วันที่ฉันไม่อยู่

All posts tagged วันที่ฉันไม่อยู่

Title: วันที่ฉันไม่อยู่ / Wun Tee Chun Mai Yoo (When I’m Not Here)
English Title: “Tomorrow”
Artist: Lomosonic
Album: Sweet Bros.
Year: 2020

(*) พรุ่งนี้ ถ้าเธอไม่มีฉันอยู่ ให้รู้ ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
Proong nee tah tur mai mee chun yoo hai roo wah chun ruk tur kae nai
If I’m not here tomorrow, know how much I love you
พรุ่งนี้ แม้จะร้ายดียังไง รักนี้ จะอยู่ตรงนี้ไม่เลือนหาย
Proong nee mae ja rai dee yung ngai ruk nee ja yoo dtrong nee mai leuan hai
No matter how good or bad tomorrow is, this love will be right here, not fading

หากโลกที่หมุนเร็วเกินไป จะพาชีวิตฉันลาไป
Hahk lohk tee moon rew gern bpai ja pah cheewit chun lah bpai
If this world that’s spinning too fast will lead my life to say good-bye
ให้โลกที่สองเราเคยมี โอบกอดชีวิตของเธอไว้
Hai lohk tee saung rao koey mee ohp gaut cheewit kaung tur wai
I want the world that the two of us once had to embrace your life

(**) แผ่นฟ้า ยังมีวันมืดหม่น เป็นธรรมดาถ้าผิดหวัง คงไม่ใช่เรื่องใหญ่
Paen fah yung mee wun meut mon bpen tummadah tah pit wung kong mai chai reuang yai
The sky still has its gloomy days, it’s common to be disappointed, it’s not a big deal
ความหมายที่อยู่ในสายตา มันเกินกว่าคําพูดจา ขอ เพียงให้เธอนั้นเก็บไว้
Kwahm mai tee yoo nai sai dtah mun gern gwah kum poot jah kor piang hai tur nun gep wai
The meaning in your eyes is worth more than any words, I want you to hold on to it

(*)

(***) หากโลกหยุดหมุนลงวันใด ถ้าหากวันนั้นมันมาเยือน
Hahk lohk yoot moon long wun dai tah hahk wun nun mun mah yeuan
If the world stops turning one day, if that day comes
ที่สุดขอบฟ้าอันเลือนราง เราคงได้พบกันอีกครั้ง
Tee soot kaup fah un leuan rahng rao kong dai pob gun eek krung
At the end of the dim horizon, we’ll meet again

(**,*,***)

   

เนื้อร้อง : LOMOSONIC/โป โปษยะนุกูล
ทำนอง : LOMOSONIC
เรียบเรียง : LOMOSONIC