ฟ้า

All posts tagged ฟ้า

Title: ฟ้า / Fah (Sky)
English Title: “Blue Heart”
Artist: Landokmai
Album: [Single]
Year: 2020

เย็น เย็นอยู่รอบกาย
Yen yen yoo raup gai
Evening falls
หวิว ใจอยู่ข้างใน
Wiew jai yoo kahng nai
I’m dizzy inside
มีสิ่งหนึ่งขาดหาย
Mee sing neung kaht hai
There’s one thing missing
ภาพฝันวันเก่า
Pahp fun wun gao
The dreams of the old days
ไม่มีเลยความหมาย ของสองเรา
Mai mee loey kwahm mai kaung saung rao
Have lost meaning to us

ก่อนนั้น เคียงชิดใกล้กัน
Gaun nun kiang chit glai gun
We were close before
คำสัญญาผูกใจ
Kum sunyah pook jai
A promise connected our hearts
ที่บอกว่าเราสอง จะรักและเข้าใจ
Tee bauk wah rao saung ja ruk lae kao jai
You told me that we’d love and understand each other
แต่ในเวลานี้ ใจของเธอ
Dtae nai welah nee jai kaung tur
But now, your heart

เหมือนกับท้องฟ้าที่ไม่เคยเป็นเหมือนเดิมเลยสักวัน
Meuan gup taung fah tee mai koey bpen meuan derm loey suk wun
Like the sky that’s never the same
ฉันร้องไห้กับความทุกข์ในคืนที่เงียบงัน และ
Chun raung hai gup kwahm took nai keun tee ngiap ngun lae
I cry with the suffering during the silent nights, and

(*) ยังนึกข้างใน เหตุใดจึงเปลี่ยน
Yung neuk kahng nai het dai jeung bplian
I still think inside, why did you change?
เปลี่ยนทั้งหัวใจ ทำไม ทำไม
Bplian tung hua jai tummai tummai
Why oh why did you completely change?
เพราะใจของคน สุดท้ายเธอก็คงจางหายไป
Pror jai kaung kon soot tai tur gor kong jahng hai bpai
Because of the human heart, in the end, you faded away

เหมือนกับท้องฟ้าที่ไม่เคยเป็นเหมือนเดิมเลยสักวัน
Meuan gup taung fah tee mai koey bpen meuan derm loey suk wun
Like the sky that’s never the same
ฟ้าที่ขุ่นมัวจะพ้นผ่านไปได้สักวัน แม้
Fah tee koon mua ja pon pahn bpai dai suk wun mae
The cloudy sky will pass some day, even though

(*)

ถามอยู่ข้างใน เหตุใดจึงเปลี่ยน
Tahm yoo kahng nai het dai jeung bplian
I ask inside, why did you change
ไปหมดทั้งใจ เพราะอะไร
Bpai mot tung jai pror arai
Your entire heart? What for?

ถามอยู่ข้างใน เหตุใดจึงเปลี่ยน
Tahm yoo kahng nai het dai jeung bplian
I ask inside, why did you change
ไปหมดทั้งใจ เพราะอะไร
Bpai mot tung jai pror arai
Your entire heart? What for?

   

Producer: Vorapat Karakate
Arrange: Vorapat Karakate, LANDOKMAI, BANGPUN
Lyric: LANDOKMAI
Music: Landokmai Sripasang

Title: ฟ้า / Fah (Sky)
Artist: Tattoo Colour
Album: Hong Ser
Year: 2006

คิดอยู่ ว่าต้องทนไว้
Kit yoo wah dtaung ton wai
I thought I must endure it
จะทุกข์จะทนเท่าไร ความรักจะพาหัวใจไป
Ja took ja ton tao rai kwahm ruk ja pah hua jai pai
However much I suffered and put up with it, love would lead my heart through it
คิดเอง ว่าต้องทนไว้
Kit eng wah dtaung ton wai
I thought to myself that I must endure it
แต่ยิ่งทุกข์ยิ่งทนเท่าไร ความรักที่มียิ่งหายไป
Dtae ying took ying ton tao rai kwahm ruk tee mee ying hai pai
But the more I suffered and put up with it, the more the love I had disappeared

