มาทำไม

All posts tagged มาทำไม

Title: มาทำไม / Mah Tummai (Why Come?)
Artist: Bird Thongchai ft. Jintara
Album: รับแขก / Rup Kaek (Welcome, Guests)
Year: 2002

เดินมานาน คิดถึงก็เลยต้องมา
Dern mah nahn kit teung gor loey dtaung mah
I’ve been walking for an hour, I miss you, so I must come
ดูเวลา มาหามาเจอสักที
Doo welah mah hah mah jur suk tee
Look at the time, I’ve finally found you

รอมานาน จดหมายไม่เคยจะมี
Ror mah nahn jot mai mai koey ja mee
I’ve waited for a long time, but I never got a letter
รอเป็นปี ไม่ chat มาบอกซักคำ เลย
Ror bpen bpee mai chat mah bauk suk kum loey
I’ve waited for years, but I never heard a word from you

พอมาเจอ ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
Por mah jur mai roo wah bpen arai
I’ve just found you, I don’t know what the problem is
งอนทำไม ไม่รู้ใครเป็นคนทำ
Ngaun tummai mai roo krai bpen kon tum
Why are you pouting? I don’t know anyone who acts like this

รอจนเบลอ มานั่งรอเธอประจำ
Ror jon blur mah nung ror tur bprajum
I’ve waited so long, it’s a blur, I sat and waited for you as usual
คนใจดำ ก็ยังไม่มาซักที
Kon jai dum gor yung mai mah suk tee
But this black-hearted person never came once

ใจเย็นๆ ถ้าโกรธจะไม่สบาย
Jai yen yen tah groht ja mai sabai
Calm down, if you get angry, you won’t feel better
มองทำไม ไม่บอกไม่รู้ไม่ชี้
Maung tummai mai bauk mai roo mai chee
Why are you looking at me? I’m not going to say anything to you
ใจเย็นๆ จะได้ smile สักที
Jai yen yen ja dai smile suk tee
Calm down, smile for once
รอคนดี ทั้งปี ทั้งเดือน ทั้งวัน
Ror kon dee tung bpee tung deuan tung wun
I’ve waited for my sweetheart for days, months, and years

(*) มาทำไม ไม่รักก็ไม่ต้องมา
Mah tummai mai ruk gor mai dtaung mah
Why come? If you don’t love me, there’s no need to come
เป็นอะไร ไม่รักก็คงไม่มา
Bpen arai mai ruk gor kong mai mah
What’s wrong? I don’t love you, so I won’t come

(*)

ลองมาคุย มาพูดให้ฟังสักคำ
Laung mah kooey mah poot hai fung suk kum
Try speaking and talking with me
คนใจดำ ให้ง้อกันนานเท่าไหร่
Kon jai dum hai ngor gun nahn tao rai
How long until such a black-hearted person is going to make up?

ล้อเล่นๆ ก็ไม่ได้เป็นอะไร
Lor len len gor mai dai bpen arai
I was joking, it’s nothing
งอนกันไปให้เธอเข้าใจสักที
Ngaun gun bpai hai tur kao jai suk tee
Forgive me and I’ll make you understand

มีแตงโมมาฝากตั้งมากมาย
Mee dtaeng moh mah fahk dtung mahk mai
I have many watermelons for you
แตงอะไร ไม่อยากไม่รู้ไม่ชี้
Dtaeng arai mai yahk mai roo mai chee
What melons? I don’t want any
กินแตงโมจะได้ smile สักที
Gin dtaeng moh ja dai smile suk tee
If you eat watermelon, you’ll finally smile
แตงคนดี ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
Dtaeng kon dee mai ao mai ao mai ao
I don’t want your watermelons, no no no

(*)

ไม่ๆๆรัก ก็ไม่ต้องมาหรอก
Mai mai mai ruk gor mai dtaung mah rauk
If you don’t don’t don’t love me, you don’t have to come
ไม่ๆๆรัก ก็คงไม่มา
Mai mai mai ruk gor kong mai mah
I don’t don’t don’t love you, so I won’t come

อิน้อง ไปอยู่ไหน อยู่ที่ใดถึงยังไม่มา
Ee naung bpai yoo nai yoo tee dai teung yung mai mah
Where have you gone? Where are you that you still haven’t come?
น้อง ก็อยู่นี่ ไม่รักพี่ก็คงไม่มา
Naung gor yoo nee mai ruk pee gor kong mai mah
I’m right here, I don’t love you, so I won’t come
น้อง ให้พี่รอ พี่ก็รอน้องยังไม่มา
naung hai pee ror pee gor ror naung yung mai mah
You’re making me wait, I’ve waited for you, but you still haven’t come
น้อง ก็อยู่นี่ มาหาพี่เพราะใจสั่งมา
Naung gor yoo nee mah hah pee pror jai sung mah
I’m right here, I’ve come to see you because my heart commanded it

