ผูกพัน

All posts tagged ผูกพัน

Title: ผูกพัน / Pook Pun (Bound)
Artist: Boy Trai (ตรัย ภูมิรัตน)
Album: OST ยังไงก็รัก 7 days to leave my wife
Year: 2016

นี่ใช่ไหม อะไร อะไรที่เคยคิด
Nee chai mai arai arai tee koey kit
This is everything I once imagined, isn’t it?
ชีวิตที่มีแต่ฉัน ต่อจากนี้คงตัวคนเดียวอย่างที่คิด
Cheewit tee mee dtae chun dtor jahk nee kong dtua kon diao yahng tee kit
A life with only me, from now on, I must be alone as I imagined
นี่หรือที่ใจต้องการ นี่ใช่ไหมที่ฉันเคยฝันตลอดอยู่ในใจ
Nee reu tee jai dtaung gahn nee chai mai tee chun koey fun dtalaut yoo nai jai
Is this what my heart wanted? This is what I’d always dreamed of, isn’t it?
ชีวิตที่ไม่มีเธอรู้สึกเหมือนมันขาดอะไรไปไม่เข้าใจ
Cheewit tee mai mee tur roo seuk meuan mun kaht arai bpai mai kao jai
Life without you feels like it’s missing something, I don’t understand

เก็บเรื่องราวที่มันเก่าๆใส่กล่องไว้ มองเห็นแล้วมันปวดร้าว
Gep reuang rao tee mun gao gao sai glaung wai maung hen laeo mun bpuat rao
I’ve collected all the old things into a box; looking at them hurts
รูปถ่ายเราไปเที่ยวด้วยกันเมื่อตอนนั้น ตอนนี้ยิ่งดูยิ่งเศร้า
Roop tai rao bpai tiao duay gun meua dtaun nun dtaun nee ying doo ying sao
Now the more I look at the photos from when we went on trips together, the more it hurts

ไม่มีเสียงคำคำของเขาที่เราได้เคยฟัง
Mai mee siang kum kum kaung kao tee rao dai koey fung
There’s no more of their voices that we once listened to
ไม่มีใครให้คอยมาไถ่ถาม เหลือเพียงแค่ความทรงจำ
Mai mee krai hai koy mah tai tahm leua piang kae kwahm song jum
There’s no one who keeps asking, all that’s left is the memories
ที่ย้ำให้รู้ว่า
Tee yum hai roo wah
That emphasize and make me realize that

(*) เธอใช่ไหม ที่หัวใจของฉันผูกพัน
Tur chai mai tee hua jai kaung chun pook pun
You’re the one whom my heart is bound to, aren’t you?
และคือเธอเท่านั้น วันนี้ฉันเพิ่งจะเข้าใจ
Lae keu tur tao nun wun nee chun perng ja kao jai
And it’s only you, today I’m starting to understand
ไม่มีเธอมันดูเหงาๆ ยิ้มเศร้าๆบอกตัวเองไว้
Mai mee tur mun doo ngao ngao yim sao sao bauk dtua eng wai
Without you, it seems lonely, I smile sadly and tell myself
นี่ยังไงโลกที่ไม่มี เธอแล้ว
Nee yung ngai lohk tee mai mee tur laeo
So this is a world without you

ขาดเธอไปวันนี้ จึงได้เจอความหมาย
Kaht tur bpai wun nee jeung dai jur kwahm mai
Without you today, I’ve found meaning
ไม่มีเธอวันนี้ ฉันถึงเข้าใจ
Mai mee tur wun nee chun teung kao jai
Without you today, I understand

(*,*)

นี่ยังไงโลกที่ไม่มีเธอแล้ว
Nee yung ngai lohk tee mai mee tur laeo
So this is a world without you