ลองมาเป็นฉัน

All posts tagged ลองมาเป็นฉัน

Title: ลองมาเป็นฉัน / Laung Mah Bpen Chun (Try Being Me)
Artist: The Kastle
Album: [Single]
Year: 2019

เธอจะรู้ได้ไงว่าฉันต้องทนข่มใจซักเท่าไหร่
Tur ja roo dai ngai wah chun dtaung ton kom jai suk tao rai
How could you know how much I’ve had to endure controlling myself?
ไม่ให้ใจหวั่นไหว
Mai hai jai wun wai
Not letting my heart waiver
แต่ละครั้งที่เจอกับเธอมันยังคงเผลออยู่เรื่อยไป
Dtae la krung tee jur gup tur mun yung kong plur yoo reuay bpai
Every time I meet you, I still get careless
ทำอะไรไปไม่รู้ตัว
Tum arai bpai mai roo dtua
And do everything obliviously

(*) วันที่เธอบอกให้เลิกคิด
Wun tee tur bauk hai lerk kit
When you told me to stop thinking
วันที่เธอบอกให้เลิกฝัน
Wun tee tur bauk hai lerk fun
When you told me to stop dreaming
เธอพยามบอกให้เลิกหวัง
Tur payayahm bauk hai lerk wung
You tried to tell me to stop hoping
เหมือนว่ามันง่ายดาย
Meuan wah mun ngai dai
Like it’s so easy
แต่ความเป็นจริงมันช่างโหดร้าย
Dtae kwahm bpen jing mun chahng hoht rai
But reality is so cruel
ความในใจมันไม่เลือนหาย
Kwahm nai jai mun mai leuan hai
The things in my heart haven’t faded away
ความทรงจำยังฉุดดึงฉัน
Kwahm song jum yung choot deung chun
My memories still pull me back
ให้รอเธอต่อไป
Hai ror tur dtor bpai
Making me continue to wait for you

(**) เธอลองมาเป็นฉัน แล้วสักวันเธอจะเข้าใจ
Tur laung mah bpen chun laeo suk wun tur ja kao jai
If you tried being me, one day you’d understand
หมดชีวิตฉัน เธอคือความฝัน เธอคือลมหายใจ
Mot cheewit chun tur keu kwahm fun tur keu lom hai jai
All my life, you’ve been my dream, you’ve been the air I breathe
ถ้าเธอมาเป็นฉัน ถามซักคำเธอจะทำได้ไหม
Tah tur mah bpen chun tahm suk kum tur ja tum dai mai
If you were me, could I ask you one thing?
สั่งให้ไม่รัก สั่งให้ไม่คิดถึงคนที่เธอรักไปจนหมดหัวใจ
Sung hai mai ruk sung hai mai kit teung kon tee tur ruk bpai jon mot hua jai
Could you order yourself to not love? Could you order yourself to not thinking about the person you’ve loved with all your heart?

ก็เพราะไม่มีทางไหนที่จะตัดใจได้สักที
Gor pror mai mee tahng nai tee ja dtut jai dai suk tee
Because there’s no way for me to be able to give you up
ฉันถึงเป็นแบบนี้
Chun teung bpen baep nee
So I’m like this
ต้องฝืนต้องทนเป็นคนที่คอยรังควานเธอทุกที
Dtaung feun dtaung ton bpen kon tee koy rung kwahm tur took tee
I must resist, I must endure being the person who keeps harassing you every time
มันไม่มีทางเลือกเลย
Mun mai mee tahng leuak loey
There’s no way to choose

(*,**,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : BOXX MUSIC TEAM
LYRICS : TAMMATORN MAKKASMAN
MELODY : TAMMATORN MAKKASMAN
ARRANGE : THE KASTLE
LYRIC DIRECTOR : NAYTI PONGPUTTAKUN
MIXED, EDITED & MASTERED : DANUPHOP KAMOL