ปิดที่ปวด

All posts tagged ปิดที่ปวด

Title: ปิดที่ปวด / Bpit Tee Bpuat (Closing Off What Hurts)
Artist: King Chanawit (คิงส์ ชนาวิทย์)
Album: [Single]
Year: 2019

คำว่าเรา มันจบลงไปนานก็รู้ ฉันต้องอยู่ ใช้ชีวิตคนเดียวให้ไหว
Kum wah rao mun jop long bpai nahn gor roo chun dtaung yoo chai cheewit kon diao hai wai
We ended a long time ago, I know this, I must be able to live, spending my life alone
เตือนตัวเอง ตั้งแต่วันที่เธอจากไป ไม่ว่ายังไงฉันต้องลบเธอไปให้ได้
Dteuan dtua eng dtung dtae wun tee tur jahk bpai mai wah yung ngai chun dtaung lop tur bpai hai dai
I remind myself ever since you left that no matter what, I must be able to erase you

(*) แต่แล้ว ก็ผิดจากความตั้งใจ
Dtae laeo gor pit jahk kwahm dtung jai
But now I’ve deviated from my intentions
เมื่อยังต้องเจอกับเธอพร้อมคนใหม่
Meua yung dtaung jur gup tur praum kon mai
When I still must see you and your new man
จับมือ อย่างที่เราเคยทำยิ่งช้ำใจ
Jup meu yahng tee rao koey tum ying chum jai
Holding hands like we used to do, the more it hurts me
จะลืมเธอได้ยังไง ถ้าใกล้กันอย่างนี้
Ja leum tur dai yung ngai tah glai gun yahng nee
How can I forget you if we’re this close?

(**) ปิดตาเอาไว้ เมื่อเธอและเขานั้นเดินผ่านมา
Bpit dtah ao wai meua tur lae kao nun dern pahn mah
I close my eyes when you and he walk past
ปิดหูที่พาล คิดถึงเมื่อได้ยินเสียงเธอ
Bpit hoo tee pahn kit teung meua dai yin siang tur
I plug my ears that bully me into thinking of you whenever I hear your voice
ปิดทุกช่องทาง ที่มันยังเตือนความทรงจำฉันเสมอ
Bpit took chaung tahng tee mun yung dteuan kwahm song jum chun smaur
I close off every channel that still reminds me of my memories
ปิดอะไรอะไรที่ทำให้ปวดใจ ฉันจะได้ลืมเธอเสียที (เพื่อฉันจะเลิกรักเธอได้ซักที)
Bpit arai arai tee tum hai bpuat jai chun ja dai leum tur sia tee (peua chun ja lerk ruk tur dai suk tee)
I close off everything that makes my heart ache, I’ll finally be able to forget you (so I’ll finally be able to stop loving you)

ยังไม่ชิน กับความจริงที่ฉันต้องรู้ ที่ต้องดูเธอกับเขารักกันอย่างนั้น
Yung mai chin gup kwahm jing tee chun dtaung roo tee dtaung doo tur gup kao ruk gun yahng nun
I’m still not used to the truth that I must realize, having to see you and him love each other like that
ยังคงรอ ได้แต่หวังว่าคงสักวัน ฉันจะลืมและเลิกรักเธอได้สักที
Yung kong ror dai dtae wung wah kong suk wun chun ja leum lae lerk ruk tur dai suk tee
I’m still waiting, I can only hope that someday I’ll finally be able to forget you and stop loving you

(*, **, **)

   

Lyrics : คิงส์ ชนาวิทย์, ต้อง พริกไทย
Melody : คิงส์ ชนาวิทย์
Arrange : Flipper
Producer : Flipper
Co. Producer : ต้อง พริกไทย