รู้บ้างไหม

All posts tagged รู้บ้างไหม

Title: รู้บ้างไหม / Roo Bahng Mai (Do You Know?)
Artist: Crescendo
Album: Second Chance
Year: 2005

เธอมาเติมดาวให้เต็มขอบฟ้า เธอมาทำให้พระจันทร์เต็มดวง
Tur mah dterm dao hai dtem kaup fah tur mah tum hai prajun dtem duang
You filled the sky with stars, you completed the moon
ทำให้คืนที่มันมืดมน สดใสสว่าง ไม่รู้เพราะเหตุใด
Tum hai keun tee mun meut mon sot sai sawahng mai roo pror het dai
You made the dark nights bright, I don’t know why
เธอมาทำให้หัวใจหวั่นไหว เธอมาเติมรักให้เต็มดวงใจ
Tur mah tum hai hua jai wun wai tur mah dterm ruk hai dtem duang jai
You made my heart nervous, you filled my heart with love
ทำให้ใครต้องคิดถึงเธอ อย่างนี้ทุกคืน อย่างนี้ทุกวัน
Tum hai krai dtaung kit teung tur yahng nee took keun yahng nee took wun
You make everyone think of you like this every night, every day

(*) อยากจะรู้ ว่าเธอทำอย่างนี้ ได้ยังไง เหมือนมีมนต์ดลใจ
Yahk ja roo wah tur tum yahng nee dai yung ngai meuan mee mon don jai
I want to know how you can act like this, it’s like a spell has been cast on my heart
สะกดฉัน ให้อยู่ในความฝัน แม้ยามตื่น
Sagot chun hai yoo nai kwahm fun mae yahm dteun
Hypnotizing me and putting me in a dream, though I’m awake
ฉันก็ไม่อาจฝืน ห้ามใจไม่ให้รักเธอ
Chun gor mai aht feun hahm jai mai hai ruk tur
I won’t resist and forbid myself from loving you

(**) รู้บ้างไหมว่าเธอทำให้คืนวัน มันช่างมีความหมาย แม้เธอไม่ตั้งใจ
Roo bahng mai wah tur tum hai keun wun mun chahng mee kwahm mai mae tur mai dtung jai
Do you know that you make the days and nights so meaningful, even though you don’t mean to?
แต่โลกนี้ก็สดใส เพราะมีเธอ
Dtae lohk nee gor sot sai pror mee tur
But this world is bright because of you
รู้บ้างไหมว่ามีใคร ที่เธอทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป
Roo bahng mai wah mee krai tee tur tum hai cheewit bplian bpai
Do you know that there’s someone whose life you changed?
ให้ฉันได้เข้าใจ ว่ารักนั้นเป็นอย่างไร (ฉันขอบใจเธอ)
Hai chun dai kao jai wah ruk nun bpen yahng rai (chun kaup jai tur)
Making me able to understand what love is like (I thank you)

เธอมาเติมดวงตะวันยากเช้า
Tur mah dtem duang dtawun yahk chao
You filled the sun in the morning
เธอมาทำให้สายลมบางเบา
Tur mah tum hai sai lom bahng bao
You made the wind blow
ทำให้โลกที่มันว่างเปล่า ไม่เหมือนวันเก่า ไม่เหงาอีกต่อไป
Tum hai lohk tee mun wahng bplao mai meuan wun gao mai ngao eek dtor bpai
You made the world that was empty change, it’s not lonely anymore
เธอมาทำให้ฉันร้องเพลงรัก เธอมาทำให้หัวใจโบยบิน
Tur mah tum hai chun raung pleng ruk tur mah tum hai hua jai boy bin
You made me sing love songs, you made my heart fly
ทำให้ฉันเอาแต่ได้ยิน แต่เสียงหัวใจ บอกว่ารักเธอ
Tum hai chun ao dtae dai yind tae siang hua jai bauk wah ruk tur
You made me only able to hear the voice of my heart telling me I love you

(* , **)

เหมือนว่าทุกสิ่ง เหมือนว่าทุกอย่างวันนี้ ที่ดูสวยงามเหลือเกิน เกิดขึ้นทันใด เมื่ออยู่ใกล้เธอ
Meuan wah took sing meuan wah took yahng wun nee tee doo suay ngahm leua gern gert keun tun dai meua yoo glai tur
It’s like everything seems so beautiful today, it happens as soon as I’m near you

(** , **)

Title: รู้บ้างไหม / Roo Bahng Mai (Do You Know?)
Artist: Venus Butterfly
Album: The First
Year: 2009

Do you know? Would you ever acknowledge it?
That someone’s waiting, waiting for you to give me some attention

Do you know that you’ve got some people giving their hearts to you?
And I’m waiting for just one moment that you’ll understand

Why? Why are you so cold?
I want to know, do you have a heart?
Do you know just how tiring it is waiting for someone to be interested in you?
But you give it to so many others, there’s none left for me
Do you realize I’m feeling slighted? I’m feeling slighted…

It’s like I’ve lost the way
Which way should I go? I don’t know, I don’t know
What I’ve never once been brave enough to say is echoing around in my heart

Why? Oh, baby, you’re so cold…
I want to know, to know, do you have a heart?
Do you know just how tiring it is to wait?
I don’t know what I should do, but I refuse this!
This… Baby, please… Do you know?

Do you know? Would you ever acknowledge it?
What are you doing making me wait like this
Until you’ll give me some attention?

Baby, baby, darling
How much more must I do
Until you understand, understand me?
Will you acknowledge me?
You’re in my heart, every word is still a dream
I have only you in my heart
Do you know?

[NOTE: I feel like Thai lyrics for Venus Butterfly’s B-side songs are non-existent on the internet 🙁 haha. So I translated by ear]