รักผิดเวลา

All posts tagged รักผิดเวลา

Title: รักผิดเวลา / Ruk Pit Welah (Love at the Wrong Time)
Artist: Janey Rachanok (เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น)
Album: [Single]
Year: 2020

ความรักของเราสอง ยิ่งมองก็ยิ่งไกล
Kwahm ruk kaung rao saung ying maung gor ying glai
The more I look at our love, the further away it gets
มันผิดใช่ไหม ที่เรารักกัน
Mun pit chai mai tee rao ruk gun
It’s wrong for us to love each other, isn’t it?
ไอ้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันช่างไม่มีวี่แวว
Ai kwahm sumpun krung nee mun chahng mai mee wee waew
This time, there’s not even a hint of our relationship
ต้องจบลงแล้วเรื่องเธอกับฉัน
Dtaung jop long laeo reuang tur gup chun
The matters between you and I must be ended
เธอก็รู้ ว่าเรานั้นโคตรรักกัน
Tur gor roo wah rao nun koht ruk gun
You know that we’re so freaking in love
แต่ความจริงนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลย
Dtae kwahm jing nun mun bpen bpai mai dai loey
But that reality is impossible

(*) ก็ภาวนา ให้ปาฏิหาริย์มีจริง
Gor pahwanah hai bpadtihahn mee jing
I pray that miracles are real
แต่ทุกสิ่งถูกกำหนดไว้ อย่าไปฝืนเลย
Dtae took sing took gumnot wai yah bpai feun loey
But everything has been determined, don’t force it

(**) รักผิดเวลา มันเป็นธรรมดาที่ฉันต้องเดินจากไป
Ruk pit welah mun bpen tummadah tee chun dtaung dern jahk bpai
We fell in love at the wrong time, it’s common having to walk away
ต่อให้มีความสุขแค่ไหน ฉันต้องฝืนหัวใจไม่ให้รักเธอ
Dtor hai mee kwahm sook kae nai chun dtaung feun hua jai mai hai ruk tur
No matter how happy I am, I must resist my heart and not let it love you
รู้ตัวว่ามาทีหลัง แต่ก็ยังไม่ยั้งหัวใจ
Roo dtua wah mah tee lung dtae go ryung mai yung hua jai
I realize that I came too late, but I still can’t hold back my heart
ก็สมควรที่ต้องเดินจากไป
Gor som kuan tee dtaung dern jahk bpai
So it’s appropriate to have to walk away
สมควรที่ต้องตัดใจ ฝืนไปก็แค่นั้น
Som kuan tee dtaung dtut jai feun bpai gor kae nun
It’s appropriate to have to give you up and force myself to go, that’s it

(*,**)

รักผิดเวลามันเป็นธรรมดา
Ruk pit welah mun bpen tummadah
We fell in love at the wrong time, it’s common
ต่อให้มีความสุขแค่ไหน
Dtor hai mee kwahm sook kae nai
No matter how happy I am
ฉันต้องฝืนหัวใจไม่ให้รักเธอ
Chun dtaung feun hua jai mai hai ruk tur
I must resist my heart and not let it love you
รู้ตัวว่ามาทีหลัง แต่ก็ยังไม่ยั้งหัวใจ
Roo dtua wah mah tee lung dtae gor yung mai yung hua jai
I realize that I came too alte, but I still can’t hold back my heart

สมควรที่ต้องจากไป
Som kuan tee dtaung jahk bpai
It’s appropriate to have to leave
สมควรที่ต้องตัดใจ
Som kuan tee dtaung dtut jai
It’s appropriate to have to give you up
สมควรที่ไม่เหลือใคร
Som kuan tee mai leua krai
It’s appropriate that I don’t have anyone left
ฝืนไปก็แค่นั้น
Feun bpai gor kae nun
I was just forcing things

   

คำร้อง/ทำนอง รัชนก สุวรรณเกตุ
เรียบเรียง ปิยวัฒน์ หมื่นสนิท