ถ้าฉันเป็นเธอ

All posts tagged ถ้าฉันเป็นเธอ

Title: ถ้าฉันเป็นเธอ / Tah Chun Bpen Tur (If I Were You)
Artist: Rooftop
Album: [Single]
Year: 2020

ทำก็ทำอยู่ ทำสิ่งดีให้เธอทุก ๆ อย่าง
Tum gor tum yoo tum sing dee hai tur took took yahng
I’m doing it, I’m doing every good thing for you
พยายามอยู่ พยายามทำตัวเป็นตัวอย่าง
Payayahm yoo payayahm tum dtua bpen dtua yahng
I’m trying, I’m trying to be an example
คนที่อุทิศชีวิตเพื่อเธอ
Kon tee ootit cheewit peua tur
Of a person who has donated his life to you

ดูก็ดูอยู่ ดูแลเธอปรนเปรอไม่เคยขาด
Doo gor doo yoo doo lae tur bpron bprur mai koey kaht
I’m watching and taking good care of you, never lacking
รอก็รออยู่ รอให้เธอเปิดใจ ให้โอกาส
Ror gor ror yoo ror hai tur bpert jai hai ohgaht
I’m waiting, waiting for you to open your heart and give me a chance
แต่เธอก็เหมือนจะยังไม่มอง
Dtae tur gor meuan ja yung mai maung
But it seems like you still won’t look at me

(*) สิ่งที่ฉันทำทุกอย่าง
Sing tee chun tum took yahng
All the things I’ve done
ไม่มีทางที่เธอจะพบจากใคร
Mai mee tahng tee tur ja pob jahk krai
There’s no way you’ll find them from anyone else

(**) ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันก็จะรักฉัน
Tah chun bpen tur chun gor ja ruk chun
If I were you, I’d love me
ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะบอกรักฉันทุกวัน
Tah chun bpen tur chun ja bauk ruk chun took wun
If I were you, I’d tell me I loved me every day
ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะคิดถึงฉันทุกวัน
Tah chun bpen tur chun ja kit teung chun took wun
If I were you, I’d think about me every day
ถ้าฉันเป็นเธอ เป็นเธอ
Tah chun bpen tur bpen tur
If I were you, were you
ถ้าฉันเป็นเธอ เป็นเธอ
Tah chun bpen tur bpen tur
If I were you, were you
ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะควงแต่ฉัน
Tah chun bpen tur chun ja kuang dtae chun
If I were you, I’d only put my arms around me
ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะนั่งมองฉันทั้งวัน
Tah chun bpen tur chun ja nung maung chun tung wun
If I were you, I’d sit looking at me all day
ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันจะฝันว่าเรารักกัน
Tah chun bpen tur chun ja fun wah rao ruk gun
If I were you, I’d dream about us being in love
ถ้าฉันเป็นเธอ เป็นเธอ
Tah chun bpen tur bpen tur
If I were you, were you
ถ้าฉันเป็นเธอ เป็นเธอ
Tah chun bpen tur bpen tur
If I were you, were you

ถ้าฉันเป็นเธอ ฉันคงเพ้อละเมอ นอนกดเบอร์ อยากเจอ เพียงแต่ตัวฉัน
Tah chun bpen tur chun kong pur lamur naun got bur yahk jur piang dtae dtua chun
If I were you, I’d daydream, absently dialing my number, want to meet only me
คงจะคิดถึงกัน ทำอย่างนั้น อยู่ทั้งวัน
Kong ja kit teung gun tum yahng nun yoo tung wun
I’d think about me all day
อยากบอกให้เธอรู้ ว่า If I Were You ฉันจะไม่เจ้าชู้
Yahk bauk hai tur roo wah if I were you chun ja mai jao choo
I want to tell you that if I were you, I wouldn’t be a player
และจะรักเพียงแต่ฉัน
Lae ja ruk piang dtae chun
And I’d only love me

