รักกินไม่ได้

All posts tagged รักกินไม่ได้

Title: รักกินไม่ได้ / Ruk Gin Mai Dai (Love Can’t be Eaten)
Artist: STER
Album: STER
Year: 2003

เธอไม่รู้ใช่ไหม ว่าฉันนั้นมาจากไหน ฉันเป็นใคร เธอจะแคร์หรือเปล่า
Tur mai roo chai mai wah chun nun mah jahk nai chun bpen krai tur ja care reu bplao
You don’t know where I came from or who I am, do you? Do you care?
ฉันนั้นมาจากดิน ไม่ได้มาจากดาว ดูฉันก่อน รับทุกอย่างได้ไหม
Chun nun mah jahk din mai dai mah jahk dao doo chun gaun rup took yahng dai mai
I came from the earth, I didn’t come from the stars, take a good look at me, could you accept everything?

(*) ในวันนี้ฉันให้เธอตัดสินใจ จะทุกข์ทนลำบากกับฉันไหม
Nai wun nee chun hai tur dtut sin jai ja took ton lumbahk gup chun mai
Today I want you to decide, will you suffer through the difficulties with me?

(**) ฉันมีแต่รัก รักที่กินไม่ได้ ฉันมีแต่ใจ ที่ช้ำมาแล้วหลายครั้ง
Chun mee dtae ruk ruk tee gin mai dai chun mee dtae jai tee chum mah laeo lai krung
I have only love, love that can’t be eaten, I have only my heart that has been broken many times
ฉันมีแต่ตัว ถ้าเธอไม่กลัวพลาดพลั้ง แล้วคนมาจากดิน จะรักเธอไปจนสิ้นลมหายใจ
Chun mee dtae dtua tah tur mai glua plaht plung laeo kon mah jahk din ja ruk tur bpai jon sin lom hai jai
I have only my body, if you’re not scared of messing up, this man who came from the earth will love you until his last breath

เธอรู้แล้วใช่ไหม ว่าฉันไม่มีอะไร แล้วเธอยัง จะไปด้วยกันหรือเปล่า
Tur roo laeo chai mai wah chun mai mee arai laeo tur yung ja bpai duay gun reu bplao
You know that I don’t have anything right? So will you still be with me?
ฉันนั้นมาจากดิน ไม่ได้มาจากดาว ดูฉันก่อน รับทุกอย่างได้ไหม
Chun nun mah jahk din mai dai mah jahk dao doo chun gaun rup took yahng dai mai
I came from the earth, I didn’t come from the stars, take a good look at me, could you accept everything?

(*,**,**)

แล้วคนมาจากดิน จะรักเธอไปจนตาย ฉันสัญญา
Laeo kon mah jahk din ja ruk tur bpai jon dtai chun sunyah
This man who came from the earth will love you until he dies, I promise

   

คำร้อง : เวสป้า
ทำนอง : เวสป้า
เรียบเรียง : ณรงค์ เดชะ