ฝากรัก

All posts tagged ฝากรัก

Title: ฝากรัก / Fahk Ruk (Entrusting My Love)
Artist: The Innocent (ดิอินโนเซ้นท์)
Album: ครั้งนี้ของพี่กับน้อง / Krung Nee Kaung Pee Gup Naung
Year: 1986

(*) ด้วยรัก อยากฝากไว้
Duay ruk yahk fahk wai
With love, I want to entrust this
ในหัวใจ ที่หมายมั่น
Nai hua jai tee mai mun
In your determined heart
ขอเพียง ได้พบกัน
Kor piang dai pob gun
I just ask that we can meet
สบตาให้หวั่น แค่นั้นพอ
Sop dtah hai wun kae nun por
Making eye contact with you and getting nervous is enough

(**) อยากจะจอง ตัวเธอ เป็นของฉัน คนเดียว
Yahk ja jaung dtua tur bpen kaung chun kon diao
I want to reserve you all for myself
เปล่าเปลี่ยว อยู่นาน เท่าไหร่
Bplao bpliao yoo nahn tao rai
I’ve been alone for a long time
เห็นเธอ ก็อยาก สมัครใจ ขอโปรด
Hen tur gor yahk samakorn jai kor bproht
Seeing you, I want to apply my heart, please
ทราบเอาไว้ ดวงใจ ฉันให้เธอ ครอง
Sahp ao wai duang jai chun hai tur kraung
Know that I’m giving my heart to you to possess

แอบมอง อย่ามองค้อน
Aepmaung yah maung kaun
I’m secretly watching you, don’t make eyes at me
ขออ้อนวอน เมตตาสักหน่อย
Kor aun waun met dtah suk noy
I’m begging you, have mercy on me
รู้ไหม ใครเฝ้าคอย
Roo mai krai fao koy
Do you know someone is waiting?
ส่งยิ้มให้หน่อย นะจะพลอย ชื่นใจ
Song yim hai noy na ja ploy cheun jai
Smile at me, make me happy

หากเธอมี ไมตรี มารักกัน ดีกว่า
Hahk tur mee maidtree mah ruk gun dee gwah
If you have good will, it’s better if you love me
จะพา สู่ความ ซึ้งทรวง
Ja pah soo kwahm seung suang
I’ll show you my gratitude
รักเธอ ก็สุด จะห่วงหวง แสนเจ็บ
Ruk tur gor soot ja huang huang saen jep
I love you the most, I’ll be concerned and jealous, it would hurt so much
หากเธอลวง ดวงใจ ไปฉันตรม
Hahk tur luang duang jai bpai chun dtrom
If you deceive me, I’ll be crushed

(*,**,*)