น้อนคาบไป (นกสีน้ำตาล)

All posts tagged น้อนคาบไป (นกสีน้ำตาล)

Title: น้อนคาบไป (นกสีน้ำตาล) / Naun Kahp Bpai (Nok See Numdtahn) [It Carried It Away (Little Brown Bird)]
Artist: Pause
Album: [Single]
Year: 2020

ตอนที่ฉันบอกรักเธอ
Dtaun tee chun bauk ruk tur
When I told you I loved you
มีนกบินมาตัวหนึ่ง เธอเลยไม่สนใจ
Mee nok bin mah dtua neung tur loey mai son jai
There was a bird so you weren’t paying attention
เธอเลยไม่ได้รู้ เธอเลยไม่ได้ยิน
Tur loey mai dai roo tur loey mai dai yin
You didn’t know, you didn’t hear
สิ่งที่ฉันตั้งใจมาบอก น่าเสียดาย
Sing tee chun dtung jai mah bauk nah sai dai
The thing that I meant to tell you, what a pity

ความรักฉันเลยไปอยู่บนฟ้า
Kwahm ruk chun loey bpai yoo bon fah
So my love went into the air
ความรักฉันลอยไปสู่หมู่มวลเมฆา
Kwahm ruk chun loy bpai soo moom won may kah
My love floated off towards the clouds
เธอเลยไม่ได้รู้ เธอเลยไม่ได้ยิน
Tur loey mai dai roo tur loey mai dai yin
You didn’t know, you didn’t hear
หัวใจฉัน….
Hua jai chun
My heart

กลายเป็นวันที่เลื่อนลอย
Glai bpen wun tee leuan loy
It became a fleeting day
มองพื้นดินมองทะเล มองไปยังฟ้าไกล
Maung peun din maung talay maung bpai yung fah glai
Looking at the ground, looking at the sea, looking at the distant sky
ถ้าให้พูดอีกครั้งมันคงไม่ค่อยดี
Tah hai poot eek krung mun kong mai koy dee
If I say it again, it’s not really good
ก็คำว่ารักฉันมีคำเดียว
Gor kum wah ruk chun mee kum diao
I only have one “I love you”

นกเจ้านกสีน้ำตาล
Nok jao nok see num dtahn
The little brown bird
ที่บนฟ้าสีคราม คาบเอารักของฉันไป
Tee bon fah see krahm kahp ao ruk kaung chun bpai
In the indigo sky carried my love away
แล้วฉันยังจะเหลืออะไรที่ฉันจะบอกเธอ
Laeo chun yung ja leua arai tee chun ja bauk tur
What do I have left to tell you now?
แล้วฉันนั้นจะพูดอย่างไรที่ให้เธอได้เจอ
Laeo chun nun ja poot yahng rai tee hai tur dai jur
What should I say to get you to see
ความจริงข้างใน ที่ฉันเตรียมมานาน น่าเสียดาย
Kwahm jing kahng nai tee chun dtriam mah nahn nah sia dai
The truth inside that I had been preparing for so long? What a pity

มองไปไกลเกือบลับตา
Maung bpai glai geuap lup dtah
Looking as far as the eye can see
มีนกลายเดิมคู่หนึ่ง บินวนดังเต้นรำ
Mee nok lai derm koo neung bin won dung dten rum
There’s that same bird, flying around like it’s dancing
คำที่ฉันบอกรัก คำที่โดนคาบไป
Kum tee chun bauk ruk kum tee dohn kahp bpai
My “I love you,” the word it carried away
น้อนอาจจะใช้พูดแทนใจมัน
Naun aht ja chai poot taen jai mun
Was what should be used to express my feelings

นกเจ้านก สีน้ำตาล
Nok jao nok see num dtahn
The little brown bird
ที่บนฟ้าสีคราม คาบเอารักของฉันไป
Tee bon fah see krahm kahp ao ruk kaung chun bpai
In the indigo sky carried my love away
แล้วฉันยังจะเหลืออะไรที่ฉันจะบอกเธอ
Laeo chun yung ja leua arai tee chun ja bauk tur
What do I have left to tell you now?
แล้วฉันนั้นจะพูดอย่างไรที่ให้เธอได้เจอ
Laeo chun nun ja poot yahng rai tee hai tur dai jur
What should I say to get you to see
รักจริงข้างในที่ฉันเตรียมจะบอกมาตั้งนาน
Ruk jing kahng nai tee chun dtriam ja bauk mah dtung nahn
The true love inside that I had prepared to tell you for so long?

เมื่อนกมันคาบไป
Meua nok mun kahp bpai
When the bird carried it away
ก็น้อนขโมยใจ ฉันไป
Gor naun kamoy jai chun bpai
It stole my heart

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : PATIVATE UTAICHALURM
PRODUCER : FREQ
LYRICS : FONGBEER
MELODY : PATIVATE UTAICHALURM
ARRANGE :POLKIT INTHARASOMBAT
VOICE: PRAPARP TUNJARUNE
BASS :NORATHEP MASAENG
ACOUSTIC GUITAR : NORATHEP MASAENG
GUITAR: POLKIT WIRIYANUPHAP
DRUM : NIRUTE DETCHBOON
KEYBOARD : POLKIT INTHARASOMBAT
RECORDING at Ze’-alots boutique post production
MIXED & MASTERING by PONGSINT JAKSMITTANONT