พูดเหมือนจำ ทำเหมือนเดิม

All posts tagged พูดเหมือนจำ ทำเหมือนเดิม

Title: พูดเหมือนจำ ทำเหมือนเดิม / Poot Meuan Jum Tum Meuan Derm (You Speak Like You Remember, You Act The Same)
Artist: New Jiew
Album: NJ²
Year: 2020

ไม่ต้องพูดว่าจะแก้ตัว ไม่ต้องพูดว่าเธอเสียใจ
Mai dtaung poot wah ja gae dtua mai dtaung poot wah tur sia jai
You don’t have to make excuses, you don’t have to say you’re sorry
ให้อภัยมันก็เหมือนเดิม เดี๋ยวก็เริ่มทำอีกซ้ำไป
Hai apai mun gor meuan derm diao gor rerm tum eek sum bpai
I forgive you as usual, then soon you start doing it all over again
พอกันทีไม่ต้องสัญญา ไม่ต้องมาทำให้เชื่อใจ
Por gun tee mai dtaung sunyah mai dtaung mah tum hai cheua jai
Enough, you don’t have to promise, you don’t have to make me believe you
เก็บคำว่ารักเธอคืนไป ไม่เอา
Gep kum wah ruk tur keun bpai mai ao
Take your loving words back, I don’t want it
ไม่อยากให้น้ำตา ฉันไร้ค่าอีกต่อไป
Mai yahk hai num dtah chun rai kah eek dtor bpai
I don’t want my tears to be worthless anymore
ชีวิตขอเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่เธอ…
Cheewit kor rerm dton mai mai chai tur
I want my life to start over, not with you

(*) ต่อให้พูดเหมือนจำ เธอก็ทำเหมือนเดิม
Dtor hai poot meuan jum tur gor tum meuan derm
Even though you speak like you remember, you act the same
ไม่เอาแล้วฉันขอเดินจากไป จากตรงนี้
Mai ao laeo chun kor dern jahk bpai jahk dtrong nee
I don’t want it anymore, I want to leave
พูดเหมือนจำ เธอก็ทำ ทำอยู่ดี
Poot meuan jum tur gor tum tum yoo dee
You speak like you remember, but you’ve already done it again
พอเถอะ พอเถอะ ขอเหอะ สักที
Por tur por tur kor hur suk tee
Enough, enough, please
โอกาสไม่มีให้อีกแล้ว
Ohgaht mai mee hai eek laeo
I don’t have any more chances to give you

ไม่เอาแล้วไม่อธิบาย เพราะสุดท้ายเธอก็ละเลย
Mai ao laeo mai attibai pror soot tai tur gor laloey
I don’t want to explain because, in the end, you’re neglectful
พยายามมันสักเท่าไร แล้วสุดท้ายเธอก็เมินเฉย
Payayahm mun suk tao rai laeo soot tai tur gor mern choey
However much I try, in the end, you pay no attention
ทุกๆครั้งที่ลองเชื่อใจ แล้วเป็นไงมันก็เหมือนเคย
Took took krung tee laung cheua jai laeo bpen ngai mun gor meuan koey
Every time I try to believe you, then what? It’s the usual
ไม่มีอีกแล้วความไว้ใจ ให้เธอ
Mai mee eek laeo kwahm wai jai hai tur
I don’t have any more trust in you
ไม่อยากให้น้ำตา ฉันไร้ค่าอีกต่อไป
Mai yahk hai num dtah chun rai kah eek dtor bpai
I don’t want my tears to be worthless anymore
ชีวิตขอเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่เธอ…
Cheewit kor rerm dton mai mai chai tur
I want my life to start over, not with you

(*)

มันเกินที่ใจสักคนจะทนไหว
Mun gern tee jai suk kon ja ton wai
It’s more than anyone’s heart could bear
มันเกินที่ใครสักคนจะรับได้
Mun gern tee krai suk kon ja rup dai
It’s more than anyone could accept
ไม่สนไม่แคร์ได้ยินไหม
Mai son mai care dai yin mai
I’m not interested, I don’t care, do you hear me?
กี่คำขอโทษเท่าไหร่ไม่ฟังแล้ว
Gee kum kor toht tao rai mai fung laeo
However many times you apologize, I’m not listening

ต่อให้พูดเหมือนจำ เธอก็ทำเหมือนเดิม
Dtor hai poot meuan jum tur gor tum meuan derm
Even though you speak like you remember, you act the same
ไม่เอาแล้วฉันขอเดินจากไป จากตรงนี้
Mai ao laeo chun kor dern jahk bpai jahk dtrong nee
I don’t want it anymore, I want to leave
พูดเหมือนจำ เธอก็ทำ ทำอยู่ดี
Poot meuan jum tur gor tum tum yoo dee
You speak like you remember, but you’ve already done it again
พอเถอะ พอเถอะ ขอเหอะ สักที
Por tur por tur kor hur suk tee
Enough, enough, please
พอเถอะ พอเถอะ ขอเหอะ สักที
Por tur por tur kor hur suk tee
Enough, enough, please
โอกาสไม่มีให้อีกแล้ว
Ohgaht mai mee hai eek laeo
I don’t have any more chances to give you

   

คำร้อง : MAC SARUN
ทำนอง : MAC SARUN
เรียบเรียง : MAC SARUN
Produced by : MAC SARUN, Neung ETC, Bee ETC, Soh ETC
All Instrument : MAC SARUN
Guitar : Game Puttikorn
Chorus : Tabby
Mixed by : Tarin Paul

   

Another fierce song by this now legendary duo~ But man, that girl in the music video gave that guy way too many chances