รักคือ

All posts tagged รักคือ

Title: รักคือ / Ruk Keu (Love Is)
Artist: Monotone
Album: Black V : Monotone Love History
Year: 2004

ไม่อาจหาเหตุผลใดๆ
Mai aht hah het pon dai dai
I won’t find any answers
ทำไมเราสองจึงได้ผูกพันกันรักทันใด
Tummai rao saung jeung dai pook pun gun ruk tun dai
As to why the two of us got involved and fell in love
ทุกค่ำคืนที่แสนเดียวดายเหลียวมองแล้วไม่มีใคร
Took kum keun tee saen diao dai leuao maung laeo mai mee krai
Every night that was so lonely, I turned and didn’t have anyone
ก็เห็นเธอคนดีที่ไม่ไกลจากตัวฉัน
Gor hen tur kon dee tee mai glai jahk dtua chun
But I saw you, sweetie, who wasn’t far from me
คนที่ไม่มีใครเหมือนกัน
Kon tee mai mee krai meuan gun
Someone who wasn’t like anyone else
ได้พบก็คุย ได้ผูกพัน
Dai pob gor kooey dai pook pun
We met and talked, we got involved
ให้หัวใจมีความเบิกบานและอยู่ข้างกายกัน
Hai hua jai mee kwahm berk bahn lae yoo kahng gai gun
Letting my heart have joy and be beside you
กับรักที่มันเกิดขึ้นดังฝัน
Gup ruk tee mun gert keun dung fung
With a love that happened like a dream

(*) ก็ไม่รู้ทำไม อาจเป็นเพราะอะไร
Gor mai roo tummai aht bpen pror arai
I don’t know why or because of what
อาจเป็นลม อาจเป็นฟ้า ที่นำพาให้เรามาเจอกัน
Aht bpen lom aht bpen fah tee num pah hai rao mah jur gun
It might have been the wind, it might have been heaven that led us to meet
อาจเป็นนกตัวหนึ่ง อาจเป็นฝนชุ่มฉ่ำ
Aht bpen nok dtua neung aht bpen fon choom chum
It might have been a bird, it might have been the humid rain
อาจเป็นเพราะว่าเธอคนนั้น
Aht bpen pror wah tur kon nun
It might have been because you
เกิดมาก็เป็นของฉันคือเธอใช่ไหม
Gert mah gor bpen kaung chun keu tur chai mai
Were born to be mine, it’s you, right?

กับรักแท้ที่เกิดเธอใช่ไหม
Gup ruk tae tee gert tur chai mai
With the true love that was born, it’s you, right?
กับความหมายที่มี ให้หัวใจได้รู้สึกดี
Gup kwahm mai tee mee hai hua jai dai roo seuk dee
With the meaning that made my heart feel good
กับความรักที่มี กับรักที่เกิดขึ้นดังฝัน
Gup wkahm ruk tee mee gup ruk tee gert keun dung fun
With the love I have, with the love that happened like a dream

(*)

รักคือความห่วงใย รักคือความเข้าใจ
Ruk keu kwahm huang yai ruk keu kwham kao jai
Love is concern, love is understanding
รักคือ รักคือ รักคือ รักคือ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
Ruk keu ruk keu ruk keu ruk keu mai roo wah pror arai
Love is, love is, love is, love is, I don’t know what it’s because of
รักคือความห่วงใย รักคือความเข้าใจ
Ruk keu kwahm huang yai ruk keu kwham kao jai
Love is concern, love is understanding
รักคือ รักคือ รักคือ รักคือ ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
Ruk keu ruk keu ruk keu ruk keu mai roo wah pror arai
Love is, love is, love is, love is, I don’t know what it’s because of

Title: รักคือ / Ruk Keu (Love Is)
Artist: The Real ft. Organ Nan
Album: [Single]
Year: 2014

What is love?

Love love love love
love love love love

Lesson one, love doesn’t have any reward, it just needs memories
It makes me and her blush, every second I’m alone, I just want to be unashamedly next to my lover
Some just want a place to rest, some are greedy and want a lot of power
You’re free, but my heart hurts like a hammer has driven a nail into it
You do whatever you like, meanwhile I’m sitting here complaining
You turn on the air con; you never use the fan at your house late
You still haven’t gone to bed, trading your body for money to spend
But you have a beating heart like I do too
So I must stay near you, watching you from the shadows
Holding your hand and turning on some poetic music
You smile a little and slowly lie down to sleep, yes!
The smoke from the incense touches the land
Some men are f*ckers and aren’t honest
They’re not like you hear about in fairy tales
You hate them, your eyes wonder what love is

(*) Love is like a storm that ravages for a moment, then leaves
Leaving only a trail of tears behind
Some say love is just the wind, that it takes an eternal break at one person
There’s really no rhyme or reason as to what love is

The moral of the story is that you try to do everything for that person
You agree to everything, to lower yourself right there
Saying this and saying that trying to please him
In the end, he leaves and abandons you, and you’re hurt here, broken-hearted there
Love at first sight is only decorations or filled with secrets
You can try, you can search, you can reach for it, but in the end, saying good-bye is the only thing that’s evident
If you don’t meet that person who will live for you
Keep the good memories that you have from every yesterday and believe in the day
In the middle of the storm in my heart, I believe that
A murderer wasn’t born to think, but was born to kill
He might compare a woman to the act of changing clothes
But I want you to remember that a boat must float into the dock
If you agree to love, travel to forget
From yesterday that was sweet and you believed in it
Nevertheless, in the end, you must separate your separate paths
Let that teach us instead of books as to what love is, yeah

