รู้ไหม

All posts tagged รู้ไหม

Title: รู้ไหม / Roo Mai (Do You Know?)
Artist: Niece
Album: Single Extension Play
Year: 1998

โกรธตัวเอง ที่พบกับเธอทีไร
Groht dtua eng tee pob gup tur tee rai
I get mad at myself whenever I meet you
ไม่เคยพูดดี ๆ
Mai koey poot dee dee
I never speak well
แกล้งทะเลาะ และแกล้งให้เธอ ต้องเสียใจทุกที
Glaeng talor lae glaeng hai tur dtaung sia jai took tee
Pretending to fight and teasing you until you’re sad every time
แต่เธอนั้น ไม่เคย เปลี่ยนแปลงความรักที่มี
Dtae tur nun mai koey bplian bplaeng kwahm ruk tee mee
But you never change the love you have
ไม่มีเลยซักครั้งที่จะทำ ให้ฉันต้องเสียใจ
Mai mee loey suk krung tee ja tum hai chun dtaung sia jai
There’ll never be one time that you hurt me

(*) ฉันรักเธอรู้บ้างไหม ในใจมีเธอเท่านั้น
Chun ruk tur roo bahng mai nai jai mee tur tao nun
I love you, do you know? In my heart, I have only you
เธอคือความฝัน แต่ว่าตัวฉันเองยังไม่กล้า
Tur keu kwahm fun dtae wah dtua chun eng yung mai glah
You’re my dream, but I’m still not brave enough
รู้มั้ยฉันฝืนแค่ไหน ห้ามใจไม่สบสายตา
Roo mai chun feun kae nai hahm jai mai sop sai dtah
Do you know, no matter how much I resist, I can’t stop myself from making eye contact
เพียงอยากจะขอ อยากให้เธอรอเวลา
Piang yahk ja kor yahk hai tur ror welah
I just want to ask, I want you to wait
เมื่อใจฉันพร้อมดี และฉันกับใจดวงนี้จะมีแต่เธอ
Meua jai chun praum dee lae chun gup jai duang nee ja mee dtae tur
When my heart is prepared, and my heart and I will have only you

สิ่งดี ๆ ที่ฉันมีเธอในใจ ไม่อยากเสียมันไป
Sing dee dee tee chun mee tur nai jai mai yahk sia mun bpai
The good things that I have for you in my heart, I don’t want to lose them
แต่ตัวฉัน นั้นคอยทำ…….ทำร้ายเธอทำไม
Dtae dtua chun nun koy tum tum rai tur tummai
But why…why do I keep being mean to you?
ต่างกับเธอ ไม่เคย เปลี่ยนจิตใจที่แสนยิ่งใหญ่
Dtahng gup tur mai koey bplian jit jai tee saen ying yai
Unlike you, you never change your great mind
ไม่มีเลยซักครั้งที่จะทำ ให้ฉันต้องเสียใจ
Mai mee loey suk krung tee ja tum hai chun dtaung sia jai
There’ll never be a time that you hurt me

(*)

Title: รู้ไหม / Roo Mai (Do You Know?)
Artist: Natthew AF5
Album: Me, My Dream & My Producer
Year: 2008

แอบมองสายตาของเธออยู่ อยากรู้เธอคิดอะไรกับฉัน
aep mong saai dtaa kong ter yoo yaak roo ter kit a-rai gap chan
I steal glances at your eyes, I want to know how you feel about me
คิดว่าเป็นแค่เพื่อนกัน หรือมีอะไรปิดบังไว้
kit waa bpen kae peuan gan reu mee a-rai bpit bang wai
If you think we’re just friends, or if there’s anything you’re hiding
สบตาของเธอกับฉันหน่อย อย่างน้อยให้พอมีหวังได้ไหม
sop dtaa kong ter gap chan noi yaang noi hai por mee wang daai mai
Catching your eyes with mine, at least let me have hope, can you?
ช่วยมองตอบฉันอย่างตั้งใจ ให้ใจฉันได้สัมผัสใจเธอ
chuay mong dtop chan yaang dtang jai hai jai chan daai sam-pat jai ter
Please look at me and answer me like you mean it, let my heart be able to touch yours

* จากเพื่อนที่รู้จัก เป็นคนที่รู้ใจ
jaak peuan tee roo jak bpen kon tee roo jai
From new acquaintances to intimate friends
ก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนไป จะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิม
gor kwaam roo-seuk man bplian bpai ja tam yang ngai gor mai meuan derm
The feelings are changing, what will I do? It’s not the same…

รู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่า
roo mai nai wan nee mai meuan gao
Do you know today’s not like the old times?
รู้ไหมใครแอบเหงาคิดถึงเธอ
roo mai krai aep ngao kit teung ter
Do you know someone’s secretly lonely thinking of you?
รู้ไหมอยากบอกรักแต่กลัวเก้อ
roo mai yaak bok rak dtae glua ger
Do you know I want to tell you I love you, but I’m afraid and nervous?
ทนไม่ไหว ที่จะห้ามใจ ไม่ให้รักเธอ
ton mai wai tee ja haam jai mai hai rak ter
I can’t take it, restraining myself , not letting me love you

แอบคิดเข้าข้างตัวเองบ่อย อย่างน้อยเธอคงมีใจให้ฉัน
aep kit kao kaang dtua eng boi yaang noi ter kong mee jai hai chan
I often pity myself, at least you might have a heart to give me
และทุกๆทีที่พบกัน ยิ่งเจอยิ่งทำให้หวั่นไหว
lae took-took tee tee pop gan ying jer ying tam hai wan wai
And every time we meet, the more I see you, the more I tremble

(*)

รู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่า
roo mai nai wan nee mai meuan gao
Do you know today’s not like the old times?
รู้ไหมใครแอบเหงาคิดถึงเธอ
roo mai krai aep ngao kit teung ter
Do you know someone’s secretly lonely thinking of you?
รู้ไหมอยากบอกรักแต่กลัวเก้อ
roo mai yaak bok rak dtae glua ger
Do you know I want to tell you i love you but I’m scared and nervous?
ทนไม่ไหว (ทนไม่ไหว) ได้แต่ห้ามใจ (ได้แต่ห้ามใจ)
ton mai wai ( ton mai wai ) daai dtae haam jai ( daai dtae haam jai )
I can’t take it (can’t take it), I can only restrain myself (can only restrain myself)
ไม่ให้รักเธอ (ไม่ให้รักเธอ)
mai hai rak ter ( mai hai rak ter )
Not letting me love you (not letting me love you)

รู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่า
roo mai nai wan nee mai meuan gao
Do you know today’s not the same as the old times?
รู้ไหมใครแอบเหงาคิดถึงเธอ
roo mai krai aep ngao kit teung ter
Do you know someone’s secretly lonely thinking of you?
รู้ไหมอยากบอกรักแต่กลัวเก้อ
roo mai yaak bok rak dtae glua ger
Do you know I want to tell you I love you but I’m scared and nervous?
ทนไม่ไหว (ทนไม่ไหว) ที่จะห้ามใจ (ที่จะห้ามใจ)
ton mai wai ( ton mai wai ) tee ja haam jai ( tee ja haam jai )
I can’t take it (can’t take it) restraining myself (restraining myself)
ไม่ให้รักเธอ (ไม่ให้รักเธอ)
mai hai rak ter ( mai hai rak ter )
Not letting me love you (not letting me love you)

ทนไม่ไหว ที่จะห้ามใจ รู้ไหมเธอ
ton mai wai tee ja haam jai roo mai ter
I can’t take it, restraining myself, do you know?