ดูเธอทำ

All posts tagged ดูเธอทำ

Title: ดูเธอทำ / Doo Tur Tum (Look What You’ve Done)
Artist: Alyn
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่เคยเจอใครอย่างเธอ ยังไม่เคย
Mai koey jur krai yahng tur yung mai koey
I’ve never met anyone like you, I still haven’t
เห็นเธอสวยที่สุดเลย เธอรู้ไหม
Hen tur suay tee soot loey tur roo mai
It seems like you’re the prettiest, do you know?
ท่าทีเธอมันบอกกัน ว่าเธอคิดอะไร
Tah tee tur mun bauk gun wah tur kit arai
Your attitude tells me what you’re thinking
แต่เพราะอะไร มันง่ายเกิน
Dtae pror arai mun ngai gern
But why? It’s too simple
ฉันก็เลยไม่ค่อยแน่ใจ
Chun gor loey mai koy nae jai
So I’m a little unsure

เธอเป็นดั่งนางฟ้า คงไม่มองลงมา
Tur bpen dung nahng fah kong mai maung long mah
You’re like an angel who probably wouldn’t look down
ฉันก็คงต้องห้ามตัวเองเอาไว้
Chun gor kong dtaung hahm dtua eng ao wai
So I must keep forbidding myself

(*) ดูเธอทำ ดูเธอทำ กับใจฉันอย่างนี้
Doo tur tum doo tur tum gup jai chun yahng nee
Look what you’ve done, look what you’ve done to my heart like this
เธอไม่เคยจะบอกวิธี ว่าเธอทำ ได้อย่างไร
Tur mai koey ja bauk witee wah tur tum dai yahng rai
You never told me the way you were able to do this
ดูเธอทำ ดูเธอทำ กับใจฉันอย่างนี้
Doo tur tum doo tur tum gup jai chun yahng nee
Look what you’ve done, look what you’ve done to my heart like this
เธอไม่เคยจะบอกสักที ว่าเธอทำ ไปแล้วได้อะไร
Tur mai koey ja bauk suk tee wah tur tum bpai laeo dai arai
You’ve never once told me what doing that has gotten you

แม้ว่าเราจะต่างกัน สักเท่าไหร
Mae wah rao ja dtahng gun suk tao rai
No matter how different we are
ฉันก็คงไม่ถอดใจ เพราะอะไร
Chun gor kong mai taut jai pror arai
I’ve never been discouraged, why?
ยกให้เธอไปหมดใจ โดยไม่รู้ตัว
Yok hai tur bpai mot jai doy mai roo dtua
I’ve obliviously offered my entire heart to you
ไม่มีทางขัดขืนใดๆ ฉันก็คงต้องยอมรับไป
Mai mee tahng kut keun dai dai chun gor kong dtaung yaum rup bpai
There’s no way to resist anything, I must accept

ว่าเธออยู่บนฟ้า คงไม่มองลงมา
Wah tur yoo bon fah kon gmai maung long mah
That you’re up in the sky and aren’t looking down
ฉันก็คงจะห้ามตัวเองไม่ไหว
Chun gor kong ja hahm dtua eng mai wai
I can’t stop myself

(*)

คนอะไร เธอสวยเกินไป
Kon arai tur suay gern bpai
What kind of person are you? You’re too beautiful
หรือมีมนตร์สะกดหัวใจ
Reu mee mon sagot hua jai
Is there a magic spell cast on my heart?
ทำยังไงก็ห้ามตัวเองไม่ไหว
Tum yung ngai gor hahm dtua eng mai wai
Whatever I do, I can’t stop myself

(*)

เธอเป็นใครจากไหน เธอทำได้อย่างไร
Tur bpen krai jahk nai tur tum dai yahng rai
Who are you? Where are you from? How could you do this?
เธอเป็นใครจากไหน
Tur bpen krai jahk nai
Who are you? Where are you from?
เธอเป็นใครจากไหน เธอทำได้อย่างไร
Tur bpen krai jahk nai tur tum dai yahng rai
Who are you? Where are you from? How could you do this?
เธอเป็นใครจากไหน
Tur bpen krai jahk nai
Who are you? Where are you from?

   

Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน
Executive Director : บอย โกสิยพงษ์, JEEP เทพอาจ กวินอนันต์
Produced : BILLbilly01
Lyrics & Music : Alyn
Bass : นครินทร์ ขุนภักดี
Electric Guitar : กรีเทพ ศิริเสวกุล
Mixed : Alyn
Mastered : สุธี แสงเสรีชน

   

I like Alyn’s sound a lot~ I have no idea what’s going on in this music video, but maybe that’s the point; to be as confused and surprised as the guy in the lyrics is at what’s happening to him and who this magical girl is~ This is a good continuation from his first single, also featuring this strange alien girl

Title: ดูเธอทำ / Doo Tur Tum (Look What You’ve Done)
Artist: Job Bunjob
Album: Job 2 Do
Year: 2000

(*) ดู ดู้ ดู ดูเธอทำ ทำไมถึงทำกับฉันได้ ดู ดู้ ดู ดูเธอทำ ทำไมถึงทำกับฉันได้
Doo doo doo doo tur tum tummai teung tum gup chun dai doo doo doo doo tur tum tummai teung tum gup chun dai
Look look look what you’ve done, how could you do this to me? Look look look what you’ve done, how could you do this to me?

