รักไม่ได้

All posts tagged รักไม่ได้

Title: รักไม่ได้ / Ruk Mai Dai (I Can’t Love You)
Artist: Boy Sompob (บอย สมภพ)
Album: Why I Love You
Year: 2018

คำถามมากมายยังคงค้างคา
Kum tahm mahk mai yung kon gkahng kah
There’s so many questions still remaining
คือความรักคือความกลัว
Keu kwahm ruk keu kwahm glua
Is it love? Is it fear?
คือสิ่งไหนที่เราเฝ้าตามหา
Keu sing nai tee rao fao dtahm hah
What thing is it that we’re searching for?
เหตุผลที่เคยเข้าใจกลับหาย
Het pon tee koey kao jai glup hai
The reason that I once understood has ended up disappearing
หากวันนี้ยังมีจริง
Hahk wun nee yung mee jing
If today still exists
พรุ่งนี้ย่อมมีจริงใช่ไหม
Proong nee yaum mee jing chai mai
Then there will likely be a tomorrow, right?

(*) หากแม้เพียงน้ำตาที่เคยรินไหล
Hahk mae piang num dtah tee koey rin lai
Even if it’s only tears that once flowed
เคยสงสัยบ้างไหมว่าเพราะเหตุใด
Koey song sai bahng mai wah pror het dai
Have you ever wondered why?
อาจเพราะเธอเข้ามาทำให้สุขใจ
Aht pror tur kao mah tum hai sook jai
it might be because you made me happy
หรือว่าฉันเสียใจไม่มีใครรู้
Reu wah chun sia jai mai mee krai roo
Or am I sad? No one knows

(**) แค่เรารักกันไม่ได้ทำไมต้องเสียใจ
Kae rao ruk gun mai dai tummai dtaung sia jai
We just can’t love each other, why am I sad?
รักที่เป็นไปไม่ได้ทำไมต้องเสียใจ
Ruk tee bpen bpai mai dai tummai dtaung sia jai
Why must I be sad over an impossible love?
แค่เราใกล้กันไม่ได้ทำไมต้องเสียใจ
Kae rao glai gun mai dai tummai dtaung sia jai
We just can’t be near each other, why am I sad?
ทำไมต้องร้องไห้แบบนี้
Tummai dtaung raung hai baep nee
Why must I cry like this?

เวลาไม่เคยหมุนวนย้อนไป
Welah mai koey moon won yaun bpai
Time never turns back
แต่ความรักยังคงอยู่
Dtae kwahm ruk yung kong yoo
but love probably still remains
ความหวังยังคงอยู่ใช่ไหม
Kwahm wung yung kong yoo chai mai
Hope probably still remains, right?

(*,**)

   

Author: บอย สมภพ
Composer: บอย สมภพ
Arranger: ปวีณ วงษ์รัตน์ [Paween Wongrat]