ฝากความยินดี

All posts tagged ฝากความยินดี

Title: ฝากความยินดี / Fahk Kwahm Yin Dee (I Wish You Happiness)
Artist: Christina Aguilar
Album: Golden Eye
Year: 1997

อย่าบังคับให้ฉันต้องรอ
Yah bung kup hai chun dtaung ror
Don’t expect me to wait
ว่าเธอเองจะเลือกรักใคร
Wah tur eng ja leuak ruk krai
While you choose to love someone else
อย่าบังคับให้ฉันเข้าใจและทนทุกอย่าง
Yah bung kup hai chun kao jai lae ton took yahng
Don’t expect me to understand and put up with everything

อย่าบังคับให้ฉันแย่งชิง
Yah bung kup hai chun yaeng ching
Don’t expect me to cling on to
สิ่งที่เป็นของฉันมานาน
Sing tee pen kaung chun mah nahn
The things that have been mine for so long
แต่วันนี้ฉันรู้ทุกอย่างไม่มีอีกแล้ว
Dtae wun nee chun roo took yahng mai mee eek laeo
But today, I know everything I had is no more

(*)ฉันรักแต่เธอและรักมานานเกินไป
Chun ruk dtae tur lae ruk mah nahn gern pai
I loved only you and loved you for so long
ยิ่งรักเท่าไหร่ ยิ่งอยากยอมแพ้
Ying ruk tao rai ying yahk yaum pae
However more I love you, the more I want to give in
ฉันขออย่างเดียว ให้เขาจริงใจดูแล
Chun kor yahng diao hai kao jing jai doo lae
I ask only one thing; that she’s sincere and takes care of you
อย่างที่ฉันได้ทำเพื่อเธอเสมอ
Yahng tee chun dai tum peua tur samur
Like I’ve always done for you

(**)ฝากความยินดีกับคนของเธอ
Fahk kwahm yin dee gup kon kaung tur
I wish you happiness with your someone
บอกเขาให้เขาได้ฟัง
Bauk kao hai kao dai fung
Tell her so she can know
ฉันขอเป็นฝ่ายหลีกทางได้ไหม
Chun kor pen fai leek tahng dai mai
I want to be the one who steps aside, okay?
ฝากความยินดีกับเธอสองคน
Fahk kwahm yin dee gup tur saung kon
I wish happiness to both of you
ไม่ช้าฉันคงทำใจได้ ฉันยินดีจากไป
Mai chah chun kong tum jai dai, chun yin dee jahk pai
Pretty soon I’ll be able to accept it, I’m happy from now on
ฉันเต็มใจเพื่อเธอ
Chun dtem jai peua tur
I’m willing to do it for you
บอกกับเขาว่าเขาโชคดีที่เป็นคนชนะใจเธอ
Bauk gup kao wah kao chohk dee tee pen kon chana jai tur
Tell her that she’s lucky to be the winner of your heart

บอกกับเขาว่าฉันรักเธอมากมายเท่าไหร่
Bauk gup kao wah chun ruk tur mahk mai tao rai
Tell her how much I loved you
บอกด้วยความจริงใจจากฉันว่าเธอเองมีค่าเพียงใด
Bauk duay kwahm jing jai jahk chun wah tur eng mee kah piang dai
And tell her with my sincerity just how precious you are
อยากให้เขาได้รักรู้สึกกับเธออย่างฉัน
Yahk hai kao dai ruk roo seuk gup tur yahng chun
I want her to be able to love you and feel about you like I did

(*,**,**)

Title: ฝากความยินดี / Fahk Kwahm Yin Dee (I Wish You Happiness)
Artist: CLASH
Album: OST for the lakorn เธอกับเขาและรักของเรา / Tur Gup Kao Lae Ruk Kaung Rao (You, Him, and Our Love)
Year: 2010?

อย่าบังคับให้ฉันต้องรอ
Yah bung kup hai chun dtaung ror
Don’t expect me to wait
ว่าเธอเองจะเลือกรักใคร
Wah tur eng ja leuak ruk krai
While you choose to love someone else
อย่าบังคับให้ฉันเข้าใจและทนทุกอย่าง
Yah bung kup hai chun kao jai lae ton took yahng
Don’t expect me to understand and put up with everything

อย่าบังคับให้ฉันแย่งชิง
Yah bung kup hai chun yaeng ching
Don’t expect me to cling on to
สิ่งที่เป็นของฉันมานาน
Sing tee pen kaung chun mah nahn
The things that have been mine for so long
แต่วันนี้ฉันรู้ทุกอย่างไม่มีอีกแล้ว
Dtae wun nee chun roo took yahng mai mee eek laeo
But today, I know everything I had is no more

(*)ฉันรักแต่เธอและรักมานานเกินไป
Chun ruk dtae tur lae ruk mah nahn gern pai
I loved only you and loved you for so long
ยิ่งรักเท่าไหร่ ยิ่งอยากยอมแพ้
Ying ruk tao rai ying yahk yaum pae
However more I love you, the more I want to give in
ฉันขออย่างเดียว ให้เขาจริงใจดูแล
Chun kor yahng diao hai kao jing jai doo lae
I ask only one thing; that he’s sincere and takes care of you
อย่างที่ฉันได้ทำเพื่อเธอเสมอ
Yahng tee chun dai tum peua tur samur
Like I’ve always done for you

(**)ฝากความยินดีกับคนของเธอ
Fahk kwahm yin dee gup kon kaung tur
I wish you happiness with your someone
บอกเขาให้เขาได้ฟัง
Bauk kao hai kao dai fung
Tell him so he can know
ฉันขอเป็นฝ่ายหลีกทางได้ไหม
Chun kor pen fai leek tahng dai mai
I want to be the one who steps aside, okay?
ฝากความยินดีกับเธอสองคน
Fahk kwahm yin dee gup tur saung kon
I wish happiness to both of you
ไม่ช้าฉันคงทำใจได้ ฉันยินดีจากไป
Mai chah chun kong tum jai dai, chun yin dee jahk pai
Pretty soon I’ll be able to accept it, I’m happy from now on
ฉันเต็มใจเพื่อเธอ
Chun dtem jai peua tur
I’m willing to do it for you
บอกกับเขาว่าเขาโชคดีที่เป็นคนชนะใจเธอ
Bauk gup kao wah kao chohk dee tee pen kon chana jai tur
Tell him that he’s lucky to be the winner of your heart

บอกกับเขาว่าฉันรักเธอมากมายเท่าไหร่
Bauk gup kao wah chun ruk tur mahk mai tao rai
Tell him how much I loved you
บอกด้วยความจริงใจจากฉันว่าเธอเองมีค่าเพียงใด
Bauk duay kwahm jing jai jahk chun wah tur eng mee kah piang dai
And tell him with my sincerity just how precious you are
อยากให้เขาได้รักรู้สึกกับเธออย่างฉัน
Yahk hai kao dai ruk roo seuk gup tur yahng chun
I want him to be able to love you and feel about you like I did

(*,**, **)