ธรรมดาแสนพิเศษ

All posts tagged ธรรมดาแสนพิเศษ

Title: ธรรมดาแสนพิเศษ / Tummadah Saen Piset (Extraordinary)
Artist: Anatomy Rabbit
Album: [Single]
Year: 2020

หน้าม้าที่เธอชอบบ่นว่าไม่เท่ากัน
Nah mah tee tur chaup bon wah mai tao gun
Your pouty face that you always complain isn’t the same
สำหรับฉันว่ามันดีที่สุดในใจแล้ว
Sumrup chun wah mun dee tee soot nai jai laeo
For me, it’s the best in my heart

หางคิ้วของเธอที่เขียนไม่เคยเท่ากัน
Hahng kiew kaung tur tee kian mai koey tao gun
The ends of your eyebrows that you draw are never equal
รู้บ้างไหมว่ามันดีที่สุดในใจฉันแล้ว
Roo bahngg maiw ah mun dee tee soot nai jai laeo
Do you know that it’s the best in my heart?

(*) ไม่ต้องพยายาม ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็ได้หรอกเธอ
Mai dtaung payayahm mai dtaung bplian bplaeng arai mahk mai gor dai rauk tur
There’s no need to try so hard, there’s no need to change anything at all
เพียงเท่านี้ก็น่ารักดีอยู่แล้ว
Piang tao nee gor naruk dee yoo laeo
You’re already cute just as you are

(**) ที่เธอเป็นเธออย่างนี้นะดีอยู่แล้ว ที่เป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้ว
Tee tur bpen tur yahng nee na dee yoo laeo tee bpen tur bape nee na dee you laeo
That you are you is already great, that you’re like this is already great
เป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษ มากกว่าใครใดๆทั้งนั้น
Bpen kwahm tummadah tee saen ja piset mahk gwah krai dai dai tung nun
You’re more extraordinary than anyone else

ที่เธอยิ้มอย่างนี้นะดีอยู่แล้ว ที่เธอเป็นแบบนี้นะดีอยู่แล้ว
Tee tur yim yahng nee na dee yoo laeo tee tur bpen baep nee na dee you laeo
That you smile like this is already great, that you’re like this is already great
คนที่ฉันต้องการมากมายที่สุด ก็คือเธอแค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
Kon tee chun dtaung gahn mahk mai tee soot gor keu tur kae piang poo diao tao nun
The person I need the most is just you

ดวงดาวใดเล่า จะงดงามเท่าดวงตาของเธอ
Duang dao dai lao ja ngot ngahm tao duang dtah kaung tur
Which star is as beautiful as your eyes?
ฉันว่าไม่มีแล้ว
Chun wah mai mee laeo
None of them

หญิงงามใดเล่า จะงดงามเท่าดวงใจของเธอ
Ying ngahm dai laeo ja ngot ngahm tao duang jai kaung tur
Which pretty woman is as beautiful as your heart?
ฉันว่าไม่มีแล้ว
Chun wah mai mee laeo
None of them

(* **)

   

เนื้อร้อง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
ทำนอง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
เรียบร้อง สุพัฒน์กิจ ถวิลการ , ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร