รอถึงเมื่อไร

All posts tagged รอถึงเมื่อไร

Title: รอถึงเมื่อไร / Ror Teung Meua Rai (How Long Will I Wait?)
Artist: Panadda Ruangwut (ปนัดดา เรืองวุฒิ)
Album: OST สัญญารัก สัญญาณลวง / Sunyah Ruk Sunyahn Luang
Year: 2020

เป็นเหมือนลมที่พัดไป
Bpen meuan lom tee put bpai
I’m like the blowing wind
เป็นเสียงที่เธอไม่เคยฟัง
Bpen siang tee tur mai koey fung
It’s a sound that you never hear
ใกล้เพียงใดก็เหมือนดูไกลห่าง
Glai piang dai gor meuan doo glai hahng
However close I get, you seem so far away
เส้นบางๆ กั้นกลางฉันและเธอ
Sen bahng bahng gun glahng chun lae tur
A thin line separates you and me

(*) ความหวังดีที่มีให้
Kwahm wung dee tee mee hai
The well-wishes I have for you
ดูเหมือนว่าไปไม่ถึงเธอ
Doo meuan wah bpai mai teung tur
Seem like they don’t reach you
นานแค่ไหน ที่ฉันฝันละเมอ
Nahn kae nai tee chun fun lamur
How long have I daydreamed?
แต่ว่าเธอไม่รู้เลยสักที
Dtae wah tur mai roo loey suk tee
But you don’t know at all

(**) ต้องรอถึงเมื่อไร ต้องรอถึงไหนกัน
Dtaung ror teung meua rai dtaung ror teung nai gun
How long must I wait? How long must I wait?
หวังเพียงสักวันที่ความสัมพันธ์ของเรามันชัดเจน
Wung piang suk wun te ekwahm sumpun kaung rao mun chut jen
I just hope that one day our relationship will be clear
ให้เราได้รักกัน ให้เธอเห็นฉันอย่างที่เป็น
Hai rao dai ruk gun hai tur hen chun yahng tee bpen
For us to be able to love each other, for you to see me as I am
ไม่ต้องรักอย่างคอยซ่อนเร้น
Mai dtaung ruk yahng koy saun ren
Not needing to love in secret
อยากให้เธอมองเห็นฉันอยู่ตรงนี้
Yahk hai tur maung hen chun yoo dtrong nee
I want you to see me right here

(*,**)

   

คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล