มองเห็นแต่ไม่ได้ยิน

All posts tagged มองเห็นแต่ไม่ได้ยิน

Title: มองเห็นแต่ไม่ได้ยิน / Maung Hen Dtae Mai Dai Yin (Seen But Not Heard)
Artist: Aom Akkaphan (อ๋อม อรรคพันธ์) and Kwang ABNormal
Album: Secre7 Room
Year: 2020

เจอกันทุกวัน ใกล้กันขนาดนี้
Jur gun took wun glai gun kanaht nee
We meet every day, we’re this close
แต่มันเหมือนว่ามีอะไรกั้นเราไว้
Dtae mun meuan wah mee arai gun rao wai
But it’s like there’s something blocking us
ทำได้แค่มอง เธอจากตรงนี้
Tum dai kae maung tur jahk dtrong nee
I can only look at you from here
แต่ว่าทุกๆที เธอไม่เคยสนใจ
Dtae wah took took tee tur mai koey son jai
But you’ve never paid any attention at all

(*) คำว่ารักที่พูดออกไป จะบอกยังไง
Kum wah ruk tee poot auk bpai ja bauk yung ngai
The loving words I speak, however I tell you
มันก็ไปไม่ถึงใจเธอ
Mun gor bpai mai teung jai tur
Don’t reach your heart

(**) เหมือนมีกระจกกั้นระหว่างเรา
Meuan mee grajok gun rawahng rao
It’s like there’s a wall between us
เหมือนมีกระจกกั้นเราเอาไว้
Meuan mee grajok gun rao ao wai
It’s like there’s a wall blocking us
ให้พูดยังไง เธอก็คงไม่ได้ยิน
Hai poot yung ngai tur gor kong mai dai yin
However I say it, you don’t hear it
ต่อให้ตะโกนว่ารักสักแค่ไหน
Dtor hai dtagohn wah ruk suk kae nai
Even if I yell how much I love you
มันก็คงสะท้อนมาอยู่ดี
Mun gor kong sataun mah yoo dee
It just echoes back to me
ความรักที่มี ต้องเก็บมันเอาไว้
Kwahm ruk tee mee dtaung gep mun ao wai
I must keep the love I have
ว่าในใจ มันรักเธอแค่ไหน
Wah nai jai mun ruk tur kae nai
Only saying how much I love you in my heart

ก็ได้แต่หวัง ว่าเธอจะรับรู้
Gor dai dtae wung wah tur ja rup roo
I can only hope that you’ll acknowledge
ว่ารักที่ฉันให้เธอมากเท่าไหร่
Wah ruk tee chun hai tur mahk tao rai
How much love I’ve given you
แต่ความเป็นจริง ที่มีวันนี้
Dtae kwahm bpen jing tee mee wun nee
But the reality that exists today
ที่เธอมองเห็น แต่เหมือนเธอไม่ได้ยิน
Tee tur maung hen dtae meuan tur mai dai yin
Is that you see me, but it’s like you don’t hear me

(*,**,*,**)

   

เนื้อร้อง หนุ่ม ชมภูน้ำเงิน
ทำนอง หนุ่ม ชมภูน้ำเงิน
เรียบเรียง MasterCAT team
โปรดิวเซอร์ MasterCAT team