มาละวา

All posts tagged มาละวา

Title: มาละวา / Mah La Wah (Let’s Go)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: [Single]
Year: 2021

(*) อยากมีความรักก็มาสิมะ มาสิมา
Yahk mee kwahm ruk gor mah si ma mah si mah
If you want love, c’mon, c’mon
อยู่ตัวคนเดียวไม่นานก็ถึงวัยชรา
Yoo dtua kon diao mai nahn gor teung wai charah
All alone, soon you’ll get old
ถ้าเธอ OK ก็จะให้แม่มาเจรจา
Tah tur okay gor ja hai mae mah jayrajah
If you’re okay with it, I’ll let your mother negotiate
อย่าโสดอยู่เลย รักมาละเหวยมาละวา
Yah soht yoo loey ruk mah la woey mah la wah
Don’t be single, c’mon, let’s love, c’mon

ตอนเรียนยังต้องแก้โจทย์
Dtaun rian yung dtaung gae joht
In school we still have to solve problems
ถ้าอยากแก้โสดจะช่วยแก้ให้
Tah yahk gae soht ja chuay gae hai
If you want to solve your singleness, I’ll help you out
หลงทางยังพอหาเจอ แต่พอหลงเธอฉันต้องทำยังไง
Long tahng yung por hah jur dtae por long tur chun dtaung tum yung ngai
If I get lost, I can still find my way, but falling for you, what must I do?
โซดามันแค่กัดกระเพาะ แต่รักเธอกัดเซาะไปถึงหัวใจ
Soda mun kae gut grapor dtae ruk tur gut sur bpai teung hua jai
Soda just eats away at your stomach, but loving you eats away at my heart
ไปวัดก็เพราะอยากได้บุญ แต่ถ้าอยากได้คุณต้องไปทำอะไร
Bpai wut gor pror yahk dai boon dtae tah yahk dai koon dtaung bpai tuma rai
I go to the temple because I want merit, but if I want you, what must I do?

รักจริงเลยจัดให้นะ ก็ลองดูเถอะเข้ามา
Ruk jing loey jut hai na gor laung doo tur kao mah
I’ll prepare true love for you, come and try it, c’mon
มัวแต่ลีลาเดี๋ยวมันจะชักช้าไป
Mua dtae leelah diao mun ja chut chah bpai
If you dilly-dally, it’ll be too late
เชื่อเหอะคนดีไม่มีใครอยู่พันปี
Cheua hur kon dee mai mee krai yoo pun bpee
Trust me, darling, there won’t be anyone else for a thousand years
ไม่ลองตอนนี้หวงความโสดไว้ให้ใคร
Mai laung dtaun nee huang kwahm soht wai hai krai
If you don’t try me now, who are you saving your singleness for?

เวลาเธอเหงาแล้วใครจะคอยจ้องตา
Welah tur ngao laeo krai ja koy jaung dtah
When you’re lonely, who will look into your eyes?
เวลาเธอหิวแล้วใครจะหาข้าวปลา
Welah tur hiew laeo krai ja hah kao bplah
When you’re hungry, who will find you fish and rice?
ตอนเธอตัวร้อนแล้วใครจะคอยป้อนยา
Dtaung tur dtua raun laeo krai ja koy bpaun yah
When you have a fever, who will give you medicine?

(*)

โทษทีนี่คนหรือนางฟ้า ใช่แม่ของลูกหรือเปล่าจ๊ะ
Toht tee nee kon reu nahng fah chai mae kaung look reu bplao ja
I’m sorry, are you a person or an angel? Is that your mother?
ถ้าเรานั้นมีวาสนา จะรีบไปหาฤกษ์มาแต่ง
Tah rao nun mee wahsanah ja reeup bpai hah rit mah dtaeng
If we have luck, we’ll hurry and find an auspicious day to get married
ไปอยู่บนคานยิ่งนานก็ยิ่งแห้งเหี่ยว
Bpai yoo bon kahn ying nahn gor ying haeng hiao
The longer you sit on the fence, the more you’ll start to wither
เป็นโสดทำไมให้ใจเธอยิ่งเปล่าเปลี่ยว
Bpen soht tummai hai jai tur ying bplao bpliao
Why be single and let your heart be more lonely?
คนปักตะไคร้ไม่ได้มีเธอคนเดียว
Kon bpuk dtakrai mai dai mee tur kon diao
No one else can plant the lemon grass except you (+)

(*)
รักมาละเหวยมาละ รักมาละเหวยมาละวา
Ruk mah la woey la ruk mah la woey mah la wah
C’mon, let’s love, let’s love, c’mon

   

เนื้อร้อง-ทำนอง : กร กีรติกวีกาญจน์ (s-ter)
เรียบเรียง : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )

   

(+) At first the song sounds innocent enough (if you can call a guy pressuring a girl into a relationship by claiming she’s going to get too old if she doesn’t settle for him innocent), but know that being “single (โสด)” is also an innocent way of saying one’s a virgin, and because he also made reference to planting lemon grass, which is from the old myth that a virgin who plants lemon grass upside down in the ground can stop an incoming typhoon, it gives an underlying meaning that he’s really just pressuring the girl into giving up her virginity, wondering who she’s saving herself for. Ugh. Has it really already been 5 years since Bie’s last single? That time went by too quickly haha. Well, it was nice while it lasted 😛 (Sorry, Bie fans)