ฟ้าส่งฉันมา

All posts tagged ฟ้าส่งฉันมา

Title: ฟ้าส่งฉันมา / Fah Song Chun Mah (Heaven Sent Me)
Artist: Palmy (ปาล์มมี่)
Album: Palmy (ปาล์มมี่)
Year: 2002

เธอเป็นคนเดิมคนเดียวที่แสนดี เป็นใครบางคนที่คอยคิดถึงกัน
Tur bpen kon derm kon diao tee saen dee bpen krai bahng kon tee koy kit teung gun
You’re a wonderful person, you’re someone who’s constantly thinking of me
เธอเห็นว่าฉันเป็นคนที่สำคัญ จะกี่คืนจะกี่วันยังห่วงใยกันเสมอ
Tur hen wah chun bpen kon tee sumkun ja gee keun ja gee wun yung huang yai gun samur
You see me as someone important, however many days or nights pass, you’re always worried about me

(*) เธอเป็นแรงใจให้กับฉัน ในความเป็นจริงและความฝัน ฉันรู้ว่าฉันจะยังมีเธอ
Tur bpen raeng jai hai gup chun nai kwahm bpen jing lae kwahm fun chun roo wah chun ja yung mee tur
You’re my inspiration, in both reality and dreams, I know I still have you

(**) ฟ้าคงส่งให้ฉันมาเกิด ให้พบเธอ
Fah kong song hai chun mah gert hai pob tur
Heaven sent me to meet you
ฟ้ากำหนดเส้นทางเส้นหนึ่ง (ให้เราได้เจอ) ให้เรารักกัน
Fah gumnot sen tahng sen neung (hai rao dai jur) hai rao ruk gun
Heaven designated a path (for us to meet) for us to fall in love

คงมีบางวันที่ฉันอาจละเลย เป็นความเคยชินที่ดูเฉยๆไป
Kong mee bahng wun tee chun aht laloey bpen kwahm koey chin tee doo choey choey bpai
Some days I might be neglectful, I got used to you and seem to take you for granted
คงมีบางทีที่เธออาจน้อยใจ แต่ไม่เคยจะมีใครแทนที่เธอในใจฉัน
Kong mee bahng tee tee tur aht noy jai dtae mai koey ja mee krai taen tee tur nai jai chun
There might be some days you feel slighted, but there will never be anyone who replaces you in my heart

ไม่มีอะไรที่ขาดหาย ไม่มีอะไรที่น้อยลง ก็คงจะมีแต่เธอเท่านั้น
Mai mee arai tee kaht hai mai mee arai tee noy long gor kong ja mee dtae tur tao nun
There’s nothing missing, there’s nothing lessening, there’s only you

(**,*,**,**)