(*) จะโทษดิน จะโทษน้ำ จะโทษเดือนและดาว
Ja toht din ja toht nam ja toht deuan lae dao
I blame the earth, I blame the water, I blame the moon and the stars
กับเรื่องราว ที่ปวดร้าว ที่เธอมาทำแล้วหนีไป
Gup reuang rao tee puat rao tee tur mah tum laeo nee pai
For the problems that broke my heart, that she caused then ran away

(**) ฟ้า ถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจ
Fah tah mai song mah hai tur mee jai
Heaven, if I wasn’t sent for her to care for me
บอกกันซักคำเป็นไร
Bauk gun suk kum pen rai
Just tell me what it is
ว่าเหตุใด ต้องมาทำร้ายกัน
Wah het dai dtaung mah tum rai gun
Why she had to come and hurt me?
จากนี้เรื่องราวที่มี ก็ให้ลืมมันไป
Jahk nee reuang rao tee mee gor hai leum mun pai
From now on, let me forget the problems I have
อย่าจำว่าเคยเป็นใคร ว่ามีใครที่เคยทำร้ายคนอย่างฉัน
Yah jum wah koey pen krai wah mee krai tee koey tum rai kon yahng chun
I won’t remember who she was, that there was every anyone who used to hurt a guy like me

ทุกวัน จวบจนวันนี้
Took wun juap jon wun nee
Every day up until today
ชีวิตที่เราต้องมี จากนี้ต้องทำตัวเช่นไร
Cheewit tee rao dtaung mee jahk nee dtaung tum dtua chen rai
From now on, how must we behave in these lives we lead?
น้ำตา ที่ยังรินไหล จากความรักที่มีทั้งใจ
Nam dtah tee yung rin lai jahk kwahm ruk tee mee tung jai
The tears that still flow from the love I had with all my heart
สุดท้ายก็คงต้องหายไป
Soot tai gor kong dtaung hai pai
In the end must disappear

(*,**)

โนว จบกันซักที จบกันแค่นี้
No job gun suk tee job gun kae nee
No, we’re over, just end it
ไม่มีใคร มีแต่ฟ้า ที่มองมา เห็นน้ำตา
Mai mee krai mee dtae fah tee maung mah hen num dtah
I don’t have anyone except the sky watching me and seeing my tears
จากนี้ไป โปรดเถิดฟ้า
Jahk nee pai proht turt fah
From now on, please, Heaven
ถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจ ก็บอกกันได้ไหม
Tah mai song mah hai tur mee jai gor bauk gun dai mai
If I wasn’t sent for her to care for me, please tell me!
เหตุใดต้องมาทำร้ายกัน
Het dai dtaung mah tum rai gun
Why did she have to come and hurt me?
จากนี้เรื่องราวที่มี ก็ให้ลืมมันไป
Jahk nee reuang rao tee mee gor hai leum mun pai
From now on, let me forget the problems I have
อย่าจำได้ไหม ว่ามีใครที่เคยทำร้าย
Yah jum dai mai wah mee krai tee koey tum rai
Please don’t remember that there was someone who used to hurt
ว่ามีใครที่มาทำร้าย คนอย่างฉัน
Wah mee krai tee mah tum rai kon yahng chun
That there was someone who hurt a guy like me

Title: ฟ้า / Fah (The Sky)
Artist: Basher
Album: Circle
Year: 2006

มีใครใครมาย้ำเตือน มีใครใครมาห้ามปราม
Mee krai krai mah yum dteuan mee krai krai mah hahm prahm
People keep warning me, people keep dissuading me
ว่าฉันจะพยายามเพื่ออะไร
Wah chun ja payayahm peua arai
What am I trying for?
รู้ตัวเองว่าผิดหวัง รู้ว่าเธอไม่สนใจ
Roo dtua eng wah pit wung roo wah tur mai son jai
I know it’ll be disappointment, I know you’re not interested
แต่แล้วทำไมฉันยังเฝ้าแต่รอ
Dtae laeo tummai chun yung fao dtae ror
So what am I still waiting for?

