รำพึง

All posts tagged รำพึง

Title: รำพึง / Rum Peung (Lament)
Artist: KT Long Flowing
Album: [Single]
Year: 2020

ยิ่งเหน็บหนาวยิ่งทำให้นั้นฉันคิดถึงเธอ
Ying nep nao ying tum hai nun chun kit teung tur
The colder it gets, the more it makes me think of you
ใจอยากจะเจอแต่กลัวว่าเธอจะรำคาญ
Jai yahk ja jur dtae glua wah tur ja rumkahn
My heart wants to see you, but it’s scared you’ll be annoyed
อยากบอกกับเธอ ฉันโครตคิดถึง
Yahk bauk gup tur chun koht kit teung
I want to tell you that I f*ck*ng miss you
ยังรําพึงถึงวันวาน ยังต้องการให้เธอกลับมาหากัน
Yung rumpeung teung wun wahn yung dtaung gahn hai tur glup mah hah gun
I still lament about the days of the past, I still want you to come back to me

อากาศหนาวๆนั่งนึกเรื่องเราก็อบอุ่นทันที
Ahgaht nao nao nung neuk reuang rao gor op oon tun tee
In the cold weather, I sit and think of us and get instantly warm
ในตอนนี้เธอคงมีเค้าข้างๆกาย
Nai dtaun nee tur kon gme ekao kahng kahng gai
Right now, you probably have him beside you
แตกต่างกับฉันที่ไม่มีใคร อยุ่ตรงไหนก็เดียวดาย
Dtaek dtahng gup chun tee mai mee krai yoo dtrong nai gor diao dai
Unlike me, who doesn’t have anyone, wherever I am, I’m alone
เพราะทั้งใจทั้งกายมันยังเป็นของเธอ
Pror tung jai tung gai mun yung bpen kaung tur
Because both my body and my heart belong to you

(*) อยากจะย้อนวันเวลาให้เราเหมือนวันเก่า
Yahk ja yaun wun welah hai rao meuan wun gao
I want to turn back time so we can be like the old days
อยากให้ในคํ่าคืนนี้มันยังมีสองเรา
Yahk hai nai kum keun nee mun yung mee saung rao
I want there to still be the two of us tonight
แต่เธอคงไม่ยินยอม เพราะว่าใจมีแต่เขา
Dtae tur kong mai yin yaum pror wah jai mee dtae kao
But you’d probably refuse, because your heart has only him
เหมือนฉันเป็นเพียงคนเดียวที่คิดถึง
Meuan chun bpen piang kon diao tee kit teung
It’s like I”m the only one who misses us
อยากจะย้อนวันเวลาให้ได้เหมือนวันก่อน
Yahk ja yaun wun welah hai dai meuan wun gaun
I want to turn back time and make things like they used to be
ถ้าหากวิงวอนให้เธอกับเขาเลิกกันได้ก็คงดี
Tah hahk wing waun hai tur gup kao lerk gun dai gor kong dee
If only I could beg you and him to break up
ยิ่งได้มองได้ดูเธอ ยิ่งทรมานทุกที
Ying dai maung dai doo tur ying toramahntook tee
The more I see you, the more torturous it is every time
แล้วฉันจะทำยังไงให้มันหาย คิดถึงเธอ
Laeo chun ja tum yung ngai hai mun hai kit teung tur
So what should I do to get over it? I miss you

แม้จะไม่ได้ที่หนึ่งในใจ
Mae ja mai dai tee neung nai jai
Even though I’m not the first in your heart
ก็กลับมาได้เลยถ้าเธอนั้นไม่มีใคร
Gor glup mah dai loey tah tur nun mai mee krai
We can get back together if you don’t have anyone else
รู้ว่าต้องเจ็บแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่เข็ด
Roo wah dtaung jep dtae gor dtaung yaum rup wah mai ket
I know I must be hurt, but I must admit that I’m not scared
อาจจะดูว่าง่าย แต่มันก็ทำไม่ได้ ตั้งแต่เธอทิ้งฉันไป
Aht ja doo wah ngai dtae mun gor tum mai dai dtung dtae tur ting chun bpai
It might seem simple, but I can’t do it since you dumped me
รู้ไหมไม่มีวันใดไม่คิดถึง
Roo mai mai mee wun dai mai kit teung
Do you know there’s never been a day I don’t miss you?

นั่งคิดมันเข้าไปเอาให้ใจมันพุพัง
Nung kit mun kao bpai ao hai jai mun poo pung
Sitting and thinking about it destroys my heart
ให้เลิกคิดถึงได้ไงก็ถ้าหัวใจยังผูกผัน
Hai lerk kit teung dai ngai gor tah hua jai yung pook pun
How can I stop thinking about you if my heart is still bound to you?
เรื่องที่มันตลกคือมาวันนี้ไม่ถูกกัน.
Reuang tee mun dtalok keu mah wun nee mai took gun
What’s funny is that today, it’s not right
เมื่อเขาไม่รัก แต่ก็ยังรอ
Meua kao mai ruk dtae gor yung ror
When he doesn’t love you, yet you still wait
แปลกจริงๆทั้งที่จริงใจ แต่เธอทำไมไม่พอ
Bplaek jing jing tung tee jing jai dtae tur tummai mai por
It’s really strange, even though I’m sincere, why aren’t you satisfied?
ไม่เข้าใจเลยทั้งๆที่ฉันก็ไม่เคย คิดจะนอกใจ
Mai kao jai loey tung tung tee chun gor mai koey kit ja nauk jai
I don’t understand, even though I never thought of being unfaithful

(*)

   

Prod.- KT Long Flowing
Beats – KT Long Flowing
Artist – KT Long Flowing
Written by KT Long Flowing
Mixed by KT Long Flowing
Mastered by KT Long Flowing