รักจะกอดเราไว้

All posts tagged รักจะกอดเราไว้

Title: รักจะกอดเราไว้ / Ruk Ja Gaut Rao Wai (Love Will Embrace Us)
Artist: Kala ft. Grand (แกรนด์)
Album: Love Infinity
Year: 2012

ก่อนจะมีคำว่าเรา
Gaun ja mee kum wah rao
Before there was us
อยู่มากี่หนาวกี่ฝนโดยลำพัง
Yoo mah gee nao gee fon doy lum pung
I lived through many winters and many rain storms alone
ไม่เคยต้องเหงา
Mai koey dtaung ngao
Never having to be lonely
ต้องคอยอะไรสักอย่าง
Dtaung koy arai suk yahng
Having to wait for something
อยู่คนเดียวได้โดยไม่มีใคร
Yoo kon diao dai doy mai mee krai
I could be alone without anyone else

(*) หลังจากมีคำว่าเรา
Lung jahk mee kum wah rao
After us
ที่ไม่เคยเหงาถึงรู้เป็นยังไง
Tee mai koey ngao teung roo bpen yung ngai
Even though I knew how it was to never be lonely before
แค่เพียงวางสายเธอลง ก็คิดถึงได้
Kae piang wahng sai tur long gor kit teung dai
Just hanging up the phone with you, I miss you
ไม่อยากหายใจโดยไม่มีเธอ
Mai yahk hai jai doy mai mee tur
I don’t want to breathe without you

(**) รักจะกอดเราเอาไว้ ไปจนกว่าวันสุดท้าย
Ruk ja gaut rao ao wai bpai jon gwah wun soot tai
Love will embrace us until the final day
ตราบที่ยังหายใจ ฉันจะรักเธอ
Dtrahp tee yung hai jai chun ja ruk tur
As long as I’m still breathing, I’ll love you
ส่วนที่ขาดหายเติมเต็มด้วยใจของเธอ
Suan tee kaht hai dtermd tem duah jai kaung tur
You filled the things I was missing with your heart
สุขและทุกข์ จากนี้ไม่สำคัญ
Sook lae took jahk nee mai sumkun
Through happiness or suffering, from now on, it’s not important

(***) ฉันจะกอดเธอเอาไว้ กอดเธอเอาไว้
Chun ja gaut tur ao wai gaut tur ao wai
I’ll hug you, hug you
ให้ดินและฟ้าเป็นพยาน
Hai din lae fah bpen payahn
Let heaven and earth be my witness
ว่าจะร่วมสุขทุกข์ร่วมกัน ไปนานแสนนาน
Wah ja ruam sook took ruam gun bpai nahn saen nahn
That we’ll share the happiness and suffering together for a long time

มีเธออยู่ข้างกาย
Mee tur yoo kahng gai
Having you by my side
คำว่าจุดหมายไม่เหลือความสำคัญ
Kum wah joot mai mai leua kwahm sumkun
The word “goal” has lost all importance
ไม่ว่าทางชีวิตยาวไกล แค่ไหนไม่หวั่น
Mai wah tahng cheewit yao glai kae nai mai wun
No matter how long the path of life may be, I’m not worried
แค่มีเธอกับฉันแค่นั้นพอ
Kae mee tur gup chun kae nun por
Just having you with me is enough

(*,**,***)

ว่าจะร่วมสุขทุกข์ร่วมกัน ไปนานแสนนาน
Wah ja ruam sook took ruam gun bpai nahn saen nahn
That we’ll share the happiness and suffering together for a long time

   

คำร้อง พยัต ภูวิชัย
ทำนอง marc de sala
เรียบเรียง พงศภัค ทองเจริญ