ถามคำ

All posts tagged ถามคำ

Title: ถามคำ / Tahm Kum (QUESTION?)
Artist: UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2020

ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขา เราจะได้รักกันไหม
Tah tur mai dai ruk gup kao rao ja dai ruk gun mai
If you weren’t in love with him, would you love me?
เป็นคำถามที่ยังข้องใจ
Bpen kum tahm tee yung kaung jai
It’s the question that I still wonder about
เธอไม่รักเพราะมีเขา หรือว่าฉันไม่ใช่
Tur mai ruk pror mee kao reu wah chun mai chai
Do you not love me because of him, or is it just me?
เรื่องเดียวที่อยากรู้
Reuang diao tee yahk roo
That’s the one thing I want to know

(*) แต่มันก็คงจะสายถ้าจะให้ฉันพูดออกไป
Dtae mun gor kong ja sai tah ja hai chun poot auk bpai
But it’s probably too late, if you want me to say it out loud
ก็เธอหนะมีเขาฉันก็ควรที่จะเข้าใจ
Gor tur na mee kao chun gor kuan tee ja kao jai
You have him, I should understand
ก็แบบว่ามันยังคิดอยู่ อยากให้เธอลองคิดดู
Gor baep wah mun yung kit yoo yahk hai tur laung kit doo
But like, I’m still thinking about it, I want you to try thinking about it too
ก็เผื่อว่าวันพรุ่งนี้เธอจะเปลี่ยนใจ
Gor peua wah wun proong nee tur ja bplian jai
In case tomorrow you’ll change your mind
ตอนนี้คงทำได้เพียงแค่รอและมันก็คงต้องยอมก่อน
Dtaun nee kong tum dai piang kae ror ale mun gor kong dtaung yaum gaun
Right now all I can do is wait, and I’ll probably have to give up
ก็แล้วจะให้ฉันทำยังไง
Gor laeo ja hai chun tum yung ngai
But what do you want me to do?
ก็แบบว่าถ้าเธอเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใคร
Gor baep wah tah tur ngao keun mah welah tee mai mee krai
But like, if you ever get lonely when you don’t have anyone else
ให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
Hai chun bpai hah tur dai mai
Would you let me come see you?

ถ้าเกิดว่ามีความลับที่ฉันยังไม่อยากจะบอก
Tah gert wah mee kwahm lup tee chun yung mai yahk ja bauk
If I happened to have a secret that I didn’t want to tell yet
ถ้าเกิดว่ามีคำถามที่ไม่อยากได้ยินคำตอบ
Tah gert wah mee kum tahm tee mai yahk dai yin kum dtaup
If I happened to have a question that I didn’t want to hear the answer to
ถ้าเกิดว่าไม่มีเค้า เธอจะมองฉันดูกระจอกไหม
Tah gert wah mai mee kao tur ja maung chun doo grajauk nai
If you didn’t happen to have him, would you see me as insignificant?
ก็แบบว่าเอาจริงๆ ไม่อยากจะได้ยินคำปลอบใจ
Gor baep wah ao jing jing mai yahk ja dai yin kum bplaup jai
But like, seriously, I don’t want to hear any comforting words
ละถามว่ารักเธอไหม ฉันก็คงจะตอบว่ามากแหละ
La tahm wah ruk tur mai chun gor kong ja dtaup wah mahk lae
If you ask if I love you, my answer would be a lot
แต่ถามว่าเกลียดเธอไหม บางทีมันก็ตอบยากแหละ
Dtae tahm wah gliet tur mai bahng tee mun gor dtaup yahk lae
But if you ask if I hate you, sometimes the answer would be difficult
ก็แบบว่ามันไม่ทราบเลยที่จริงเธอคิดอะไรอยู่
Gor baep wah mun mai sahp loey tee jing tur kit arai yoo
Like, I don’t know what you’re really thinking
บางทีก็ให้ความหวัง ชอบมาเล่นอะไรก็ไม่รู้
Bahng tee gor hai kwahm wung chaup mah len arai gor mai roo
Sometimes you give me hope, I don’t know if you just like playing around

(**) ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขา เราจะได้รักกันไหม
Tah tur mai dai ruk gup kao rao ja dai ruk gun mai
If you weren’t in love with him, would you love me?
เป็นคำถามที่ยังข้องใจ
Bpen kum tahm tee yung kaung jai
It’s the question that I still wonder about
เธอไม่รักเพราะมีเขา หรือว่าฉันไม่ใช่
Tur mai ruk pror mee kao reu wah chun mai chai
Do you not love me because of him, or is it just me?
เรื่องเดียวที่อยากรู้
Reuang diao tee yahk roo
That’s the one thing I want to know
ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขา เธอจะมองฉันบ้างไหม
Tah tur mai dai ruk gup kao tur ja maung chun bahng mai
If you didn’t love him, would you look at me?
ถ้าหากเราไม่เจอช้าไป
Tah hahk rao mai jur chah bpai
If we didn’t meet too late
ถ้าหากไม่ใช่เขา จะเป็นฉันได้ไหม
Tah hahk mai chai kao ja bpen chun dai mai
If it wasn’t him, would it have been me?
หรือความจริงไม่ว่ายังไง
Reu kwahm jing mai wah yung ngai
Or is it the truth that, no matter what
เธอก็ไม่รักฉันอยู่ดี
Tur gor mai ruk chun yoo dee
You wouldn’t love me?

ที่ทักไปหาทุกวัน จะให้ฉันทำยังไงได้หละ
Tee tuk bpai mah took wun ja hai chun tum yung ngai dai la
When you greet me every day, what do you want me to do?
ถ้าเกิดว่าไม่มีเขาอะไรอะไรมันคงจะง่ายนะ
Tah gert wah mai mee kao arai arai mun kong ja ngai na
If you didn’t have him, everything would be easy
ก็แบบว่า ตอบได้มะ ว่าเป็นที่ฉันหรือเขา
Gor baep wah dtaup dai ma wah bpen tee chun reu kao
Like, could you answer me? Is it me or him?
ตอนนี้มันค้างคา ก็แบบว่าฉันไม่อยากจะเดาเลย
Dtaun nee mun kahng kah gor baep wah chun mai yahk ja dao loey
Right now I’m left hanging, like, I don’t want to guess
บางทีเธออยู่กับเค้าก็คิดว่าทำไมไม่ใช่เราวะ
Bahng tee tur yoo gup kao gor kit wah tummai mai chai rao wa
Sometimes when you’re with him, I wonder why it’s not us
ที่จริงก็รู้คำตอบ แต่ความจริงแล้วมันก็เศร้านะ
Tee jing gor roo kum dtaup dtae kwahm jing laeo mun gor sao na
I actually know the answer, but the truth is sad
ช่างแม่งไม่อยากจะเล่าละ โซดาผสมกับเหล้านะ
Chahng maeng mai yahk ja lao la sodah pasom gup lao na
I really f*ck*ng don’t want to say it, soda mixed with alcohol
ถ้าเกิดคืนนี้ฉันเมา โทรไปหาเธอไม่ต้องเดานะ
Tah gert keun nee chun mao tah bpai hah tur mai dtaung dao na
If tonight I got drunk and called you, there’s no question about it
เธอคงจะอยู่กับเค้าอะ
Tur kong ja yoo gup kao a
You’d be with him

(**,*)

   

Produced By URBOYTJ
Arranged By Jirayut Phaloprakarn
Composed By Jirayut Phaloprakarn, Narongsak Sribandasakwatcharakorn, Achariya Dulyapaiboon
Written By Jirayut Phaloprakarn, Achariya Dulyapaiboon