พยายามที่สุดแล้ว

All posts tagged พยายามที่สุดแล้ว

Title: พยายามที่สุดแล้ว / Payayahm Tee Soot Laeo (I Tried as Hard as I Could)
Artist: Chain Mayom (เชน มะยม)
Album: [Single]
Year: 2020

ภาพวันเวลาที่สองเราเคยมีความสุข
Pahp wun welah tee saung rao koey mee kwahm sook
The images of when the two of us were happy
มีฉันและเธอเดินร่วมทางเริ่มเลือนลางหายไป
Mee chun lae tur dern ruam tahng rerm leuan lahng hai bpai
With you and me together are starting to fade away

เมื่อรักเริ่มมีเหตุผลทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป
Meua ruk rerm mee het pon took sing gor bplian bpai
When love started to make sense, everything changed
ทนฝืนก็คงไร้ความหมาย ใจเธอมาเปลี่ยนแปลง
Ton feun gor kong rai kwahm mai jai tur mah bplian bplaeng
I endured, but it was meaningless, your heart changed

(*) หากว่าฉันหายไปจากชีวิตเธอแค่อยากจะรู้ฉันยังสำคัญอยู่ไหม
Hahk wah chun hai bpai jahk cheewit tur kae yahk ja roo chun yung sumkun yoo mai
If I disappeared from your life, I just want to know if I’m important to you

(**) ถ้าวันหนึ่งเราหายไปอยากให้รู้ไว้ว่าพยายามที่สุดแล้ว
Tah wun neung rao hai bpai yahk hai roo wai wah payayahm tee soot laeo
If one day we disappear, I want you to know that I tried as hard as I could
พยายามจะเหนี่ยวรั้งเอาไว้แล้ว แต่ว่ามันไม่มีค่าเลย
Payayahm ja niao rung ao wai laeo dtae wah mun mai mee kah loey
I tried to hold you back, but it was worthless
อยากบอกว่าคิดถึงแต่ก็คงไม่ทักไปกวนอีกแล้ว
Yahk bauk wah kit teung dtae gor kong mai tuk bpai guan eek laeo
I want to tell you that I miss you, but I shouldn’t talk with or bother you anymore
รู้ดีว่าคงไม่มีวี่แววที่เธอจะหวนคืนมาบอกรักกัน
Roo dee wah kong mai mee wee waew tee tur ja huan keun mah bauk run gun
I know full well there’s no sign you’ll turn back and tell me you love me

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : Dew Aphiwat – นุ่น ศรัณย์พร
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร