ที่ฉันรอ

All posts tagged ที่ฉันรอ

Title: ที่ฉันรอ / Tee Chun Ror (Whom I’ve Been Waiting For)
Artist: Ploy Pornthip (พลอย พรทิพย์)
Album: OST Wake Up ชะนี Very Complicated
Year: 2020

บนเส้นทางที่เราได้เดินผ่าน
Bon sen tahng tee rao dai dern pahn
On this path we’re following
การเวลาล่วงเลยแม้จะนาน
Gahn welah luang loey mae ja nahn
Time passes by, even though it’s been a long time
เรื่องวันวานผ่านไปแต่ใจฉัน
Reuang wun wahn pahn bpai dtae jai chun
And the matters of yesterday have passed, my heart
ยังคงฝัน ว่าสักวันคงได้เจอ
Yung kong fun wah suk wun kong dai jur
Still dreams that some day we’ll be able to meet

คำว่ารัก ที่ดีที่เผ้ารอ
Kum wah ruk tee dee tee fao ror
The best love that I’ve been waiting for
คนที่เข้ามาทำให้ใจจะไม่ท้อ
Kon tee kao mah tum hai jai ja mai tor
The person who will show up and keep my heart from being discouraged
ไม่ว่ายังไงก็คงต้องเดินต่อ
Mai wah yung ngai gor kong dtaung dern dtor
No matter what, I must keep going

(*) ในใจก็ยังมีคำถาม
Nai jai gor yung mee kum tahm
In my heart, there’s still questions
ว่าทำไมต้องคอยพยายาม
Wah tummai dtaung koy payayahm
As to why I must keep trying
ต้องเดินตามสิ่งที่ไม่แน่ใจ
Dtaung dern dtahm sing tee mai nae jai
Follow after something which I’m not sure
ว่าจะเป็นอย่างไร
Wah ja bpen yahng rai
How it’ll end up
ทุกวันก็ยังคงก้าวเดิน
Took wun gor yun gkong gao dern
Every day, I still move forward
บอกใจว่าคงไม่ยากเกิน
Bauk jai wah kong mai yahk gern
I tell my heart that it’s not too difficult
ที่จะเจอ ที่จะได้พบ
Tee ja jur tee ja dai pob
To meet, to be able to find

(**) ความรักที่ฉันตามหา
Kwahm ruk tee chun dtahm hah
The love I’ve been searching for
มองไม่เห็นด้วยตา แต่ก็รู้ว่ามีอยู่
Maung mai hen duay dtah dtae gor roo wah mee yoo
It can’t be seen with the eyes, but I know it exists
ยังเชื่อว่าโชคชะตา จะพาเขาเข้ามา
Yung cheua wah chohk chadtah ja pah kao kao mah
I still believe that destiny will lead him to me
ให้เจอความรักที่ดีสักครั้งหนึ่ง
Hai jur kwahm ruk tee dee suk krung neung
And let me finally find a good love

(***) แหละตื่นขึ้นมาจากฝันเจอใครที่ดีกับฉัน
Lae dteun keun mah jahk fun jur krai tee dee gup chun
And when I wake up from my dreams, I’ll find someone good with me
ลืมตาขึ้นมาแล้วพบกับใครคนนั้นที่รอสักที สักที
Leum dtah keun mah laeo pob gup krai kon nun tee ror suk tee suk tee
When I open my eyes, I’ll finally find that someone whom I’ve been waiting for

แม้ที่ผ่านมาเจอแต่ความเจ็บช้ำ
Mae tee pahn mah jur dtae kwahm jep chum
Even though I’ve only found pain in the past
ก็ยังไม่จำ ไม่เคยจำอยากจะลองอีกครั้ง
Gor yung mai jum mai koey jum yahk ja laung eek krung
I still don’t remember, I never remember, I want to try again
ยังไม่ชิน ไม่เคยชิน ยังจะมีความหวัง
Yung mai chin mai koey chin yung ja mee kwahm wung
I’m still not used to it, I’m never used to it, I still have hope
ยังพร้อมจะเจออีกครั้งนึง
Yung praum ja jur eek krung neung
I’m still ready to face it again

(*,**,**,***)

ลืมตาขึ้นมาแล้วพบกับใครคนนั้น ที่รอสักที
Leum dtah keun mah laeo pob gup krai kon nun tee ror suk tee
When I open my eyes, I’ll finally find that someone whom I’ve been waiting for

   

เนื้อเพลง : อรวี พินิจสารภิรมย์, ธนพล มหธร
ทำนอง : อรวี พินิจสารภิรมย์, นนทวิทย์ ศิริพรไพบูลย์, ธนพล มหธร
เรียบเรียง : นนทวิทย์ ศิริพรไพบูลย์, ธนพล มหธร