มองการณ์ไกล

All posts tagged มองการณ์ไกล

Title: มองการณ์ไกล / Maung Gahn Glai (Farsighted)
English Title: “Look Forward”
Artist: Jetset’er
Album: Digital Soul
Year: 2020

รู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้
Roo wah kong bpen bpai mai dai
I know it’s impossible
ก็รู้ว่าทำได้เพียงเท่านี้
Gor roo wah tum dai piang tao nee
I know this is all I can do

(*) อยู่ในฐานะที่เธอไว้ใจ
Yoo nai tahna tee tur wai jai
In a position you trust
ให้คำปรึกษาเยียวยาจนรู้สึกดี
Hai kum bpreuksah yiao yah jon roo seuk dee
Giving you advice and healing you until you feel good
ไม่มีอะไรเกินเลยกว่านั้น
Mai mee arai gern loey gwah nun
Nothing more than that
กลับเป็นฉันที่คิดไปไกลทุกที
Glup bpen chun tee kit bpai glai took tee
It ends up being me who thinks too far every time

(**) เมื่อความรักมันมีจนล้นใจ
Meua kwahm ruk mun mee jon lon jai
When I have so much love, it’s overflowing from my heart
ยังคิดถึงเพียงเธออยู่เรื่อยไป
Yung kit teung piang tur yoo reuay bpai
I still constantly think only of you
ไม่ว่าจะนานแสนนานสักเท่าไหร่
Mai wah ja nahn saen nahn suk tao rai
No matter how long it’s been
ยังคงเป็นเธอเสมอ
Yung kong bpen tur samur
It’s still always you

(***) หากวันนึงถ้าเธอไม่เหลือใคร
Hahk wun neung tah tur mai leua krai
If one day you don’t have anyone else left
จดจำไว้ยังมีอีกคนที่รักเธอ…ตรงนี้
Jot jum wai yung mee eek kon tee ruk tur dtrong nee
Remember that there’s still someone else who loves you right here
ที่ยังเฝ้ารออยู่ รู้เอาไว้
Tee yung fao ror yoo roo ao wai
Who’s still waiting for you, know that
หัวใจฉันเป็นของเธอ
Hua jai chun bpen kaung tur
My heart is yours

เพียงแค่เพ้อ เพียงแค่ฝัน
Piang kae pur piang kae fun
I just fantasize, I just dream
ก็คงเป็นเพียงความคิด แค่เพียงเท่านั้น
Gor kong bpen piang kwahm kit kae piang tao nun
But it’s just imagination, that’s all
เมื่อฉันและเธอแค่เพียงเพื่อนกัน ไม่เกินกว่านี้
Meua chun lae tur kae piang peuan gun mai gern gwah nee
When you and I are just friends, no more than this

(*,**,***)

หนึ่งคนนี้ที่มองการณ์ไกลอยู่ใกล้ๆเธอ
Neung kon nee tee maung gahn glai yoo glai glai tur
This man who’s farsighted is near you

   

คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง / โปรดิวเซอร์ : Theo