รักนิรันดร์

All posts tagged รักนิรันดร์

Title: รักนิรันดร์ / Ruk Nirun (Eternal Love)
Artist: Joe Thanarat (โจ้ ธณรัฐ)
Album: OST เจ้าบ้านเจ้าเรือน / Jao Bahn Jao Reuan
Year: 2016

คงเป็นฟ้าให้มาเจอะเธอ คงเป็นฟ้าให้มาผูกพัน
Kong bpen fah hai mah jur tur kong bpen fah hai mah pook pun
It’s probably heaven that made me meet you, it’s probably heaven that made us connect
มันเป็นเหมือนฝัน ที่ฉันได้มาเจอะกับเธอ
Mun bpen meuan fun tee chun dai mah jur gup tur
It’s like a dream that I was able to meet you
ตั้งแต่วันที่เราได้เจอ เธอเปลี่ยนแปลงให้ฉันเข้าใจ
Dtung dtae wun tee rao dai jur tur bplian bplaeng hai chun kao jai
Since the day we met, you changed me and made me understand
ว่ารักแท้มันเป็นอย่างไรด้วยใจเธอ
Wah ruk tae mun bpen yahng rai duay jai tur
What true love is like with your heart

(*) เพิ่งเข้าใจในคำว่ารัก เมื่อมีเธอเข้ามาในใจ ก็คงไม่รู้จะเป็นยังไง ถ้าฉันไม่ได้พบเธอ
Perng kao jai nai kum wah ruk meua mee tur kao mah nai jai gor kong mai roo ja bpen yung ngai tah chun mai dai pob tur
I just understood love when you came into my heart, I don’t know how things would be if I didn’t meet you

(**) จากคนที่เคยถูกพันธนาการ แต่เธอเข้ามาปลดปล่อยหัวใจ
Jahk kon tee koey took puntanahgahn dtae tur kao mah bplot bploy hua jai
From a man who was confined, you came and released my heart
ให้ฉันค้นพบความหมาย ในคำว่ารักที่แท้จริง
Hai chun kon pob kwahm mai nai kum wah ruk tee tae jing
And made me able to find the meaning of true love
จากคนที่มีแต่วันฝันร้าย แต่เธอเปลี่ยนมันไปทุกสิ่ง
Jahk kon tee mee dtae wun fun rai dtae tur bplain mun bpai took sing
From a person who had only nightmares, you changed everything
เมื่อใจมีเธอแอบอิง จะชาติภพใด ให้รักของเราเป็นนิรันดร์
Meua jai mee tur aep ing ja chaht pop dai hai ruk kaung rao bpen nirun
When my heart has you nestled in it, no matter which lifetime we’re in, let our love be eternal

ต่อให้เราจะดูต่างกัน ต่อให้มันเป็นไปไม่ได้
Dtor hai rao ja doo dtahng gun dtor hai mun bpen bpai mai dai
Even though we seem different, even though it’s not possible
แต่เธอรู้ไหม เมื่อฉันได้มาเจอะกับเธอ
Dtae tur roo mai meua chun dai mah jur gup tur
But do you know? When I met you
ตั้งแต่วันที่เราได้เจอ เธอเปลี่ยนแปลงให้ฉันเข้าใจ
Dtung dtae wun tee rao dai jur tur bplain bplaeng hai chun kao jai
Since the day we met, you changed me and made me understand
ว่ารักแท้มันเป็นอย่างไรด้วยใจเธอ
Wah ruk tae mun bpen yahng rai duay jai tur
What true love is like with your heart

(*,**,**)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: รักนิรันดร์ / Ruk Nirun (Eternal Love)
Artist: Scrubb
Album: Clean
Year: 2012

ใจส่งถึงใจเธอ มือจับกันไว้
Jai song teung jai tur meu jup gun wai
I send my heart to yours, our hands holding each other
มองตาแล้วเข้าใจ ไม่ต้องเอ่ยคำ
Maung dtah laeo kao jai mai dtaung oey kum
Looking into each other’s eyes, we understand, there’s no need to say a word
เดินเกี่ยวแขนกันไปถ่ายทอดความรัก
Dern diao kaen gun bpai tai taut kwahm ruk
Walking arm-in-arm, broadcasting our love
จงอย่าสนใจใคร ฉันอยู่ใกล้เธอ
Jong yah son jai krai chun yoo glai tur
Don’t pay attention to anyone else, I’m near you

(*) เปี่ยมด้วยความรักต่อเธอ
Bpiam duay kwahm ruk dtor tur
Full with love towards you

(**) ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น อยู่ตลอดกาล
Kor hai kwahm ruk tee ger keun mah nun yoo dtalaut gahn
I want this love that has developed to last forever
ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น เป็นรักนิรันดร์
Kor hai kwahm rukt ee gert keun mah nun bpen ruk nirun
I want this love that has developed to be an eternal love

