รอยยิ้มที่หัวใจ

All posts tagged รอยยิ้มที่หัวใจ

Title: รอยยิ้มที่หัวใจ / Roy Yim Tee Hua Jai (A Heartfelt Smile)
Artist: ETC
Album: [Single]
Year: 2020

รอเพื่อจะได้พบเจอ คิดถึงเธอในวันที่เราอยู่ไกลแสนไกล
Ror peua ja dai pob jur kit teung tur nai wun tee rao yoo glai saen glai
I wait to see you, I miss you when we’re far apart
แต่ในความผูกพันเราใกล้กัน ห่างแค่เพียงระยะทางที่ผันไป
Dtae nai kwahm pook pun rao glai gun hahng kae piang rayatahng tee pun bpai
But in our relationship, we’re close, we’re separated only by a distance that keeps changing
ใจไม่เคยผันตาม แม้เวลาเลยผ่าน
Jai mai koey pun dtahm mae welah loey pahn
But my heart has never changed with it, even though time passes by

(*) เปิดประตูหัวใจ เพื่อบอกถ้อยความข้างใน
Bpert bpradtoo hua jai peua bauk toy kwahm kahng nai
I open the door of my heart to tell you the things inside
ส่งจากใจถึงใจ ว่ายังรอเธออยู่เหมือนเดิม
Song jahk jai teung jai wah yung ror tur yoo meuan derm
Sent from my heart to yours, that I’m still waiting for you just the same
ที่ตรงกลางหัวใจ นั่นมีรอยยิ้มที่ห่วงใย
Tee dtrong glahng hua jai nun mee roy yim tee huang yai
Right in the middle of my heart is a caring smile

ส่งฝากข้อความถึงเธอ หวังสักวัน เราคงได้แวะมาทักทาย
Song fahk kor kwahm teung tur wung suk wun rao kong dai wae mah tuk tai
I send a message to you, I hope some day I’ll be able to stop by and say hello
อีกครั้งที่เราจะได้ชิดใกล้ ได้ลองถามถึงความรู้สึกหัวใจ
Eek krung tee rao ja dai chit glai dai laung tahm teung kwahm roo seuk hua jai
And again we’ll be able to be close, and I can try asking about your feelings
เธอสบายดีไหม คิดถึงกันหรือเปล่า
Tur sabai dee mai kit teung gun reu bplao
How are you? Do you miss me?

(*)

แม้จะเป็นเช้าวันใหม่ ฤดูกาลผันแปรไป ใจยังคงเหมือนเดิม
Mae ja bpen chao wun mai reudoogahn pun bprae bpai jai yun gkong meuan derm
Even though it’s the morning of a new day, the seasons change, but my heart is still same
ขอดาวส่องฟ้านำทาง ให้สายลมพัดพาไป ส่งต่อความคิดถึง
Kor dao saung fah num tahng hai sai lom put pah bpai song dtor kwahm kit teung
I ask the stars to light the sky and lead the way, and for the wind to blow and lead my thoughts of you

ว่าฉันยังคงรอเธอ เพื่อบอกถ้อยความข้างใน
Wah chun yung kong ror tur peua bauk toy kwahm kahng nai
Saying that I’m still waiting for you, to tell you the things inside
ส่งจากใจถึงใจ ว่ายังรอเธออยู่เหมือนเดิม
Song jahk jai teung jai wah yung ror tur yoo meuan derm
Sending it from my heart to yours, saying that I’m still waiting for you just the same
ที่ตรงกลางหัวใจ นั่นมีรอยยิ้มที่ห่วงใย
Tee dtrong glahng hua jai nun mee roy yim tee huang yai
Right in the middle of my heart is a caring smile

(*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by ETC.
Lyrics by ก้า อรินธรณ์
Melody by ธนะ รัตรสาร
Arrange by บี โซ่ หนึ่ง