ฟ้าไม่เป็นใจ

All posts tagged ฟ้าไม่เป็นใจ

Title: ฟ้าไม่เป็นใจ / Fah Mai Bpen Jai (Things Aren’t Going As I Had Hoped)
Artist: Clash ft. Boy Lomosonic
Album: Clash Loudness
Year: 2020

รักแท้จริงจริงมันควรจะเป็นยังไง
Ruk tae jing jing mun kuan ja bpen yung ngai
How should true love really be?
ฉันไม่เคยได้เจอกับความรักที่อุ่นใจ
Chun mai koey dai jur gup kwahm ruk tee oon jai
I’ve never found a warm love
หลายครั้งที่เคยได้ลองและพยายาม
Lai krung tee koeyd ai laung lae payayahm
Many times I’ve tried and tried
แต่ก็ไม่เคยได้เข้าใจ
Dtae gor mai koey dai kao jai
But I’ve never understood
ต้องทรมานจนเมื่อไร
Dtaung toramahn jon meua rai
How long must I be tortured?
ชีวิตไม่มีความหมายเพราะได้แต่พบการบอกลา
Cheewit mai mee kwahm mai pror dai dtae pob gahn bauk lah
My life is meaningless because I’ve only found good-byes

(*) เพราะฟ้าดินมันไม่เคยเป็นใจ
Pror fah din mun mai koey bpen jai
Because things have never been as I hoped
รักแท้อยู่ตรงไหนช่วยบอกที
Ruk tae yoo dtrong nai chuay bauk tee
Where is true love? Please tell me
ฟ้าดินได้โปรดจงปราณี
Fah din dai bproht jong bprahnee
Heaven and earth, please be kind
ต้องเหงาใจอยู่อย่างนี้ฉันอยู่ไม่ไหว
Dtaung ngao jai yoo yahng nee chun yoo mai wai
If I must be lonely like this, I won’t be able to live

ทุกครั้งที่รอคอยใครสักคนเข้ามา
Took krung tee ror koy krai suk kon kao mah
Every time I wait for someone to show up
ฉันก็ภาวนาว่าคือรักครั้งสุดท้าย
Chun gor pahwanah wah keu ruk krung soot tai
I pray that it will be the last love I find
ฉันนั้นทุ่มเทให้ไปหมดใจและกาย
Chun nun toom tay hai bpai mot jai lae gai
I’ve devoted my entire heart and body
แต่ก็ไม่เคยได้กลับมา
Dtae gor mai koey dai glup mah
But I never get anything back
จุดจบนั้นคือรอยน้ำตา
Joot jop nun keu roy num dtah
The ending is tears
ชีวิตไร้ซึ่งความหมายเพราะได้แต่พบการจากลา
Cheewit rai seung kwahm mai pror dai dtae pob gahn jahk lah
My life is lacking meaning because I’ve only found good-byes

(*)

เพียงใครสักคนที่จะเข้ามาเพื่อจะหยุด
Piang krai suk kon tee ja kao mah peua ja yoot
Just someone who will show up and stop
หยุดความเสียใจให้มันหายไป ไปตลอด
Yoot kwahm sia jai hai mun hai bpai bpai dtalaut
Stop my sadness and make it disappear forever

ฉันจริงจังมากมายเท่าไร
Chun jing jung mahk mai tao rai
However sincere I am
แต่เสียใจจนมันเอือมระอา
Dtae sia jai jon mun euam ra ah
I’m so sick of getting hurt

อยู่แห่งหนใดสุดขอบฟ้าไกลในที่สุด
Yoo haeng hon dai soot kaup fah glai nai tee soot
To the end of the horizon
หากได้พบเจอ กี่หยดน้ำตาฉันจะยอม
Hahk dai pob jur gee yot num dtah chun ja yaum
If I can find it, I’m willing to shed however many tears I need to

แต่ขอให้มันเป็นรักที่ดี
Dtae kor hai mun bpen ruk tee dee
But I hope it’s a good love
อย่างที่ทั้งฉันและเธอไม่เคยได้พบเจอ
Yahng tee tung chun lae tur mai koey dai pob jur
Like she and I have never found before

(*)

   

Producer : ปรีติ บารมีอนันต์,อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์,ฐาปนา ณ บางช้าง,สุกฤษ ศรีเปารยะ,คชภัค ผลธนโชติ
Melody : ปรีติ บารมีอนันต์
Lyric : ปรีติ บารมีอนันต์
Arrange : สุกฤษ ศรีเปารยะ,ฐาปนา ณ บางช้าง
Lyric Director : ปรีติ บารมีอนันต์,อนัน ต์ดาบเพ็ชรธิกรณ์
Vocal Director : ปรีติ บารมีอนันต์,นันทกรณ์ มณีมาศ
Vocalist : ปรีติ บารมีอนันต์,พีระสิฐ พลตาล
Musician : อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์,สุกฤษ ศรีเปารยะ,ฐาปนา ณ บางช้าง,คชภัค ผลธนโชติ,สุธิติ ไชยสมุทร
Chorus : Clash & Friends
Vocal Editing : พิทยา พูลดาวทอง
Digital Editing : ธีรวัฒน์ เพียรโคตร,แทนธรรม นิจการุณ,กรภัทร มโนทิพย์,นันทกรณ์ มณีมาศ
Soundengineer : นันทกรณ์ มณีมาศ,กรภัทร มโนทิพย์,แทนธรรม นิจการุณ
Mixed Down : DANUPHOP KAMOL
Mastering : DANUPHOP KAMOL