มันอยากบอกตลอดเลย
Mun yahk bauk dtalaut loey
I’ve always wanted to tell you
เจอเธอแล้วจอดเลย
Jur tur laeo jaut loey
That I’ve had my heart set on you since I saw you
มันพูดไม่ออกเลย
Mun poot mai auk loey
I haven’t said it out loud
อยากดึงมากอดเลย
Yahk deung mah gaut loey
I want to pull you into a hug
อยากให้เธอรู้ฉันรักเธอแต่แรกเจอ
Yahk hai tur roo chun ruk tur dtae raek jur
I want you to know that I’ve loved you since I first saw you
ก็เธอน่ารักเกินจนอยากเดินไปแลกเบอร์
Gor tur naruk gern jon yahk dern bpai laek bur
You were so cute, I wanted to walk up and give you my number

จำฉันจำเสมอ เจอเธอที่สยาม
Jum chun jum samur jur tur tee sayahm
Remember, I always remember I saw you in Siam
งามเหมือนนางสนม ผมเธอยาวสลวย
Ngahm meuan nahng sanom pom tur yao saluay
You’re as beautiful as a royal concubine, your hair is long and sleek
สวยดังปีกสยาย คล้ายอยู่บนสวรรค์
Suay dung bpeek sayai klai yoo bon sawun
You’re as beautiful as spread wings, like you’re up in heaven
ทุกสิ่งที่ทำ ทุก ๆ คำ อยากให้จำ ฉันทำเพื่อเธอ
Took sing tee tum took took kum yahk hai jum chun tum peua tur
Everything I do, every word, I want you to remember that I do it for you

(*,**)

ถ้าฉันเป็นเธอนะ ถ้าฉันเป็นเธอได้
Tah chun bpen tur na tah chun bpen tur dai
If I were you, if I could be you
ฉันจะไม่เสียเวลา ฉันจะรีบตัดสินใจ
Chun ja mai sia welah chun ja reep dtut sin jai
I wouldn’t waste time, I’d hurry up and make a decision
ฉันจะจับมือฉัน ฉันจะบอกรักฉัน
Chun ja jup meu chun chun ja bauk ruk chun
I’d take my hand, I’d tell me I loved me
ถ้าฉันเป็นเธอ เป็นเธอ
Tah chun bpen tur bpen tur
If I were you, were you
ถ้าฉันเป็นเธอ เป็นเธอ
Tah chun bpen tur bpen tur
If I were you, were you

ถ้าฉันเป็นเธอนะ ถ้าฉันเป็นเธอได้
Tah chun bpen tur na tah chun bpen tur dai
If I were you, if I could be you
ฉันจะบอกรักฉัน
Chun ja bauk ruk chun
I’d tell me I loved me
ถ้าฉันเป็นเธอ เป็นเธอ
Tah chun bpen tur bpen tur
If I were you, were you
ถ้าฉันเป็นเธอ เป็นเธอ
Tah chun bpen tur bpen tur
If I were you, were you

   

Producer : Tan Liptapallop
Writer : Jaruluk Chayakul
Composer : Jaruluk Chayakul
Arranger : Pongsatorn Jennuntakajorn
Rap Lyrics & Melody : Ko Vasin
Mixed and Edited : Worapoj Ruttanasunya
Vocals Directed by : Sathida Prompiriya

   

Holy cowwwww, this is the worst song I’ve heard in a long time. Which is sad, because the melody and vocals and sound aren’t bad at all~ But what the heck is with these cringy simpy Nice Guy lyrics? Declaring he’s in love with a girl he’s never even introduced himself to, and has now devoted himself to doing “nice” things for her, and claiming she’s not going to find anyone better so she needs to hurry up and declare her love for him and spend the rest of her time sitting and thinking about him? Cringeeeee. No, Rooftop, nooooo.
Gosh, if only you all could have seen my face as I was listening/translating this. Ugh. Ughhh.