai
The weary parts of life will soon pass by
บอกกับหัวใจว่าต้องไม่แพ้ บอกตัวฉันเองว่าฉันยังไหว
Bauk gup hua jai wah dtaung mai pae bauk dtua chun eng wah chun yung wai
I tell my heart that it must not fail, I tell myself that I’m still able
จะเจ็บและชํ้าเท่าไหร่ จะรอวันที่ฟ้าเป็นใจ ต้องมีสักวัน
Ja jep lae chum tao rai ja ror wun tee fah bpen jai dtaung mee suk wun
However much it hurts, I’ll wait for the day that heaven is on my side, it must happen some day

(*,**,***,***)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล