ปล่อยฉันไป

All posts tagged ปล่อยฉันไป

Title: ปล่อยฉันไป / Bploy Chun Bpai (Let Me Go)
Artist: Oneone
Album: [Single]
Year: 2020

ถ้าเธอคิดว่าเธอทำถูกแล้ว
Tah tur kit wah tur tum took laeo
If you think you’ve done right
ถ้าเธอเลือกแล้วว่าเธอจะไปก็ไป
Tah tur leuak laeo wah tur ja bpai gor bpai
If you’ve already chosen to leave, then leave
ไม่ต้องมาคิดตอนจบ ให้มันดูสวยงามอะไร
Mai dtaung mah kit dtaun jop hai mun doo suay ngahm arai
There’s no need to think about how beautiful to make the end seem
ในเมื่อสุดท้ายแล้วเธอก็ไปไม่ต่างกัน
Nai meua soot tai laeo tur gor bpai mai dtahng gun
When in the end, you’re leaving no matter what

(*) เธอบอกว่ายังรัก ยังห่วงใย
Tur bauk wah yung ruk yung huang yai
You tell me you still love and care about me
เธอบอกว่าเสียใจที่เธอจะเลือกเดินไปจากฉัน
Tur bauk wah sia jai tee tur ja leuak dern bpai jahk chun
You tell me you’re sorry for deciding to leave me
แต่เธอเข้าใจไหม ยิ่งทำแบบนั้น
Dtae tur kao jai mai ying tum baep nun
But do you understand that the more you do that
มันทำให้ฉันยิ่งช้ำใจ
Mun tum hai chun ying chum jai
The more it breaks my heart?

(**) ก็แค่ปล่อยมือฉันไป
Gor kae bploy meu chun bpai
Just let go of my hand
ยังไงเธอก็จะไปอยู่ดี
Yung ngai tur gor ja bpai yoo dee
No matter what, you’re going to go
ไม่ต้องมาหาคำพูดอะไรที่ดี มันไม่มี
Mai dtaung mah hah kum poot arai tee dee mun mai mee
There’s no need to go searching for any nice words, there aren’t any
ถ้าเธอจะไม่เลือกฉัน
Tah tur ja mai leuak chun
If you’re not choosing me
มันอาจจะเจ็บแต่คงไม่นาน
Mun aht ja jep dtae kong mai nahn
It might hurt, but soon
เวลาที่เหลือก็คงจะลืมเธอสักวัน
Welah tee leua gor kong ja leum tur suk wun
With the time I have left, I’ll forget you some day
แต่ถ้าไม่มีวันนั้น ก็ปล่อยให้ฉันนั้นทรมานแบบนี้ไป
Dtae tah mai mee wun nun gor bploy hai chun nun toramahn baep nee bpai
But if that day never comes, leave me to be tortured like this

ตอนจะรักไม่เคยมีเหตุผล
Dtaun ja ruk mai koey mee het pon
When I love someone, there’s never a reason
ถ้าคนจะรักก็ใช้แค่เพียงหัวใจ
Tah kon ja ruk gor chai kae piang hua jai
If I love, I only use my heart
แต่ตอนเธอคิดลาจาก
Dtae dtaun tur kit lah jahk
But when you think of leaving
เหตุผลเธอนั้นมีมากมาย
Het pon tur nun mee mahk mai
You have so many reasons
ยิ่งทำร้ายให้ฉันยิ่งเสียใจกว่าเดิม
Ying tum rai hai chun ying sia jai gwah derm
The more it hurts me and makes me even sadder

(*,**,**)

ถ้าไม่มีวันนั้น ก็ปล่อยฉัน..
Tah mai mee wun nun gor bploy chun
If that day never comes, let me go…

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
LYRICS : JIRAYUS SUKKASAME
MELODY : JIRAYUS SUKKASAME
ARRANGE : ONEONE
CHORUS : BEAN NAPASON
BASS : PADA SETAPRAM
LYRICS DIRECTOR : JINWARA PHORAKSA
MIXED & MASTERING by DANUPHOP KAMOL