คืนเปลี่ยนแม้วันผ่าน กาลเปลี่ยนปรวนแปร
Keun bplian mae wun pahn gahn bplian bpruan bprae
The nights change, though the days pass by and time changes
รักเรามั่นคงแน่ มิเปลี่ยนแปรไป
Ruk rao mun kong nae mai bplian bprae bpai
Our love is certainly stable, unchanging
เราหล่อหลอมดวงใจ เป็นหนึ่งเดียวกัน
Rao lor laum duang jai bpen neung diao gun
We instruct our hearts to be as one
คงจะไม่มีวัน เหินห่างกันไป
Kong ja mai mee wun hern hahng gun bpai
We’ll never be separated

(*,**,**)

ใจส่งถึงใจเธอ มือจับกันไว้
Jai song teung jai tur meu jup gun wai
I send my heart to yours, our hands holding each other
มองตาแล้วเข้าใจ ไม่ต้องเอ่ยคำ
Maung dtah laeo kao jai mai dtaung oey kum
Looking into each other’s eyes, we understand, there’s no need to say a word

Title: รักนิรันดร์ / Ruk Nirun (Eternal Love)
Artist: Vee Veraparb and Prieow Thatsaniya
Album: OST โดมทอง
Year: 2013

รักยิ่งใหญ่ ในดวงใจฉันและเธอ
Ruk ying yai nai duang jai chun lae tur
Love is great in our hearts
รักแรกเจอ รักเดียวตราตรึงหัวใจ
Ruk raek jur ruk diao dtrah dtreung hua jai
It was love at first sight, one love imprinted in my heart

จะดูแลรักเธอไม่ยอมร้างราไป
Ja doo lae ruk tur mai yaum rahng rah bpai
I’ll take care of you, I refuse to abandon you
ห่วงใยรักจริงด้วยใจผูกพัน
Huang yai ruk jing duay jai pook pun
Concern and true love from my heart that’s connected to you

เหมือนมีมนต์ดลใจให้อยู่เฝ้ารอ
Meuan mee mon don jai hai yoo fao ror
It’s like there was a curse cast on me, making me wait
รักจริงหนอ ฉันขอสัญญาใต้แสงจันทร์
Ruk jing nor chun kor sunyah dtai saen jun
True love, I want to promise beneath the moonlight

จะขอ รักเธอแม้ตายไม่แปรผัน
Ja kor ruk tur mae dtai mai bprae pun
I want to love you, not even death will change that
สื่อใจสัมพันธ์เคล้ากลิ่นพลับพลึงยามค่ำ
Seu jai sumpun klao klin plup pleung yahm kum
I’ll relay my heart through the scent of the lilly at night
ผิดหวัง จากรักมาก่อน
Pit wung jahk ruk mah gaun
Disappointment from past love
ขอวอน โปรดอย่าตอกย้ำ
Kor waun bproht yah dtauk yum
I’m begging you, please don’t be repeated

ที่พลั้ง ทุกการกระทำ
Tee plung took gahn gratum
Every act of strength
ก็เพราะฉันมองเธอผิดไป
Gor pror chun maung tur pit bpai
Is because I mistook you

(*) รักนิรันดร์ เชื่อมวิญญาณฉันและเธอ
Ruk nirun cheuam winyahn chun lae tur
Eternal love connects our spirits
รักเสมอ รักเราร่วมกันฝันใฝ่
Ruk samur ruk rao ruam gun fun fai
Forever love, our love together with our dreams
รักแต่เธอรักเดียวไม่เคยคิดรักใคร
Ruk dtae tur ruk diao mai koey kit ruk krai
I love only you alone, I’ll never think of loving anyone else
รักตลอดไปคล้องใจสองดวงคู่กัน
Ruk dtalaut bpai klaung jai saung duang koo gun
Endless love ties our two hearts together

ความรัก
Kwahm ruk
Love
ซึ้งใจยิ่งนัก
Seung jai ying nuk
Grows increasingly
มีหวานมีเศร้า
Mee wahn mee sao
There’s sweetness and sadness
ทุกข์ใดกันเล่า
Took dai gun lao
And suffering as well
ฉันกลัว
Chun glua
I’m afraid
ใยต้องกลัว
Yai dtaung glua
Concern must be afraid
ไม่อยากเจ็บช้ำ
Mai yahk jep chum
I don’t want to be hurt
จะไม่เจ็บช้ำ จากนี้
Ja mai jep chum jahk nee
You won’t be hurt from now on
พูดสิ
Poot si
Say it
ฉันขอรับคำ
Chun kor rup kum
I want to promise
ขอฟังสักคำ
Kor fung suk kum
I want to listen to just one thing;
จะไม่ทำให้เธอเสียใจ
Ja mai tum hai tur sia jai
I won’t make you sad

(*)
รักตลอดไปคล้องใจสองดวงคู่กัน
Ruk dtalaut bpai klaung jai saung duang koo gun
Endless love ties our two hearts together