(**) เรารักกันชอบกันก็หลายวันอยู่ อยู่ดีดีจู่จู่เธอก็จากไป
Rao ruk gun chaup gun gor lai wun yoo yoo dee dee joo joo tur gor jahk bpai
We’ve loved and enjoyed each other for many days, but all the sudden you up and leave
แต่ข้าวของเครี่องใช้ก็ยังอยู่ดี แต่ซีดีบ็อบมาร์เล่กลับหายไป
Dtae kao kaung kreuang chai gor yung yoo dee dtae see dee bob marley lek lup hai bpai
My appliances are still here okay, but my Bob Marley CDs have disappeared
ฉันเก็บเงินสะสม ซี้อทุกชุด ทั้งแผ่นใหม่แผ่นสะดุดเธอก็เอาไป
Chun gep ngern sa som seu took choot tung paen mai paen sadoot tur gor ao bpai
I scrimped and saved my money, I bought every CD, both new and retired ones, but you took them
เอาข้าวของเงินทองฉันจะไม่ว่า แต่อย่าเอาเสี้อลายกัญชาของฉันไป
Ao kao kaung ngern taung chun ja mai wah dtae yah ao seua lai gun chah kaung chun bpai
You took my belongings and my money, but I don’t mind, but don’t take my marijuana T-shirt

(*)

กลับมาเถิดคนดีฉันยังรออยู่ ใครจะสวยใครจะหรูช่างเขาปะไร
Glup mah turt kon dee chun yung ror yoo krai ja suay krai ja roo chahng kao bpa rai
Come back, sweetheart, I’m still waiting, screw all the pretty and elegant girls
ฉันมีใจดวงเดียว เธอก็รู้ รู้ทั้งรู้ว่ารักเธอจนหมดใจ
Chun mee jai duang diao tur gor roo roo tung roo wah ruk tur jon mot jai
I have only one heart, you know that, you know full well I love you with all of my heart
หินก้อนเดียวที่ฉันให้คงไม่มีค่า โปรดจงเก็บไว้เถิดหนาอย่าทำลาย
Hin gaun diao tee chun hai kong mai mee kah bproht jong gep wai turt nah yah tum lai
The one rock I gave you might be worthless, but please keep it, don’t destroy it
แต่เมี่อฉันเธอ เธอมีฉัน เส้นทางสู่ฝันคงจะไม่ไกล
Dtae meua chun tur tur mee chun sen tahng soo fun kong ja mai glai
But when I have you, you have me, the path to our dreams isn’t so far

(*,*,**,*,*)

Title: ดูเธอทำ / Doo Tur Tum (Look What You’ve Done)
Artist: Girly Berry
Album: Stop Me Babe!
Year: 2008

* ดู่ดู้ดู ดูเธอทำ ทำไมถึงทำกับฉันได้
doo doo doo doo ter tam tam-mai teung tam gap chan daai
Look look look what you’ve done, how could you do this to me?
ดู่ดู้ดู ดูเธอทำ ทำไมถึงทำกับฉันได้
doo doo doo doo ter tam tam-mai teung tam gap chan daai
Look look look what you’ve done, how could you do this to me?

ตึ๊กๆตั๊กตึ๊กๆ ก็ใจมันตึ๊กๆตั๊กตึ๊กๆ อยู่ทุกทีที่พบกัน
dteuk-dteuk dtak dteuk-dteuk gor jai man dteuk-dteuk dtak dteuk-dteuk yoo took tee tee pop gan
Tha-thump tha-thump, my heart pounded every time we meet
รักก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้ เดี๋ยวมันผิด เลิกก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้
rak gor mai daai gor mai daai dieow man pit lerk gor mai daai gor mai daai
We can’t love each other, we can’t love each other, it’s wrong, I can’t stop
ก็มันติด เลิกไม่ทัน
gor man dtit lerk mai tan
I’m already stuck, it’s too late to stop now

** รู้ตัวว่ามีแฟน ยังเที่ยวแมน อ่อยใครนักเลย
roo dtua waa mee faen yang tieow maen oi krai nak loie
You know very well you have a girlfriend, but you’re still being a man and trying to reel girls in
เห็นยอมหน้าตาเฉย เสร็จแล้วเธอ ก็ทิ้งฉันค้างไว้กลางใจ
hen yom naa dtaa choie set laew ter gor ting chan kaang wai glaang jai
I see you’re still willing to ignore it, You’re finished, You left me in the middle of your heart

(*)

ตึ๊กๆตั๊กตึ๊กๆ ก็ใจมันตึ๊กๆตั๊กตึ๊กๆ อยู่ทุกทีอย่าว่ากัน
dteuk-dteuk dtak dteuk-dteuk gor jai man dteuk-dteuk dtak dteuk-dteuk yoo took tee yaa waa gan
Tha-thump tha-thump, my heart pounded every time, don’t say anything
เดี๋ยวอ่ะฉันก็เผลอไปบาป
dieow a chan gor pler bpai baap
in the end I just had a short lapse in judgement
รู้มั้ยถ้าฉันคิดเดี๋ยวลำบาก เข้าสักวัน
roo mai taa chan kit dieow lam-baak kao sak wan
You know if I thought it, one day you would run into some trouble

(**, *, **, *, *)