ฝากดาว

All posts tagged ฝากดาว

Title: ฝากดาว / Fahk Dao (Entrusting the Stars)
Artist: Pills
Album: [Single]
Year: 2018

มองออกไป แสงของดาวดวงเดิมส่องมา
Maung auk bpai saeng kaung dao duang derm saung mah
I look out at the light of the same stars shining down
เสียงในเพลงส่งให้ฉันยิ่งคิดถึงเธอ
Siang nai pleng song hai chun ying kit teung tur
The voice in the music you sent me makes me miss you even more

(*) ในวันที่เธอไม่อยู่
Nai wun tee tur mai yoo
When you’re not here
ฝากดาวให้เธอช่วยดู
Fahk dao hai tur chuay doo
I entrust the stars to help you see
คิดถึงเธอ ในวันที่เธอไม่อยู่
Kit teung tur nai wun tee tur mai yoo
That I miss you, when you’re not here
ฝากดาวให้เธอช่วยดู
Fahk dao hai tur chuay doo
I entrust the stars to help you see
คิดถึงเธอ ในวันที่เธอไม่อยู่
Kit teung tur nai wun tee tur mai yoo
That I miss you, when you’re not here

ในค่ำคืน บนเส้นทางเดียวกันตรงนี้
Nai kum keun bon sen tahng diao gun dtrong nee
At night, right here on the same path
เสียงในเพลงส่งให้ฉันยิ่งคิดถึงเธอ
Siang nai pleng song hai chun ying kit teung tur
The voice in the music you sent me makes me miss you evenmore

(*)

เมฆสีครามส่องลงมา ภาวนาให้เธอ
Mek see krahm saung long mah pahwanah hai tur
The indigo clouds shine down, I pray for you
คิดถึงเธอ
Kit teung tur
I miss you

(*)
ฝากดาวให้เธอช่วยดู
Fahk dao hai tur chuay doo
I entrust the stars to help you see
คิดถึงเธอ ในวันที่เธอไม่อยู่
Kit teung tur nai wun tee tur mai yoo
That I miss you, when you’re not here

Title: ฝากดาว / Fahk Dao (Entrust the Stars)
Artist: Venus Butterfly
Album: The First
Year: 2009

แสนเนิ่นนานไม่ได้ยินเสียงเธอ
Saen nern nahn mai dai yin siang tur
It’s been a long time since I last heard your voice
จากครั้งสุดท้ายที่เธอบอกลาจากฉันไปไกล
Jahk krung soot tai tee tur bauk lahk jahk chun bpai glai
Since the last time you said good-bye and left me far away
ถ้อยคำสุดท้ายเธอบอกอยากร้องไห้
Toy kum soot tai tur bauk yahk raung hai
Your final words made me want to cry
และเธอบอกฉันคงไม่นานจะพบกันใหม่
Lae tur bauk chun kong mai nahn ja pob gun mai
And you told me that we’d meet again soon

(*) ขอบฟ้าตรงที่ใดที่เธออยู่
Kaup fah dtrong tee dai tee tur yoo
The sky wherever you are
ไม่รู้ไกลแสนไกลเพียงไหน
Mai roo glai saen glai piang nai
I don’t know how far away it is

(**) ฝากดวงดาวนำทางให้ฉันและเธอ
Fahk duang dao num tahng hai chun lae tur
I entrust the stars to lead the way for you and I
ได้หวนกลับมาพบเจอในไม่ช้าไม่นาน
Dai huan glup mah pob jur nai mai chah mai nahn
To come back and see each other soon
ฝากดวงดาวคอยเตือนบอกเธอคนไกล
Fahk duang dao koy dteuan bauk tur kon glai
I entrust the stars to remind you, the person who is far away
ว่ามีฉันยังรอคอยด้วยใจทั้งใจที่รักเธอ
Wah mee chun yung ror koy duay jai tung jai tee ruk tur
That you still have me waiting with my entire heart that loves you

ไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นทางแสนไกล
Mai roo meuan gun wah sen tahng saen glai
I also don’t know if the long road
มันจะไปเปลี่ยนแปลงใจข้างในเธอนั้นหรือเปล่า
Mun ja bpai bplian bplaeng jai kahng nai tur nun reu bplao
Will change your heart inside
ก็ได้แต่หวังและฝากคำถึงดาว
Gor dai dtae wung lae fahk kum teung dao
I can only hope and entrust my words to the stars;
อย่าให้มีอะไรเลยทำให้รักเราเปลี่ยน
Yah hai mee arai loey tum hai ruk rao bplian
Don’t let anything change our love

(*,**,*,**)