(*) กับความหวัง แม้ไม่ให้เดินต่อ
Gup kwahm wung mae mai hai dern dtor
I have hope, though it won’t get me to the next step
มีคนบอกฉันว่าพอเถอะพอ ยิ่งทำยิ่งเสียใจ
Mee kon bauk chun wah por tur por ying yim ying sia jai
People have told me enough was enough, the more I do, the more I’m sad
แต่ที่รู้ เป็นความต้องการของใจ
Dtae tee roo pen kwahm dtaung gaun kaung jai
But all I know is the desires of my heart
ที่ฉันยังรออยู่ ยังเฝ้าคอยเธออยู่ ที่ตรงนี้
Tee chun yung ror yoo yung fao koy tur yoo tee dtrong nee
That I’m still waiting, still waiting for you right here

(**) เผื่อสวรรค์จะมีตา เผื่อว่าฟ้าจะมีใจ
Peua sawan ja mee dtah peua wah fah ja mee jai
In case heaven has eyes, in case the sky has a heart
ให้เธอรักกับฉันได้ไหมสักที
Hai tur ruk gup chun dai mai suk tee
Could they let you love me for once?
มีชีวิตมาตั้งนาน ไม่เคยถูกใจเท่าคนนี้
Mee cheewit mah dtung nahn mai koey took jai tao kon nee
I’ve been alive for so long, I’ve never been this taken with anyone
ให้ฟ้าช่วยมาเมตตาฉันหน่อย
Hai fah chuay mah met dtah chun noy
Let the sky please show mercy on me

เป็นเพียงคนธรรมดา มีอะไรไม่เลิศเลอ
Pen piang kon tummadah mee arai mai lert lur
I’m just a normal guy, I don’t have anything fantastic
จนฉันก็กลัวว่าเธอมองข้ามไป
Jon chun gor glua wah tur maung kahm pai
So I’m scared you’ll look past me
รักนี้มันช่างหนักหนา ขอให้ฟ้าช่วยเห็นใจ
Ruk nee mun chahng nuk nah kor hai fah chuay hen jai
This love is so intense, I ask the sky to please have sympathy
ได้ไหมให้เธอมีใจให้ก็พอ
Dai mai hai tur mee jai hai gor por
Please? Just letting you have feelings for me is enough

(*,**)

แต่ที่รู้ เป็นความต้องการของใจ
But all I know is the desires of my heart
ที่ฉันยังรออยู่ ยังเฝ้าคอยเธออยู่ ที่ตรงนี้
Tee chun yung ror yoo yung fao koy tur yoo tee dtrong nee
That I’m still waiting, still waiting for you right here

(**)

นานนานทีได้เจอ กับเธอคนนี้ (ช่วยฉันทีได้ไหม)
Nahn nahn tee dai jur gup tur kon nee (Chuay chun tee dai mai)
It’s been so long since I’ve seen you (Please help me!)
(มีชีวิตมาตั้งนาน ไม่เคยถูกใจเท่าคนนี้)
(Mee cheewit mah dtung nahn mai koey took jai tao kon nee)
(I’ve been alive for so long, but I’ve never been this taken by someone)
ฉันที่ยังเฝ้ารอ ต้องทำยังไง
Chun tee yung fao ror dtaung tum yung ngai
I’m still waiting, what should I do?
ให้เธอมารักกันสักที (ให้ฟ้าช่วยมาเมตตาฉันหน่อย)
Hai tur mah ruk gun suk tee (Hai fah chuay mah met dtah chun noy)
Make you love me (let the sky show mercy on me)