ฝันและใฝ่

All posts tagged ฝันและใฝ่

Title: ฝันและใฝ่ / Fun Lae Fai (Dreaming and Hoping)
Artist: The Innocent (ดิอินโนเซ้นท์)
Album: ครั้งนี้ของพี่กับน้อง / Krung Nee Kaung Pee Gup Naung
Year: 1986

(*) ฝันและใฝ่ อยากมีใครสักคน
Fun lae fai yahk mee krai suk kon
Dreaming and hoping, I want someone
ที่เปี่ยมล้นด้วยใจ ซื่อและใจภักดี
Tee bpiam lon duay jai seu lae jai puk dee
Who fills my heart, who’s faithful and loyal
จะมีบ้างไหมที่ใครยอมพลี มอบดวงใจรักและใจภักดี
Ja mee bahng mai tee krai yaum plee maup duang jai ruk ale jai puk dee
Is there anyone who’s willing to surrender their heart with love and loyalty?

(**) อยากมีใครสักคน ช่วยปลอบดวงใจที่ทุกข์ทน
Yahk mee krai suk kon chuay bplaup duang jai tee took ton
I want someone to help comfort my suffering heart
ให้คลายหมองหม่น ให้ชีวิตใหม่
Hai klai maung mon hai cheeiwt mai
To alleviate my depression and give me a new life
จะมีใครสักคน เคียงข้างบนทางที่มืดมน
Ja mee krai suk kon kiang kahng bon tahng tee meut mon
Will there be anyone who will be at my side during the dark times?
อยากให้ใครนั้นคือคุณ
Yahk hai krai nun keu koon
I want that someone to be you
ผู้มอบความรักความอบอุ่น (ซึ้งใจ)
Poo maup kwahm ruk kwahm oon (seung jai)
The person who gives love and warmth (and touches my heart)

ฝันและใฝ่ ได้เพียงฝันละเมอ
Fun lae fai dai piang fun lamur
Dreaming and hoping, I can only daydream
ได้เพียงเพ้อร่ำไป ไม่มีใครสักคน
Dai piang pur rum bpai mai mee krai suk kon
I can only continuously fantasize, I don’t have anyone

(*,**,**)