(*,*)

Title: มาทำไม / Mah Tummai (Why Come?)
Artist: JR Voy
Album: Refresh
Year: 1999

มาทำไม เมื่อใจไม่มีให้กัน
Mah tummai meua jai mai mee hai gun
Why come when you don’t have any feelings for me?
ก็ปล่อย ทิ้ง ฉันเอาไว้ตรงนั้น แล้ว เธอเดินไปกับเขา คนใหม่
Gor ploy ting chun ao wai dtrong nun laeo tur dern pai gup kao kon mai
Leave me back there and go off with your new guy
คน ที่เธอต้องการ
Kon tee tur dtaung gahn
The person you want

ฉันรู้ซึ้งแล้วว่าเธอนั้นเป็นอย่างไร
Chun roo seung laeo wah tur nun pen yahng rai
I’ve realized how you are
เพราะการ ที่เธอ จากไป มันบอก ฉัน
Pror gahn tee tur jahk pai mun bauk chun
Because you leaving me has told me
ใจเธอ มันเบา ล่องลอย จนตาม ไม่ทัน
Jai tur mun bao laung loy jon dtahm mai tun
Your heart has lightened and floated away until I can’t catch up
ถ้าเธอ นั้นมี แต่ฉัน ก็คง ไม่ไป กับเขา
Tah tur nun mee dtae chung or kong mai pai gup kao
If you really loved only me, you probably wouldn’t have gone off with him

(*) แหละวันนี้ ใจเธอก็ ป่วน
Lae wun nee jai tur gor puan
And today, your heart is in chaos
เพราะเธอนั้นเดินกลับมา
Pror tur nun dern glup mah
Because you came back
แล้วเธอก็เข้ามาถามว่ารักฉันไหม
Laeo tur gor kao mah tahm wah ruk chun mai
And you came and asked me if I loved you

(**) มาทำไม
Mah tummai
Why come
เมื่อใจ ไม่มี ให้กัน ก็ปล่อย ทิ้งฉันเอาไว้ตรงนั้น
Meua jai mai mee hai gun gor ploy ting chun ao wai dtrong nun
When you don’t have any feelings for me, leave me back there
อย่ามอง อย่า สนใจ จบ ไปแล้ว เรื่องราว
Yah maung yah son jai job pai laeo reuang rao
Don’t look at me, don’t take interest, our story is over
ฉันคง ไม่มี อะไร หยุด คำ ถามของเธอได้ไหม
Chun kong mai mee arai yoot kum tahm kaung tur dai mai
I don’t have anything, please stop your questions
เพราะเธอก็น่าจะเข้าใจดี
Pror tur gor nah ja kao jai dee
Because you should understand full well
ฉันไม่มีคำตอบ
Chun mai mee kum dtaup
That I don’t have an answer

เป็นธรรมดาที่เธอ จะเป็นห่วงใคร
Pen tummadah tee tur ja pen huang krai
It’s natural that you would be worried about someone
และฉัน ก็คือ หนึ่งราย อยู่ใน นั้น
Lae chun gor keu neung rai yoo nai nun
And I’m just one instance of that
ใจเธอ มันเบา ล่องลอย จนตาม ไม่ทัน
Jai tur mun bao laung loy jon dtahm mai tun
Your heart has lightened and floated away until I can’t catch up
ถ้าเธอ นั้นมี แต่ฉัน ก็คง ไม่ไป กับเขา
Tah tur nun mee dtae chung or kong mai pai gup kao
If you really loved only me, you probably wouldn’t have gone off with him

(*,**)

เธอจะมาทำไม
Tur ja mah tummai
Why come?
เธอจะมาทำไม กัน
Tur ja mah tummai gun
Why come to me?
จะให้ฉันต้องทำอะไร
Ja hai chun dtaung tum arai
What do you want me to do?
เอายังไง กันเล่าเบ บี้
Ao yung ngai gun lao baby
What do you want from me, baby?
ยังไม่เข้า ไม่เข้าใจ กันเสียที
Yung mai kao mai kao jai gun sia tee
I still don’t, still don’t understand at all
เธอก็รู้ ว่ามันไม่ดี มันไม่ดี
Tur gor roo wah mun mai dee mun mai dee
You know it’s no good, it’s no good

(**)

กลับ มาก็ วุ่นวาย
Glup mah gor woon wai
You came back and mixed things up

(**)