(*)

The last chapter of love is what wakes you from your dream, lost deep inside them
Love is like heaven, I’ve seen other people searching for it
Love is so beautiful, you say through the tears
If love is a tattoo, you love him with your blood
But the beauty you can’t see has been hidden in your body
For you, he was the first, for him, you were just an option
Another person was the consultant, aside from that, they aren’t involved, it’s none of their business
So you say you’re not lonely, that your life is just f*cking great
You offer your body and spirit to him
Confident in the word “we,” but that f*cking *ssh*le just takes
You refuse to say much about it, that it’s just loneliness
I feel good when you’re happy
I’ll keep drying your tears when you’re depressed and tortured
You hold my hand and touch the middle of my heart
And ask me if I know what love is

(*)

Love is… a storm, storm, storm, storm, storm, love is…the wind, wind, wind, wind, wind

Title: รักคือ / Ruk Keu (Love Is)
Artist: Blackhead
Album: Basic
Year: 2000

ทุ่มเทจิตใจไปทั้งหัวใจให้ใครซักคน แต่มันกลับเจอเพียงความสับสนข้างในหัวใจ
Toom tay jig jai bpai tung hua jai hai krai suk kond tae mun glup jur piang kwahm sup son kahng nai hua jai
I devoted my mind and my entire heard to someone, but all I ended up finding was just confusion in my heart
อยากเจอกับตัวเองรักที่จริงนั้นเป็นเช่นไร มันมีความหมายเพียงใด อยากจะรู้
Yahk jur gup dtua eng ruk tee jing nun bepn chen rai mun mee kwahm mai piang dai yahk ja roo
I want to find out for myself how true love is, I want to know how meaningful it is

แต่แล้วก็เจอเธอรักจริงๆที่ใจต้องการ ก็เพราะว่ามันคือความอ่อนหวานที่มีข้างใน
Dtae laeo gor jur tur ruk jing jing tee jai dtaung gahn gor pror wah mun keu kwahm aun wahn tee mee kahng nai
But then I met you and the true love that my heart needed, because it’s the sweetness that you have inside
แต่มองอีกทางนึงรักนั้นเป็นเหมือนไฟเผาใจ บางทีก็ทุกข์ระทม ข่มและขื่น
Dtae maung eek tahng neung ruk nun bpen meuan fai pao jai bahng tee gor took ra tum kom lae keun
But looking at it from another angle, that love is like a fire, burning my heart, sometimes I suffer and am bitter
หวานและสุกเหนือคำบรรยาย มันทำให้รู้สึกเจ็บ และแสนอบอุ่น นี่แหล่ะรัก
Wahn lae sook neuay kum bunyai mun tum hai roo seuk jep lae saen op oon nee lae ruk
Sweetness and happiness beyond explanation that makes me feel pain and warmth, this is love

(*) แต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจ และตอนนี้ฉันรู้ว่ารักคือความห่วงใย
Dtae gaun nun chun kit wah ruk keu kwahm kao jai lae dtaun nee chun roo wah ruk keu kwahm huang yai
But before, I thought love was understanding, now I know love is concern
แต่จากนี้ฉันคิดว่ารักคือความเสียใจ ที่จะต้องเผชิญกับรักที่มีแต่ทุกข์ความช้ำและรัก
Dtae jahk nee chun kit wah ruk keu kwahm sia jai tee ja dtaung pachen gup ruk tee mee dtae took kwahm chum lae ruk
But from now on, I think love is sadness that must be braved with love that has only suffering, pain, and love
ที่โดนแยกทาง
Tee dohn yaek tahng
That is split up

มันไม่มีสิ่งใดเทียมเท่า ถ้าอยากจะรู้ความรู้สึก ต้องเผชิญกับตัวเอง
Mun mai mee sing dai tiam tao tah yahk ja roo kwahm roo seuk dtaung pachern gup dtua eng
There’s nothing to compare it to, if you want to know the feelings, you must brave them yourself

แต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจ และตอนนี้ฉันรู้ว่ารักคือความห่วงใยต่อกัน
Dtae gaun nun chun kit wah ruk keu kwahm kao jai lae dtaun nee chun roo wah ruk keu kwahm huang yai
But before, I thought love was understanding, now I know love is concern
แต่จากนี้ฉันคิดว่ารักคือความเสียใจ ที่จะต้องเผชิญกับรักที่มีแต่ทุกข์ความช้ำเท่านั้น
Dtae jahk nee chun kit wah ruk keu kwahm si ajai tee ja dtaung pachern gup ruk tee mee dtae took kwahm chum tao nun
But from now on, I think love is sadness that must be braved with love that has only suffering and pain

(*)

   
คำร้อง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล, โตภูมิ
ทำนอง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล
เรียบเรียง : อภิสิทธิ์ พงศ์ชัยสิริกุล